Vývoj po Moháčskej bitke

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 28.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 464 slov
Počet zobrazení: 8 775
Tlačení: 713
Uložení: 753
Zápas o Uhorsko

· 1526 bitka pri Moháči:
§ uhorské vojská porazené Turcami
§ Ján Zápoľský neprišiel na pomoc s 20 000 vojskom
§ zomiera Ľudovít II. Jagellovský – uhorský kráľ
· časť uhorskej šľachty – za kráľa Jána Zápoľského:
§ narodil sa na Spišskom hrade 1487
§ jeden z najbohatších veľmožov Uhorska (majetky v Sedmohradsku a na Slovensku: Orava, Turiec, Liptov, časť Spiša, Šariša)
§ kruto potlačil povstanie sedliakov v roku 1514
· druhá časť šľachty – za kráľa Ferdinanda I. Habsburského
· bojovali medzi sebou
· Ján Zápoľský si pozval na pomoc Turkov:
§ po bitke pri Moháči Turci neobsadili ešte Uhorsko natrvalo
§ nepokoje v Malej Ázii – vrátili sa domov
§ roku 1529 osmanské vojská vtiahli do Uhorska na zavolanie Jána Zápoľského – ovládli veľkú časť Uhorskaprenikli až ku Viedni (vypálili 3 000 dedín)
· Ferdinand Habsburský i Ján Zápoľský uzavreli mier roku 1538 vo Veľkom Varadíne:
§ ponechali si územia, ktoré dovtedy ovládli
§ Zápoľský: po jeho smrti pripadne jeho územie Ferdinandovi
· Ján Zápoľský sľub nedodržal, po narodení syna znovu rozbroje → využili to Turciobsadili Podunajskú nížinu
· Uhorsko sa rozpadlo na tri časti:
§ Sedmohradsko patrilo synovi Jána Zápoľského
§ Budínsky pašalik patrilo Turkom:
· stredná časť krajiny
· Turci tu utvorili vlastnú správu
· krajinu rozdelili na okresy (sandžaky), na ich čele boli begovia
· najvyšším predstaviteľom bol budínsky paša
§ územie Habsburgovcov územie Slovenska, časť Rakúska Chorvátska:
· sultánovi platili 30 000 dukátov ročne ako výkupné
· vojnovým pustošením v 16. storočí poklesol počet obyvateľstva na Slovensku:
§ prichádzajú noví prisťahovalci z Chorvátska (Bratislava, Trnava)
§ poľskíukrajinskí prisťahovalci – pohraničie
§ maďarská šľachta uteká pred Turcami na Slovensko
· Ferdinand I.snaha o jednotnú centralizovanú ríšu:
§ Budín obsadený  → hlavné mestoBratislava
§ sídlila tu Uhorská komora (hospodárske otázky, vyberanie daní, ciel, správa kráľovského majetku)
§ Úrad palatína a najvyššieho sudcu
§ korunovačné klenoty
§ korunovácie (v Dóme sv. Martina) – ako prvý bol korunovaný Maximilián (syn Ferdinanda I.)
· po obsadení Ostrihomu sa ostrihomský arcibiskup presťahoval do Trnavy
 
Pätnásťročná vojna, Bočkajovo povstanie

· hlavný cieľ Turkov: dobyť banské mestá
· roku 1539 vypukla vojna medzi Osmanskou ríšou a Habsburgovcami:
§ s prestávkami trvala 15 rokov
§ turecké posádky boli vytlačené na juh k rieke Ipeľ
· Habsburgovci:
§ podporovali protireformáciu → nespokojnosť protestantov
§ centralistické snahy – proti šľachta → nepokoje
· prvé šľachtické povstanie – povstanie Štefana Bočkaja:
§ hlavné príčiny:
· úsilie dvorarekatolizáciu: roku 1604 bol evanjelikom v Košiciach odňatý košický dóm
· „vlastizradné procesy“ – ich cieľom bola konfiškácia majetkov
§ na čele sedmohradský šľachtic: Štefan Bočkaj – neskôr knieža
§ vojaci – hajdúsi
§ opanoval takmer celé Slovensko
§ spojil sa s Turcami
§ povstanie sa skončilo podpísaním mieru vo Viedni roku 1606:
· uhorským nekatolíkom bola zaručená náboženská sloboda
· boli uznané výsady uhorskej šľachty
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028