1. svetová vojna

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 178 slov
Počet zobrazení: 3 919
Tlačení: 136
Uložení: 112

1. svetová vojna                        

(nezhody medzi blokmi, atentát na Františka Ferdinanda)

Politická situácia v Európe bola na konci 19. storočia značne komplikovaná. Najsilnejšou veľmocou bola nesporne Veľká Británia, ktorá podobne ako iné európske mocnosti kolonizovala veľkú časť Afriky. Tá bola v 80-tych rokoch 19. st. (okrem Etiópie a Libérie) rozdelená medzi eu. mocnosti s výnimkou Nemecka, ktoré sa do kolonizačného súperenia zapojilo neskoro a snažilo sa o získanie prístupu do severnej Afriky. Okrem Rakúska-Uhorska sa k nemeckým ambíciám stavali odmietavo všetky veľmoci, dôsledkom čoho bol vznik komplikovaného systému aliancií.

Medzinárodné vzťahy

 • r. 1879  uzavreté spojenectvo (známe ako Dvojspolok ) medzi cisármi Wilhelmom I. a Františkom Jozefom I. proti ruskej intervencii na Balkáne,

1882 sa pripojilo Taliansko → Trojspolok

 • 1902 Taliansko sa začalo s Francúzskom zbližovať, neutralita vo francúzsko – nem. konflikte,

1907 vznik Dohody ( VB+Fr+Rusko)

 • Spojenectvo Nemecka a Rakúsko-Uhorska zostávalo neochvejné
 • Nem. A VB spriatelené dynastie (Wilhelm 2. Vnuk kráľovnej Viktórie)
 • Preteky v zbrojení – prvoradý záujem štárov
 • Mierové iniciatívy Mikuláša II. –mierové konferenie v Haagu -neúspech

-Nemecké cisárstvo : dynamický rast hospodárstva, veľlmocenské ambície

Rak.-Uhorsko : modernizuje hosp,ale tempu Nem. nestačí 

-Talianske kráľovstvo : krajina neschopná uživiť obyv., vysťahovalectvo

Fr.republika: vnútropolit.krízy, stráca pozíciu vyspelej krajiny, chce sa vyrovnať s Nem.

-Rusko : najzaostalejšie, obrovská amáda,nerastné bohatstvo, štartuje modernizáciu

-VB : dielňa a banka sveta, hospod.vyspelá, najv. kolon. panstvá

- prudký rozvoj aj USA a Japonského cisárstva

Prepojenie táchto krajín so svojimi kolóniami a sférami vplyvu prináša riziko – konflikt v 1oblasti sa môže rozšíriť do celého sveta

 • r. 1903 Palácová revolúcia v Srbsku spôsobila zvýšenie ruského vplyvu
 • r. 1908 Mladoturecká revolúcia v Osm. r. –obnovená autorita Istanbulu aj na Balkáne
 • vplyv Rak.-Uhorska na Balkáne slabne 
 • r. 1908 Rak.-Uhorsko anektovalo  Bosnu a Hercegovinu ( Srbské obyvateľstvo)
 • Nem. nesúhlasí s prenikaním Fr. do stredomoria Afriky (do Maroka) → Wilhelm II. hrozí vojnou

→ nem.čln Panther vplával do marockého prístavu Agadir a Nem. žiada od Fr. územie v Afrike

→ Fr. ( s britskou podporou) odmieta

→ Nem. vláda ustupuje → zvýšenie napätia

 • spory pri delení koristi po balkánskej vojne 

→ Srbsko+Grécko ku Dohode,

→porazené Bulharsko zblíženie s Trojspolkom 

 • agresívny politici na strane Dohody aj Trojspolku verili v odvetu 
 • pestovanie otvoreného nacionalizmu v mnohých štátoch
 • ľudia chcú radikálne zmeny po ,,vyčerpanom” 19.st. 

