Boj za ľudské a občianske práva

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 450 slov
Počet zobrazení: 1 111
Tlačení: 67
Uložení: 86

Boj za ľudské a občianske práva

Segregácia- cielené oddeľovanie ľudí či skupín podľa určitých soc. znakov (napr. podľa náb.rasyetnicity, sociálnej vrstvy, sexuálnej orientácie) s cieľom zamedziť vzájomným kontaktom medzi takto oddelenými ľuďmi

Rasizmus - diskriminačná teória, ktorá hlása nerovnocennosť ľudských rás

Genocída - čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských,rasových, jazykových, národnostnýchniekedy aj kultúrnych či politických príčin

Antisemitizmus - nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva (judaizmu), etnickej skupine alebo rase

Apartheid - rasistická politika tzv. oddeleného spolužitia obyvateľov rôznych rás (Juhoafr.r.)

Diskriminácia - konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou ľudí) inak než s iným človekom) na základe jeho odlišnosti (rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie)

V Juhoafrickej republike bol apartheid oficiálnou štátnou politikou v rokoch 1948 až 1990, neoficiálne sa táto politika uplatňovala už skôr. Prejavoval sa oddelením dopravných prostriedkov pre belošských a takzvaných „farebných“ obyvateľov. Černošské obyvateľstvo malo zakázaný prístup do reštaurácií, kín, parkov, pláži, škôl, nemocníc a iných zariadení a verejne prístupných miest určených belochom.

ROSA PARKS

 • patrí k najznámejším aktivistkám za občianske práva v USA
 • v decembri 1955 bola v meste Montgomery na juhu USA zatknutá, pretože odmietla v autobuse uvoľniť miesto belochovi 

→ protirasistické protesty a vznik hnutia za zrovnoprávnenie čiernych obyvateľov USA

 • symbol boja amerických černochov za svoje práva
 • bojkot mestskej aut. dopravy, trval viac ako rok,  zúčastnila sa väčšina čierneho obyv. mesta (necelých 50 000 obyvateľov)
 • čierni taxikári, vozili čiernych pracujúcich do práce za symbolickú cenu
 • november 1956- Najvyšší súd-segregácia v autob. mesta Montgomery protiústavná
 • zrušenie segregácie v mestských autob. - zrod hnutia za občianske práva

MARTIN LUTHER KING

 • amer. baptistický kazateľ, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej ceny za mier
 • Jedným z iniciátorov Montgomery Bus Boycott, bol Martin Luther King, zatknutý
 •  podieľal sa na založení SCLC, ktorej úlohou bolo koordinovať čern. kresť. skupiny pri nenásilných protestoch (za obč. práva a slobody)
 • nenásilné protesty za volebné práva černošskej menšiny 
 • každodenné ponižovanie a neprávosti páchané na čern. a násilie zo strany zástancov segregácie 
 • 1965 právo voliť, 1964 právo na prácu., ukončenie rasovej segregácie a ďalšie základné občianske práva
 • 1968 zavraždený najatým vrahom 

NELSON MANDELA

 • prezident Juhoafrickej republiky a bojovník proti apartheidu
 • bojkot Študentskej rady proti univerzitnej politike → vylúčený
 • získal právnický diplom
 • zapojil sa do politickej opozície proti režimu bielej menšiny, ktorá potlačovala politické, sociálne a ekonomické práva juhoafrickej čiernej väčšiny
 • člen Afrického národného kongresu (ANK)
 • Národná strana  1948 s politikou apartheidu (rasovej segregácie),
 • viedol ANK v kampani proti nespravodlivým zákonom a zohral dôležitú úlohu pri popularizácii Charty slobody prijatej Ľudovým kongresom
 • nenásilný odpor proti vládnej politike apartheidu, zatknutý
 • veliteľom  ozbrojeného krídla ANK
 • 1964 bol obvinený v tzv. Rivonijskom procese,odsúdení na doživotie za plánovanie ozbrojenej akcie na zvrhnutie vlády
 • Mandela zavretý,odmietol podmienečné prepustenie z väzenia výmenou za zrieknutie sa ozbrojeného boja... 1990 prepustený 
 • 1988 obdržal Sacharovovu cenu,  s de Klerkom (prez. Juhoafr. r.) zdieľal Nobelovu cenu za mier  1993
 • prvý čierny prezident Južnej Afriky , podieľal sa na prechode od vlády menšiny a rasovej segregácie k demokratickej vláde väčšiny
 • 1995 prijatie novej ústavy Juhoafrickej republiky, zakazuje diskrimináciu národných menšín, vrátane belochov
 • Mandelova vláda si vyslúžila kritiku za údajnú neschopnosť zastaviť krízu AIDS
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Nelson mandela #segregácia černochov v USA #nelson mendela


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014