Rakúsko-maďarské vyrovnanie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 01.05.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 227 slov
Počet zobrazení: 6 548
Tlačení: 526
Uložení: 503
· 1866porážka Rakúska v bitke pri Hradci Králové → medzinárodné postavenie habsburskej monarchie je otrasené → hľadajú sa nové možnosti usporiadania monarchie
· východisko: dohoda s najväčším vnútorným nepriateľom – Maďarmi
· 28. júla 1867panovník podpísal zákon uhorského snemu o rakúsko-uhorskom vyrovnaní:
§ neoficiálne: Predlitavsko a Zalitavsko
§ nový názov monarchie: Rakúsko-Uhorsko
§ suverénne vlády a parlamenty
§ spoločné: panovník (František Jozef sa ešte pred podpísaním zákona dal korunovať v Budíne za uhorského kráľa), ministerstvo vojny, zahraničných vecí a financií
§ vyrovnaním sa zrovnoprávnili dve hlavné mocenské skupiny: rakúski veľkopriemyselníci a maďarskí veľkostatkári
§ každých desať rokov sa dohoda o vyrovnaní mala obnovovať
· maďarské vládnuce kruhy chceli vytvoriť jednonárodný centralizovaný štát:
§ bolo pričlenené Sedmohradsko a srbská Vojvodina
§ roku 1868 došlo k maďarsko-chorvátskemu vyrovnaniu
§ hlavný riadiaci orgán: uhorské kráľovské ministerstvo
§ veľký význam majú znova župy a slobodné kráľovské mestá:
· na čele župy bol župan, menovala ho vláda
· v župách boli okresy, riadené hlavným slúžnym
· právo voliť do parlamentu – len ten, kto mal väčší majetok a vzdelanie (volebné právo malo len 5 – 6% obyvateľstva)
· roku 1868 prijatý národnostný zákon:
§ obyvatelia Uhorskajeden uhorský národ (po maďarsky „maďarský národ“)
§ ostatné národylen etnické skupiny
§ maďarčina bola vyhlásená za úradný jazyk
§ proti vystúpili viacerí slovenskí národovci, napr. Hurban – bol odsúdený na polročné väzenie
§ boli zatvorené slovenské gymnáziáMatica slovenská
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019