Ranné cisárstvo

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 690 slov
Počet zobrazení: 1 673
Tlačení: 103
Uložení: 155

Ranné cisárstvo

1. Rímske cisárstvo trvalo od roku 27 p.n.l. do roku 476 n.l.
Obdobie cisárstva delíme na:
a) ranné: 27 p.n.l. – 284 n.l. – principát (principes – prvý v senáte – ideologicko – propagačný význam)
b) neskoré: 284 – 476 n.l.
- principát – principes senatus – 1. v senáte
 
2. Octavius Augustus:
- rozdelil provincie na – senátorské
                                  - princípové
- cisárom bol od roku 27 p.n.l. do 14 n.l.
- opieral sa o armádu, ktorú tvorilo 25 légií – v každej 6000 mužov
- získal titul imperátora
- zriadil osobnú stráž cisára – pretoriáni
- získal titul konzula, senátora, tribúna ľudu
- nechal vyhlásiť Caesara za boha a seba za božieho syna
- zomiera v roku 14 n.l.  po jeho smrti sa v Ríme začínajú vytvárať dynastie
- rozšíril územie Ríma
- v bitke pri Teutoburskom lese utrpel najväčšiu porážku
- vznik Marobudovho a Vaniovho kráľovstva
 
3. Júlsko – claudiovská dynastia:
a) Tiberius: 14 n.l. – 37 n.l.
- syn tretej manželky Octavia Augusta
- 1. cisár tejto dynastie
- bol neobľúbený pre svoje reformy
- z ostrova Capri 11 rokov riadil Rím
 
b) Caligula: 37 – 41 n.l.
- vládol despoticky
- prenasledoval senátorov
- heslo: „nech ma nenávidia, hlavne, že sa ma boja“
- bol zavraždený pretoriánskou gardou
 
c) Claudius: 41 – 54 n.l.
- mal poruchu reči a kríval
- bol 4x ženatý
- budoval akvadukty, cesty, prebudoval štátny aparát
- pripojil k ríši Tráciu a Britániu
- 3 manželku nechal popraviť kvôli nevere
- 4 manželka Agripina ho presvedčila, aby si adoptoval jej syna Nera
- nakoniec ho Agripina otrávili jedovatými hubami
 
d) Nero: 54 – 68 n.l.
- postupne sa stal despotickým vládcom
- prenasledoval senátorov a konfiškoval im majetky
- považoval sa za veľkého umelca
- nechal podpáliť Rím a obviňoval z toho Židov a kresťanov
- poprava sv. Petra a Pavla
- spáchal samovraždu
- nechal zavraždiť svoju matku, brata a sestru
- k samovražde donútil aj svojho učiteľa Senecu
 
4. Flaviovská dynastia:
a) Flavius Vespasianus: 69 – 79 n.l.
- potlačil povstanie v Judei
- daňová politika – kontroloval výdaje v ríši
- do senátu nechal voliť aj ľudí z provincií
- v roku 72 n.l. začal stavať Koloseum
 
b) Titus: 79 – 81 n.l.
- obľúbený cisár v krajine
- v roku 79 n.l. – výbuch sopky Vezuv – zničené Pompeje
- zomiera na zimnicu
- obyvatelia za nim úprimne smútili
- v roku 80 n.l. dokončil Koloseum
 
c) Domitianus: 81 – 96 n.l.
- despotický a nenávidený
- nechal sa titulovať „Pán a Boh - Dominus et Deus“
- vylepšil Koloseum
- bol zavraždený pretoriánmi spolu s manžellkou
 
5. Adoptívni cisári:
a) Nerva: 96 – 98 n.l.
- mal 73 rokov, keď sa stal imperátorom
- senát riešil následnícku otázku tak, že cisár si musel za života adoptovať syna, ktorý sa po ňom stal cisárom
 
b) Trajan: 98 – 117 n.l.
- porazil Peržanov a Dákov
- za jeho vlády najväčší územný rozsah ríše
- ríša mala okolo 60 miliónov obyvateľov
- na vymedzenie hraníc využívali prírodné útvary
 
c) Hadrián: 117 – 118 n.l.
- viedol väčšinou obranné vojny
- na obranu ríše budoval obranné valy – Limes Romanus
- napr. Hadrianov val v Británii – 117 km
 
d) Antonius Pius: 138 – 161 n.l.
- pokračoval v úspešnej vnútornej politike
- upevnil moc cisára
- počas jeho vlády nastalo obdobie mieru, čo pomohlo načerpať nové sily, ktoré potreboval na obranu ríše
 
e) Marcus Aurelius: 161 – 18O n.l.
- definitívny začiatok obranných vojen
- na západe germáni – markomanské vojny – Čechy – Kotíni
                                                                 Slovensko – Kvádi
- na východe – Peržania
 
f) Comodus: 180 – 192 n.l.
- dva roky bojoval s markomanmi a potlačil ich
- usadil sa v Ríme, kde sa venoval zábavám
- bol tyranom
- pretoriáni ho na jednej zo zábav zavraždili
- koniec hospodárskeho rozkvetu v ríši
- začínajú boje o moc v ríši
 
6. Severovská dynastia:
a) Septimus Severus: 193 – 211 n.l.
- bol správcom Panónie
- pôvodom bol Afričan
- upevnil moc cisára
- podporoval armádu
 
b) Caracalla: 211 – 217 n.l.
- v roku 212 n.l. vydal edikt, ktorým udelil občianstvo všetkým slobodným obyvateľom ríše
 
c) Alexander Severus: 217 – 235 n.l.
- posledný cisár z dynastie
- preslávil sa ťažením do oblasti Perzie
- bol zabitý vlastnými vojakmi
-  po ňom nastalo 50 rokov úpadku a bojov o moc
 
7. Kolóni – slobodní nájomcovia pôdy, ktorí museli odovzdať časť úrody majiteľom pôdy. V prípade, že sa zadĺžili, stratili osobnú slobodu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#flaviovska dynastia #Principat


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016