Mária Terézia (1717 - 1780) - Habsburgovci

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 306 slov
Počet zobrazení: 1 766
Tlačení: 125
Uložení: 98

Mária Terézia (1717 - 1780) - Habsburgovci

- jej otec Karol III. zaistil, že Pragmatickú sankciu schválili všetky stavovské snemy krajín monarchie. Vďaka tomu po otcovej smrti nastúpila rakúska arcivojvodkyňa Mária Terézia, vtedy už manželka lotrinského vojvodu a uhorského miestodržiteľa Františka Štefana, na uhorský a český trón. Za uhorskú kráľovnu ju však pre váhanie uhorskej šľachty korunovali až 25. júna 1741, tri mesiace po narodení najstaršieho syna, budúceho cisára Jozefa II. Hneď po nástupe Márie Terézie na trón pruský kráľ Fridrich II. obsadil Sliezsko a bavorský kurfirst Karol Albrecht Čechy. Bavorské vojsko sa blížilo k Viedni. Pomoc Márii Terézii poskytla práve uhorská šľachta. Hoci sa Viedeň udržala, monarchia v bojoch stráca Sliezsko, napriemyselnejšiu časť monarchie. Úspechom bolo aspoň to, že František Štefan Lotrinský sa v roku 1745 stal rímsko-nemeckým cisárom a po jeho smrti v roku 1765 prebral tento titul jeho syn Jozef II.. Keďže Mária Terézia za pomoc proti Prusku sľúbila uhorskej šľachte, že bude dodržiavať jej práva a slobody. Preto nemohla postupovať v oboch častiach ríše pri presadzovaní centralizácie štátu a odstraňovaní hospodárskej zaostalosti rovnako. Napriek tomu vynaložila veľa úsilia aj na reformovanie pomerov v Uhorsku.

Syna Jozefa vymenovala v roku 1765 za spoluvládcu bez súhlasu uhorského snemu. Mária Terézia mala dôkladné vzdelanie, ovládala dobre matematiku a dokonca päť cudzích jazykov. Svoje rozhodovanie opierala o odporúčania vzdelaných radcov. S milovaným manželom Františkom Lotrinským s ktorým založila habsbursko-lotrinskú dynastiu, mala 16 detí na výchovu ktorých denne dohliadala. Šesť z nich sa ale nedožilo dospelosti. Politickým záležitostiam monarchie podriadila neskôr aj manželstvá svojich detí. Príkladom je sobáš jej dcéry Márie Antoanety s francúzskym kráľom Ľudovítom XVI. Počas svojej vlády uskutočnila viacer reforiem - zdravotnícku, colnú, školsku, ale asi najdôležitejšou je urbárska regulácia, ktorá bola zavŕšená vydaním celokrajinského urbára. Táto reforma upravovala vzťahy medzi podanným a zemepánom. Do tohto vzťahu vstúpil štát, aby chránil podanného, teda platcu daní štátu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#mária terézia #Habsburgovci poznámky #Mária Terézia poznámky

Panovníci a prezidenti v naších dejináchOdporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019