Hospodárstvo a sociálne pomery v rokoch 1711 – 1780

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 295 slov
Počet zobrazení: 5 256
Tlačení: 488
Uložení: 483
Poľnohospodárstvo

· zlé sociálneklimatické podmienky prinútili poddaných sťahovať sa do južných oblastí Uhorska
· na uvoľnenej pôde zakladali zemepáni majere
· dvojpoľný systém bol nahradený trojpoľným
· pestovanie zemiakovkukurice
· zakladanie hospodárskych škôl
 
Manufaktúry

· Uhorsko – remeselná výroba najrozšírenejšia
· prvé manufaktúry: Malacky, Banská Bystrica – vyrábali textílie
· František Lotrinský založil manufaktúry v Šaštíne (kartúnka) a v Holíči (keramika)
· k masovejšiemu rozvoju manufaktúr prispel Jozef II. – roku 1784 zakázal dovoz tovaru zo zahraničia
 
Baníctvo

· 18. storočie – „zlatý vek slovenského baníctva
· Banská Štiavnica, Kremnica – zlato, striebro
· Banská Bystrica – meď, striebro
· ďalšie banské oblasti: Smolník, Dobšiná, Gelnica, Spišská Nová Ves
 
Obchod a doprava

· rušia sa vnútorné clá
· obchodníci: Gréci, Arméni, Srbi
· predaj plátna – plátenníci z Oravy
· predaj rastlinných olejovliečiv – olejkári z Turca
 
Obyvateľstvo

· rastie počet obyvateľov
· 70. roky 18. storočia – 1 800 000 obyvateľov
· 1709 – 1714: morové epidémie → morové stĺpy
· migrácia obyvateľstva na juh:
§ Chorvátsko – Požeg
§ Maďarsko – Békešská Čaba
§ Rumunsko – Nadlak
 
Sociálne zloženie obyvateľstva

· poddaní – 90%, šľachta – 5%, mešťania, duchovenstvo, inteligencia (lekári, učitelia, právnici)
· 24 slobodných kráľovských miest
· najväčšie mesto – Bratislava (30 000 obyvateľov), Banská Štiavnica, Komárno, Košice
 
Architektúra

· od 70. rokov 18. storočiaklasicizmus
· šľachta do miest – prepychové paláce + na vidieku kaštiele
· mestá do šírky – búrajú sa hradby
· prvé kaviarne, budovy divadiel
· R. Donner, F. Messerschmidt
 
Povedomie národnej príslušnosti

· v 18. storočí vzniká názor: vládnuci národ v Uhorsku sú len Maďari, ktorí územie Karpatskej kotliny vojensky dobyli a podmanili si ostatné národy a utvorili Uhorské kráľovstvo
· proti šľachtici a mešťania Trenčianskej stolice, poverili J. B. Magina, aby vypracoval spis, ktorý by tieto tvrdenia vyvrátil
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034