Slováci v revolúcii 1848/1849

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 416 slov
Počet zobrazení: 9 551
Tlačení: 674
Uložení: 657

Slováci v revolúcii 1848/1849 

· štúrovci privítali marcové zákony, neúplné zrušenie poddanstva a maďarizácia však vyvolali sklamanie

· zrušenie poddanstva najradikálnejšie presadzovali Janko Kráľ s Jánom Rotaridesomagitovali medzi poddanými v Hontianskej stolici → boli zatknutí

Žiadosti slovenského národa

· 11. mája spísané v Ondrášovej pri Liptovskom Mikuláši
· obsahovali 14 bodov:

§ uznanie slovenskej svojbytnosti
§ rozdelenie stolíc podľa národnostného kľúča
§ slovenský snem, zástavu
§ pomerné zastúpenie v uhorskom sneme
§ úplné zrušenie poddanstva
§ volebné právo pre všetkých obyvateľov Uhorska
§ prepustenie Janka Kráľa a Jána Rotaridesa

· uhorská vláda vyhlásila na Slovensku stanné právo; na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykačušli do Prahy

Slovanský zjazd

· konal sa 2. 12. júna 1848 v Prahe

· zišli sa tu predstavitelia slovanských národov žijúcich v habsburskej monarchii

· 400 delegátov, z toho 20 Slovákov

· hlavný bod: prebudovanie monarchie podľa slovanských predstáv, prijali myšlienku austroslavizmupremena monarchie na federáciu slobodných národných štátov na čele s dynastiou Habsburgovcov

· skončil predčasne, 12. júna totiž vypuklo v Prahe povstanie – bolo násilne potlačené

Slovenská národná rada a septembrové povstanie

· 16. septembra 1848 vo Viedni vznikla Slovenská národná rada (ako najvyšší politický a vojenský orgán Slovákov)

· jej členmi boli: Štúr, Hurban, Hodža, Zach, Janeček, Bloudek

· SNR zorganizovala dobrovoľnícky zbor, ktorý 18. septembra 1848 obsadil Myjavu, Štúr tu v mene SNR vyhlásil nezávislosť Slovenska od uhorskej vlády a vyzval obyvateľov, aby sa zapojili do ozbrojeného povstania

· nedostatočne vyzbrojení, slabé vojenské skúsenosti + bojovali nielen proti Maďarom, ale aj cisárskej armáde

· povstanie ukázalo, že Slováci nie sú schopní vlastnými silami dosiahnuť splnenie svojich požiadaviek → najreálnejšou predstavou bola spolupráca s Viedňou

· po vypuknutí októbrovej revolúcie vo Viedni zorganizovala SNR druhú ozbrojenú výpravu, Slováci nezostavili samostatné jednotky, ale jednotky v rámci cisárskej armády; výprava začala v decembri 1848, postupovala dvoma smermi: jedna časť cez Kysuce na stredné a východné Slovensko, druhá časť na juhozápadné Slovensko

· do konca marca 1849 bolo takmer celé slovenské územie obsadené cisárskou armádou

Riešenie slovenskej otázky

· Slováci čakali, že ak nového panovníka podporia v boji proti maďarskému hnutiu, splní ich požiadavky

· žiadali odčleniť Slovensko od Uhorska a ako veľkokniežatstvo ho zaradiť priamo pod správu rakúskej vlády, Slovensko malo mať vlastný snem, vlastnú správu podliehajúcu priamo Viedni a ako úradnú reč slovenčinu

· túto požiadavku obsahoval prosbopis z marca 1849

Rozpustenie slovenských dobrovoľníckych vojsk

· po podpísaní rakúsko-ruskej vojenskej zmluvy bol v máji 1849 vytvorený ďalší slovenský dobrovoľnícky zbor, ktorý bol v rámci letnej výpravy začlenený do cisárskych vojsk

· po porážke maďarskej armády boli slovenské dobrovoľnícke zbory rozpustené

· slovenský národnopolitický program sa nepodarilo dosiahnuť pre slabé vojenské a politické zázemie Slovákov

Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027