Modernizácia Uhorska v rokoch 1780 – 1848

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 30.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 6 842
Tlačení: 609
Uložení: 602
Poľnohospodárstvo

· v 18. storočí – 2 000 000 obyvateľov na Slovensku = ¼ obyvateľstva Uhorska
· pestovalo sa: jačmeň, raž, ovos, menej pšenica
· udomácňovali sa zemiaky, kukurica, v južných oblastiach aj vinohradníctvo
· konope, ľan – severné Slovensko
· včelárstvo, lisovanie olejov
· v čase napoleonských vojen: konjunktúrauhorské obilie zásobovalo cisársku armádu, po skončení vojen – odbytová kríza
· chov oviec – vlna
· striedavé hospodárstvo (obilie, krmoviny)
· nová technika: celoželezné pluhy, mláťačky, sejačky
 
Hospodárska výroba

· hlavné strediská: Bratislava, Košice
· priemyselná revolúcia u nás začala v 30. rokoch 19. storočia v textilnej výrobe
· 1x parný stroj: 1832 v súkenke v Haliči
· prvé manufaktúry: kartúnka v Šaštíne (1736), v Holiči – porcelán (1743), v Banskej Bystrici (súkno), v Radvani
· cukrovarníctvo:
§ Napoleonova kontinentálna blokáda obmedzila dovoz cukrovej trstiny → pestovanie novej plodinycukrovej repy
§ prvý cukrovar v roku 1832Veľké Úľany
· strojárstvo vyššie nároky na kvalitu železa:
§ centrum ťažby železnej rudy: Slovenské Rudohorie
§ na Slovensku sa vyrábalo 80% surového železa v Uhorsku
§ ťažba drahých kovov sa utlmovala – vyčerpali sa ložiská
· obchod a doprava:
§ prvá železnica (na konský pohon) – 30. roky 19. storočia: Bratislava – Trnava
§ parná železnica: Viedeň, Bratislava, Pešť
 
Obyvateľstvo

· popri šľachte významné postavenie: priemyselníci, meštianstvo, úradníci, inteligencia
· zrušenie nevoľníctva → uvoľnenie pracovnej sily
 
Východoslovenské roľnícke povstanie – 1831

· vzniklo ako dôsledok cholerovej epidémie a hladomoru
· opatrenia: natieranie studní vápnom – úmyselné usmrcovanie (mysleli si poddaní) → vzbura
· východné Slovensko (150 obcí, 45 000 obyvateľov)
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.135