Vznik moderného slovenského národa

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 258 slov
Počet zobrazení: 8 657
Tlačení: 759
Uložení: 758
· od začiatku vlády Jozefa II. pod vplyvom osvietenstva – premena slovenského etnika na moderný národ
· národné obrodenie – pojem vyjadroval obnovu, znovuzrodenie, návrat k niečomu, čo už kedysi existovalo (Veľká Morava – čas „zašlej slávy“)
· obdobie formovania moderného slovenského národatri etapy:
§ 1. etapa (1780 – 1820):
· zakladanie celonárodných spolkov
· vydávanie umeleckej literatúry
· osveta medzi ľuďmi
· podpora jozefínskych reforiem
§ 2. etapa (1820 – 1835):
· ochrana pred pomaďarčením
· hlavný znak národa: jazyk
· spisovným jazykom Slovákov bola biblická čeština
· katolíciSlovácisamostatný kmeň slovanského národa s vlastnou históriou a kultúrou
· evanjeliciSlovácisúčasťou československého kmeňa → spoločný spisovný jazyk – čeština
§ 3. etapa (1835 – 1848):
· štúrovci
· kodifikácia spisovnej slovenčiny
· pozdvihnutie ľudových vrstiev
 
Bernolákovci a jazyková zložka
 
· prvý podnet na vytvorenie kodifikovaného spisovného jazyka dal Jozef Ignác Bajza:
§ v 80. rokoch 18. storočia vytvoril jazykovú formu
§ základom západoslovenské nárečie
§ napísal: René mládenca príhody a skúsenosti
· Anton Bernolák:
§ prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny1787
§ vychádzala zo západoslovenského nárečia (jazyk vzdelancov Trnavskej univerzity)
§ bernolákovčinu používali hlavne katolícki vzdelanci do 50. rokov 19. storočia
§ hlavné stredisko bernolákovského hnutia: Generálny seminár v Bratislave
 
Slovenské učené tovarišstvo
 
· 1792v Trnave založili bernolákovci
· predseda: Anton Bernolák
· tajomník, pokladník: Juraj Fándly
· hlavný cieľ: vydávať osvetové a náboženské knihy v bernolákovčine
· 500 členov
· pobočky vo viacerých mestách
 
Katedra reči a literatúry slovenskej
 
· 1803na evanjelickom lýceu v Bratislave
· profesor katedry: Juraj Palkovič
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017