Amerika a Afrika v 500 - 1600

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 037 slov
Počet zobrazení: 1 698
Tlačení: 127
Uložení: 133

Amerika a Afrika v 500 - 1600

SEVERNÁ AMERIKA:

Až do prelomu letopočtov bol v Severnej Amerike život podobný životu v praveku. Niekoľko ľudí tu žilo v roztrúsených osadách, venovali sa lovu zveri, poľnohospodárstvu a remeslám.

V strednej časti - prériách žili kočujúci Indiáni.
Okolo roku 100 n. l. vznikla prvá civilizácia - Anasazijovia v juhozápadnej oblasti. V 8. storočí k nim pribudli susedia - kultúry Mogollon a Hohokam. Okolo roku 900 Anasazijovia stavali pueblá (dediny) pozdĺž ciest a budovali závlahové zariadenia. Známy je palác v Mesa-Verde. Stále boli lovcami a poľnohospodármi. Mali rozvinutejšie náboženstvo. Spoliehali sa na rady šamanov. Posledné správy o juhozápadných kultúrach sú z 14. storočia, kedy zaznamenali úpadok.

Ďalšia oblasť rozvinutých kultúr bola v povodí rieky Mississippi. Ako prvá tu bola tzv. Hopewellská kultúra. V 8. storočí tu ľudia stavali prvé mestá. V mestách boli mohyly, na ich vrchole boli chrámy, kde sa pochovávalo. Mesto malo hlavné námestie a nedobytné opevnenie. Rozvíjal sa tu obchod ďaleko do vnútrozemia. Pestovali sa obilniny a strukoviny. Mississipská kultúra bola najrozvinutejšia v 12.-15. storočí, vytratila sa začiatkom 17. storočia. To už v Amerike boli Európania, ktorí sem so sebou priniesli neznáme choroby, na ktotré neboli domorodci odolní, napr. osýpky.

STREDNÁ A JUŽNÁ AMERIKA:

V južnej Amerike existovali rozvinuté civilizácie už v 1. tisícročí pred n. l. V 1. storočí n. l. sa nad Mexikom rozpínal mestský štát Teotihuacán, okolo roku 500 bol väčší ako antický Rím. V meste sa nachádzali pyramídovité stavby, chrámy a byty. Mesto bolo v tomto období centrom obchodu v celej Amerike, bol tu mier a ovplyvnilo ďalšie kultúry. Neďaleko sa nachádzalo viacero podobných štátov. Zanikol okolo roku 600.

V 4. storočí n. l. začalo klasické obdobie Mayskej civilizácie inde v Mexiku.
Po zániku Teotihuacánu územie ovládli vojenské kmene Toltékov, spôsobili i úpadok Mayskej ríše. Toltékovia boli porazení v 12. storočí, krátko nato sa v Mexiku rozšírili Aztékovia a obnovená bola ríša Mayov - neskorá ríša. Mayovia žili na polostrove Yucatan v mestských štátoch, ktoré boli vysoko v horách. Mestá boli náboženské a kultúrne centrá. Okolo miest boli dediny zamerané na poľnohospodárstvo. Mayovia mali mnohobožstvo, stavali chrámy na umelo navŕšených pyramídach. Bohom prinášali ľudské obete. Kňazi boli vzdelaní, poznali prvé vedy.
Aztéci prišli zo severu do Mexika, vystavali na jazere Texcoco ostrovy so záhradami. Obchodovali s celým Mexikom, muži slúžili ako žoldnieri v susedných mestách. V 16. storočí rozšírili svoju ríšu, ktorá siahala od Tichého oceána po Karibské more. Aztékovia žili v spoločnosti podobnej starovekým štátom, zaoberali sa i prvými vedami (astronómia, matematika). Vytvorili vlastné kalendáre i písmo. Uctievali veľa bohov, ktorým prinášali obete. Na poliach pestovali mnohé plodiny pre Európanov neznáme (zemiaky, kukurica). Boli zručnými remeselníkmi, poznali prácu s kovmi, vyrábali zbrane.

Ďalšia kultúrna oblasť bola v Andách. Najznámejšie kultúry tu boli už v období konca staroveku - mochická kultúra v Peru a mestský štát Tiahuanaco v Bolívii. Štát sa rozkladal vysoko v Andách, v 6.- 10. storočí n. l. mal asi 100 000 obyvateľov. Ľudia tu postavili kamenné múry a veľkolepé svätyne. Žili mierumilovne. V rokoch 600-1100 n. l. sa inde rozvinula civilizácia Huari, pochádzajúca z pôvodnej mochickej kultúry a kultúry Nazca. Táto kultúra vybudovala silnú vojenskú správu. Huari aj Tihuanaco vyznávali asi rovnaké náboženstvo, zanikli v 11. storočí v dôsledku sucha.

