Hudobné baroko

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: monty
Typ práce: Referát
Dátum: 29.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 316 slov
Počet zobrazení: 5 001
Tlačení: 425
Uložení: 414
Vznik názvu od portugalského slova „barroco“ (perla nepravidelného tvaru, krivá perla)
Charakteristické znaky Baroka: prezdobensť, pompéznosť, veľkoleposť, nepravidelnosť, prehnaná dynamika, zložitosť, disharmónia detailov, iluzívnosť, patetickosť, honosnosť, dramatickosť.

Funkcia:
- liturgická, spoločenská, slávnostná
- hud. nástroje : flauta, píšťaly ,bubny,...
- nový hudobný žáner - opera

Baroková hudba:
V období Baroka (polovica 16.storočia,17. a začiatok 18. storočia) sa vyvinulo harmonické myslenie a s ním spojené používanie hudobných akordov. Jeden z najpopulárnejších hudobných druhov je suita, ktorá pozostáva zo sledu obyčajne tanečných skladieb (tanečná suita).Prvé opery (zhudobnené hry) vznikli v Taliansku na začiatku 17. storočia a ich hrdinami boli postavy z histórie alebo legiend. Opery mali často okázalú scénu , používali sa zvláštne efekty. Vtom istom období sa vo Francúzku začal vyvíjať balet, baletné výstupy boli často súčasťou opier.
Toto obdobie prinieslo zmenu nielen slohovú, ale hlavne na prospech zvukového vyznenia celku tým, že namiesto melodického lineárneho systému prináša princíp horizontálno-vertikálny, t. j. melodicko-harmonický, ktorý sa vtedy stal základným princípom hudobného vývoja a platí od toho času až podnes. Jedna z jeho foriem je recitatív. Pri ňom sa melódia a rytmus prispôsobili textu, ktorý bol zväčša citovo vypätý, dramatický – kde sa už objavujú príznačné črty barokového umenia. Stal sa základom najvýznamnejšieho barokového hudobného divadla. Vysokú umeleckú hodnotu dosiahla opera v dielach C. Monteverdiho, G. B. Pergolesiho a i. Prudkým vývojom prechádzala aj inštrumentálna hudba. Tu bol najvýznamnejšou novinkou princíp koncertu, ktorý doviedli do dokonalosti v Taliansku A. Corelli, A. Vivaldi a v Nemecku J. S. Bach a F. Händel. Aj vo Francúzsku sa skladali a uvádzali opery (Jean Baptiste Lully, 1632-1687). Nemecká hudba sa stala známou tvorbou skladateľov, ako boli Johann Sebastian Bach (1685-1750), autor organových a klavírnych skladieb, oratórií a pašií, Georg Friedrich Händel (1685-1759) a Christoph Willibald Gluck (1714-1787).

Ďalší predstavitelia: Georg Friedrich Teleman (1681-1764), Jean Philippe Rameau (1683-1764), Robert Shumman (1810-1856),Václav Ján Tomášek (1774-1850), J. V. Stamic, J. Mysliveček, F. X. Brixi, J. J. Ryby, F. Couperin
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011