Pád absolutizmu a národná aktivita Slovákov

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 01.05.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 326 slov
Počet zobrazení: 6 240
Tlačení: 582
Uložení: 603
· 1859Rakúsko porazené v bitke pri SolferineFrantišek Jozef odvolal Alexandra Bacha a vydal Októbrový diplom – obnovil ústavné pomery a práva jednotlivých národov monarchie
· bola prijatá nová ústava – odstraňovala policajný režim a byrokratické pomery
· začínajú ožívať národné aktivity Slovákov:
§ od roku 1861 začínajú vychádzať novinyPešťbudínske vedomosti
§ 6. 7. júna 1861 celonárodné zhromaždenie v Martine:
· bolo prijaté Memorandum národa slovenského:
§ hlavný organizátor: Štefan Marko Daxner
§ žiadali uznať slovenský národ, samosprávu slovenských žúptieto boli označené ako Hornouhorské slovenské Okolie
§ rokovacím jazykom v župách mal byť slovenský jazyk
§ žiadali zriadiť právnickú akadémiu, Katedru reči a literatúry slovenskej, slovenské ústavy a spolky
§ žiadali slobody aj pre ostatné národy v Uhorsku
§ od Žiadostí sa odlišovalo: nenastolilo požiadavku samostatného slovenského snemu, ani sociálne a demokratizačné požiadavky
· maďarské úrady zorganizovali proti Memorandu protestnú akciu, panovník rozpustil uhorský snem → poslanci o Memorande ani nerokovali
· pripravili Viedenské memorandum:
§ žiadali v ňom väčšiu mieru samosprávy pre slovenské župy a slovenský snem, ktorý mal sídliť v Banskej Bystrici
§ delegáciu k panovníkovi viedol biskup Štefan Moyzes
· Viedeň sa rozhodla splniť len niektoré jazykové požiadavky:
§ 4. augusta 1863 bola založená Matica slovenská – prvé valné zhromaždenie (asi 5 000 účastníkov) pri príležitosti 1 000. výročia príchodu Cyrila a Metoda:
· vznikla z finančných zbierok slovenského národa
· 1000 zlatých venoval aj cisár
· predsedom sa stal Štefan Moyzes (katolícky biskup) a podpredsedom Karol Kuzmány (evanjelický kňaz)
· Ján Francisci sa stal jej doživotným čestným predsedom
· organizovala a podporovala vedeckú, zberateľskúdokumentárnu činnosť
· vydávala učebnice, podporovala mládež na štúdiách
· podporovala slovenskú literatúru, vedu, umenie
· rozvíjala osvetovú činnosť medzi ľudom
· jej činnosť bola zastavená v apríli 1875
· boli založené slovenské gymnáziá:
§ evanjelické vo Veľkej Revúcej – osem ročníkov, evanjelické v Martine – štyri ročníky, reálne katolícke v Kláštore pod Znievom
§ boli založené z vlastných prostriedkov Slovákov
§ patrili k najlepším školám v Uhorsku
§ mali vybudované vlastné knižnice, štipendijné fondy, jedálne, dobré učebné pomôcky
§ boli zrušené v roku 1875
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022