Doba bronzová

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 253 slov
Počet zobrazení: 2 369
Tlačení: 142
Uložení: 144

Doba bronzová

v Európe 2000-700 pred n. l.

Potom, čo ľudia našli v prírode ďalší kov - bronz, opäť sa ich život zjednodušil. Zlepšili sa poľnohospodárske nástroje, ľudia vyrábali predmety domácej potreby i šperky. Spoločnosť sa však rozdelila na bohatších a chudobnejších. (na tých čo mali a nemali dostatok bronzu). Vznikli tak prvé nerovnosti medzi ľuďmi a prvé vojny. Ľudia začali vyrábať bronzové zbrane a brnenia.

V nížinatých úrodných oblastiach Ázie a Egypta sa začal používať bronz okolo roku 3000 pred n.l. Keďže tu však existovali mestá a vznikali prvé štáty, toto obdobie patrí do staroveku. Pravek pretrvával v Európe.

Ľudia v Európe sa z obáv pred bojmi a za získaním nerastných surovín sťahovali do hôr, kde sa vrátili k jaskynnému životu alebo postavili hradiská. Hradiská boli kultúrne, obchodné a hospodárske strediská, bojové pevnosti, centrá remesiel a poľnohospodárstva, útočiská pre ľudí. Niektoré hradiská postupne zanikli, iné zostali až do obdobia stredoveku. Na Slovensku stálo najznámejšie hradisko na Sitne. Na Slovensku, v Gánovciach sa našla dýka.
V prvej epoche doby bronzovej (2000 - 1500 pred n. l.) sa ľudia pochovávali kostrovo. Na našom území existovalo viacero kultúr (JZ - Maďarovská, V Otomanská a na juhu Hatvanská). V strednej dobe bronzovej ( 1500 - 1200 pred n. l.) pod mohyly (pohrebiská pre veľa ľudí), kam kládli i dary mŕtvym. V neskoršom období (1200-700 pred n. l.) boli ľudia spopolňovaní a ich zvyšky ukladané na tzv. popolnicové polia. Na sever existovala kultúra lužických popolnicových polí, v iných častiach Slovenska boli Pilinská, Gávska a Čakanská kultúra.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#doba bronzová #doba kovov #doba bronzová železná #doba bronzová dejepis


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019