Zápoľskovci

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 1 336
Tlačení: 102
Uložení: 103

Zápoľskovci

Zápolya, Szapolyai, Zapoljski
 
Zápoľskovci predstavovali významný magnátsky rod v Uhorsku. Pochádzali z Slavónska z Požegskej Stolice (Chorvátsko) z obce Zapolja, od ktorej odvodzovali svoje meno. Medzi významné rody sa ale dostali až v polovci 15. storočia. Jeho členovia postupne získali obrovské majetky po celom území kráľovského Uhorska. Na Slovensku okrem základných rodových majetkov, panstiev Spiš a Kežmarok, získaliaj ďalšie panstvá, hrady a majetky, najmä v Nitrianskej, Trenčianskej, Oravskej, Liptovskej, Spišskej a Šarišskej stolici.

Prvé kontakty s kráľovským dvorom mal Ján Zápoľský, ktorý sa s kráľom Žigmundom Luxemburským zúčastnil bitky pri Nikopole v roku 1396, v ktorej sám zahynul. Šľachtici z tohto rodu istý čas vyrastali na dvore uhorského miestodržiteľa Jána Huňadyho. Preto Štefan Zápoľský podporil voľbu Mateja Korvína za uhorského kráľa. Neskôr dokonca patril k jeho najbližším radcom. Ján Zápoľský /1487 - 1540/ sa oženil s dcérou poľského kráľa Žigmunda Jagelovského, čím sa kredit rodu ešte viac posilnil.

V čase, keď Zápoľskovci sídlili na Spišskom hrade, boli považovaní za na najbohatší magnátsky rod v uhorsku. Jána Zápoľského korunoval za uhorského kráľa biskup Štefan Podmanický v Stoličnom Belehrade. Jeho syn Ján Žigmund ovládal celé Sedmohradsko. Zápoľskovci mali rozhodujúce slovo pri smerovaní celého tzv. Horného Uhorska, zvlášť v oblasti spišských miest a v kontaktoch s poľským kráľovstvom.

Zápoľskovci patrili aj k vynikajúcim vojvodcom. Ján Zápoľský spolu s bratom Jurajom a Štefanom Bátorim porazili pri Temešvári v roku 1514 sedliacke vojsko Juraja Dóžu. Ján chcel získať uhorský trón ako skutočný "národný kráľ", ale napokon spojil svoje sily s osmanskými vojskami. Podpísal zmluvu so sultánom Sulejmanom v roku 1528 v Carihrade dohodu, podľa ktorej Vysoká Porta uznáva len Jána I. za jediného  a zákonitého vládcu Uhorska. Touto dohodou sa aj on pričinili o 150 ročnú okupáciu vlastnej krajiny osmanskými vojskami. Azda aj preto hviezda Zápoľskovcov žiarila v Uhorsku len krátko.

Rod vymrel v roku 1571 smrťou Jánovho syna Jána Žigmunda Zápoľského.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ján zápoľský

Šľachta na SlovenskuOdporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015