Reformácia a protireformácia v 16.-17.storočí

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 370 slov
Počet zobrazení: 9 206
Tlačení: 685
Uložení: 657
· pred bitkou pri Moháči sa reformácia šírila hlavne v mestách (študenti, obchodníci – šľachta žila na odľahlých hradoch)
· spočiatku málo pozornosti reformácii:
§ boje s Turkami
§ boje medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským
§ pri Moháči padla časť cirkevnej hierarchie a noví biskupi neboli ešte menovaní
· nositeľmi reformácie v mestách boli duchovní a učitelia
· poddaní podľa zásady: „Koho panstvo, toho náboženstvo“
· v polovici 16. storočia sa pridáva aj šľachta (ide jej hlavne o cirkevné majetky)
· dva smery reformácie:
§ južné a východné Slovensko: kalvinizmus – vystupovali ostrejšie proti cirkevnej hierarchii a prepychu
§ zvyšná časť Slovenska: umiernená forma – hlavne medzi meštianstvom a šľachtou
· novokrstenci (anabaptisti) – keď ich vyhnali z Moravy, prichádzajú na Slovensko (Veľké Leváre, Sobotište, Brodské):
§ dobrí remeselníci: kováči, tkáči, hrnčiari – habánska keramika
· šľachta sa usilovala zabrať cirkevné majetky:
§ kláštory premenili na chudobince alebo opevnenia proti Turkom
· katolíci vytýkali protestantom, že ich učenie nie je ucelené, každý hlása, čo chce → boli zostavené vierovyznania: najprv vierovyznanie východoslovenských miest a potom vierovyznanie siedmich stredoslovenských banských miest
· odklon od katolicizmu: ženba kňazov, prijímanie pod obidvoma spôsobmi
 
Vznik cirkevnej organizácie
 
· Viedenský mier (1606) – Bočkajovo povstanie: zaručoval šľachte náboženskú sloboduposilnilo sa postavenie protestantov
· Juraj Thurzo zvolal synodu evanjelickej cirkvi do Žiliny roku 1610:
§ na ňu nadväzovala synoda v Spišskom Podhradí
§ organizačne bola dobudovaná evanjelická cirkev
· katolícka cirkev:
§ ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh (v Trnave) začal hneď po svojom nástupe s rekatolizáciou (poučovaním, vzdelanosťou, podporou školstva, vydávaním kníh)
§ pri každej fare – škola
§ povolal jezuitov
§ prvý seminár na výchovu kňazov
§ arcibiskup Pázmaň roku 1635 založil univerzitu v Trnave
· protestanti:
§ v bohoslužbe namiesto latinčiny – čeština alebo nemčina
§ vydávali náboženské knihy
§ ako rokovací jazyk alebo písomný jazykslovenčina
§ za literárny jazykčeština
§ školy: Bardejov, Levoča, Košice, Prešov
· po bitke na Bielej hore časť českej inteligencie na Slovensko  – Juraj Tranovský:
§ pochádzal zo Sliezska
§ vydal spevník  „Cithara sanctorum
· dubnický farár J. B. Magin – „Apológia“: obrana Slovákov proti osočovaniu zo strany Maďarov
· 1618 snem v Šoproni:
§ cisár povolil protestantom v každej stolici postaviť dva kostoly (ak ich nemali)
§ kostoly si mohli postaviť aj v meste, ale len na okraji a bez veže
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015