V 12. storočí sa v Južnej Amerike rozvinula kultúra Inkov.
Ríša Inkov vznikla asi okolo roku 1200 v Andách. Vybudované boli mestá Cuzco a Machu Picchu. Rozsiahle impérium vytvorili okolo roku 1500, ktoré zaberalo celý západ južnej Ameriky. Na čele štátu stál kráľ Inka, syn Slnka, ktorý bol absolútnym vládcom. Aj Inkovia verili v mnohobožstvo, spoločnosť sa delila na vládnucu a ovládanú. Väčšina ľudí boli poľnohospodármi. Hospodárstvo organizoval štát. Cez celú ríšu viedli významné cesty, asi 16 000 km dlhé, ktoré museli v Andách prekonávať rôzne prekážky. Inkovia mali vybudovaný systém kanálov a vodovodov. Zomretých vládcov mumifikovali. Chovali najmä lamy.

AFRIKA

V 2. storočí n. l. existovali v Afrike prvotné kmeňové kultúry. Sever bol súčasťou Rímskej ríše. Na juh od nej žili Berberi. V roku 429 bol v severnej Afrike založený štát Vandalov. Okolo roku 400 vznikli prvé mestá neďaleko Sahary. V 7. storočí dobyli sever Afriky Arabi a rozširovali tu islam. Na západe prosperovala Ghanská ríša, kde sa ťažilo zlato. Vďaka obchodu rozkvitli aj ostatné štáty - Mali a ríša Kánem v okolí Čadského jazera.
Ghanská ríša bola prvým africkým štátom, založili ho Berberi. Bola plná zlata, s ktorým obchodovala. Obchodovala i so soľou a látkami. Známe boli ťavie karavány Berberov cez Saharu. Roku 1240 sa ríša stala súčasťou nového štátu - Mali.

V 12.-15. storočí boli v Afrike najsilnejšie krajiny Etiópia, Mali, Songhaj, Zimbabwe, Benin a Kánem-Bornu. Afriku v tom čase navštevovali cudzinci z Európy a Ázie. Mali vznikla pri rieke Niger podmanením Ghany roku 1240. Pokračoval tu obchod so zlatom, slonovinou a otrokmi, odbyt bol v moslimskom svete i v Taliansku. Strediskami ríše boli Timbuktu a Djenné. Mali prijala islam. Neďaleko Mali sa nachádzal Songhaj, ktorý r. 1500 dobyl Mali. Etiópsky štát vznikol v 10. storočí, kde väčšina domorodcov vyznávala kresťanstvo. Neskôr prijali islam. Etiópia bola jedinečná krajina, chránená okolitými horami. Rozširovala sa o územie okolitých kmeňov. Najväčší rozmach zaznamenala v 14.-15. storočí, v 16. storočí začala upadať , ale existuje až dodnes.

Kráľovstvo Benin bolo založené v 10. storočí. Hlavné mesto - Benin - tvorili široké ulice s drevenými domami ohraničené hlinenými hradbami, v strede bol palác. Benin takisto obchodoval s drahými vecami a otrokmi. Na tom zbohatol. Rozkvital najviac v 15. storočí, v 16. storočí tu Portugalci kupovali otrokov, štát bol mocný i v 19. storočí - v čase kolonizácie.

Zimbabwe ťažilo zlato a meď, ktoré kupovali arabskí obchodníci. Preslávilo sa svojim kamenným mestom.

Songhaj založili v 7. storočí berberskí kresťania. V 15. storočí sa územne rozvinul - dobyl Mali a ovládal už celú západnú Afriku. Roku 1591 Songhaj obsadili Maročania.

Kánem - Bornu sa rozkladal pri Čadskom jazere, bol centrom moslimskej civilizácie. V ostatnej Afrike stále bolo mnoho kmeňov, ktoré sa často menili na modernejšie národy. Vznikali nové mestá, ktoré obchodovali s Európskymi prístavmi. Pokračoval obchod s otrokmi, ktorí boli dovážaní do novovobjavenej Ameriky.

V severnej Afrike existovali vieceré štáty, ktoré máme i dnes, keď sa vyslobodili spod Arabskej nadvlády. Významný bol i Egypt. ten však roku 1517 dobyli Turci. Turci dobyli i Alžírsko a severné pobrežie Afriky. V 16. storočí sa rozvinulo Maroko.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#machu picchu #aztekovia #africké civilizácie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016