Vypuknutie 1. svetovej vojny

 •  súčasníci ju pomenovali veľkou vojnou (veľká rozsahom bojiska aj rozsahom utrpenia)
 •  1. celosvetová konfrontácia 
 • Nepokoje na Balkáne podporovalo najmä Nemecko, hľadajúce zámienku na rozpútanie vojny 

Sarajevský atentát

 • 28. 6. 1914 Sarajevo - atentát na rakúskeho následníka trónu Františka Ferdinanda d ´Estespáchaný  Gavrilom Principom (+členovia srbskej organizácie Čierna ruka)
 • Rakúsko- Uhorsko obvinilo Srbsko (hl. prekážka rakúsko-uh. a nem. prieniku na Balkán), (malo spojeneckú zmluvu s Ruskom) z podpory atentátu 
 • Rakúsko-Uhorsko povzbudené podporou Nemecka zaslalo Srbsku ultimátum (neprijateľné podmienky, strata suverenity, objasnenie incidentu) 
 • Srbsko  ustúpilo, ale ultimátum v plnom rozsahu nemohlo prijať
 •  Sprievodným znakom tohto obdobia bola šovinistická propaganda nem. a rak.-uh. tlače proti Srbsku, výzvy na yúčtovanie s atentátnikmi
 • 28. 7. 1914  vypovedalo Rakúsko – Uhorsko Srbsku vojnu
 • Rak.-Uh. bombarduje Belehrad (zámienka na vypovedanie vojny Rusku)
 • 30. júl Ruská vláda vyhlásila mobilizáciu , rakúsko-uhorská o deň neskôr
 • Nemecko vypovedalo vojnu Francúzsku (najprepracovanejší vojn.plán)
 • Anglicko sa cítilo ohrozené nem. postupom k La Manche a bolo garantom belgickej neutrality, vypovedalo Nemecku vojnu
 • K Dohode sa pripojilo aj Japonsko (malo záujem o nemecké koloniálne panstvo v Tichomorí a Číne)
 • k Ústredným mocnostiam (ako sa Rakúsko – Uhorsko a Nemecko pre svoju polohu nazývali) sa pridalo Turecko 
 • Nem. porušilo zmluvu o neutralite Belgicka, vtrhli doň a zaútočili na nechránené SV hranice Francúzska, verili že VB nestihne prísť na pomoc
 • Britské vojská prišli na pomoc Fr. – postup nem.vojsk spomalený
 • Línia budúceho západnéhho frontu sa ustálila v Alsasku-Lotrinsku
 • Ťažké boje, obrovské ľudské straty
 • Vojna na záp.fronte sa mení na zákopovú (postupné vyčerpávanie zdrojov)

 

Dohoda : VBFr., TalRusko ,Gr., Rum., SrbskoPortug.

Centrálne mocnosti Nem., Rak.-Uh., Bulh., Osmanská r

Fronty : 1. západný (Fr., Nem.)

                 2. východný (Nem., Rak-Uh,Rusko)

                 3. južný  (Balkán, Srbsko, Grécko, Tal, Rak-Uh.)

Západný front 

 • 1914 Nemci majú vypracovaný plán Blitzkrieg/blesková vojna (teória založená na rýchlom prieniku do hĺbky obrany nepriateľa)

(Schliefenov plán) → rýchlo dobyť zo S Paríž (cez neutr. Belgicko a Luxemb) a následne aj Rusko (dúfali že sa nestihne zmobilizovať), plán prekazila VB, kt rýchlo zareagovala

 • 5.-12.9.1914 Prvá bitka na rieke Marne-Nem. vs. Fr.+VB, víťazstvo Fr. ukončilo nemeckú ofenzívu a zatlačila Nem. nas5, aj ked nie až za hranice 

→ koniec bleskovej v., zmena na  zákopovú vojnu 

 • 22.4. 1915 bitka pri Ypres- 1.-krát bojový chlórový jedovatý  plyn použitý Nem. proti Angl. = porušenie Haagskej konvencie (1907)

-6000 fliaš s chlórom→ vietor na zákopy nepriateľa, vojaci dočasne oslepení, 15 tisíc mŕtvych

-Nemci obsadili len 5 km→následne o5 zahnaný

-obe strany používajú chem. plyn (chlór, Yperit)

-front sa aj tak nehýbe

-1917 -3.bitka pri Ypres –malé víťazstvo Fr za cenu obr.strát..aj vdaka daždu a bahnu

-Nemci potopili zaoceánsky americký parník Lusitaniu→neobmedzená ponork.vojna

 • Február až december 1916- bitka o Verdun- mesto fr. pýchy, železobetónová pevnosť, Fr. si ho snažili udržať, inak padne front

Fr. nová taktika – Verdunský mlynček na mäso –striedanie vojakov, jeden na 2-3 týždne,

 • 600 tisíc mŕtvych
 • Nezmenené pozície, Nemci Verdun nedobili
 • úspech  opevnení viedol k vytvoreniu Maginotovej línie (chránila fr.-nem. hranice)
 • od júla so novembra 1916 – rieka Somma

-najkrvavejšia bitka

-padlo viac ako 1 300 000 obetí

- VB použila 1.-krát vo väčšom tanky

-anglo-francúzska ofenzíva 

-front sa o5 nepohol

- taktika: neprestávajúca delostreľba a následne rýchly útok jednotky

-nastal obrat :pokles sebavedomia Nem. a malé víťazstvo Britov

1917 Cambrai –Briti 1.krát nasadili do boja tanky

Južný front 

 • 29.7.1914  podunajské loďstvo bombarduje Belehrad
 • Rak-Uh. útočí na Srbsko, dobytie Belehadu, ale jeho vojská dočasne vytlačené
 • 1915 nový útok Rak-Uh na Srbsko, pridáva sa Bulharsko, Srbsko dobyté a obsadené
 • ústup srb. armády na Korfu cez Alb. a hory– veľké straty 
 • srbský front zaniká a vzniká tal.
 • Churchil (min-námorníctva) navrhuje využitie kráľ.námorníctva proti Turecku,prechod z Egej.m. cez prieliv Dardanely do Marm.m. a dobiť Istanbul,aby Turecko nemohlo dalej bojovať a Rusko by malo volný priechod 

→1915 febr. Briti (+Fr+Austr+Nový Zéland ) vylodenie na Galipoli

→útvary z J pologule (Aust., NZ) =ANZAC

→generál Hamilton velil Dodode na Gallipoli

→ Turci sa však stihli pripraviť

→ Briti nemohli preniknúť do vnútrozemia, →evakuovani

Východný front 

 • 1914 jeseň- Rusi útočia prvý, obsadzujú Rak-Uh. a vých. Prusko až na vých. Slovensko (Bardejov, Humenné, Svidník)
 • Nemci sťahujú zo západu 5 divízií-nový veliteľ Paul von Hindenburg
 • bitka pri Tannenbergu – porazené Rusko vytlačené zo svojho územia
 • 1915 Rusi vytlačení z územia Rak-Uh. a Poľska
 • ustálenie frontu- Záp. Dvina
 • 4.7. 1916 – ruský generál Alexej Brusilov,Brusilova ofenzíva - po celej dlžke rak-uh. frontovej línie vybudovať pás útočných zákopov,využiť moment prekvapenia   

-Rak-ťažké straty, Rusko postupilo do vnútroz. Rak-Uh 80km

-nem.vojaci zo záp. a tal. frontu presun sem,zastavujú ruský postup

→Rusko nemalo zásoby(potraviny,muníciu) a prišlo o naj vojakov /0,5mil.

 • júl-august – najúspešnejšia ruská operácia,pomoc Fr.

Námorná bitka máj 1916

 • Nemci vs. Briti o Jutský polostrov
 • nám.blokáda – snaha Nem. prelomiť ju
 • napriek veľkým stratám Briti víťazia

27.8.1916- Rumunsko vstupuje do vojny →o rok kapituluje

1916- zomiera Fr.Jozef → nastupuje synovec Karol –snaha vyjednať mier

1917

 • žiadna strana nemá síl na rozhodujúci útok
 • Nem. znova vyhlasuje neobm. ponorkovú vojnu
 • 6.4. vstup USA do vojny
 • 30.7. vstup Grécka→ solúnsky front
 • Česko-slovenské légie pod Dohodou
 • Dohoda obsadzuje 2/3 nem. kol., Mezopotámiu (porážka Osm.r.)
 • Nem+Rak.-Uh porážajú Tal.
 • revolúcie v Rusku- Mikuláš 2.→Lenin.... Rusi postupne porazení
 • vých.front prestáva existovať a Rusi podpisujú kapituláciu 3.3.1918 Brestlitovský mier –separátny mier Ruska s Nem, podpísaný boľševikmi- ,,zrada Dohody“

1918

 • Američania posielajú do Eu. 1 750 000 vojakov →porážka Nemcov pri rieke Marne, postupne Nem. vytlačené z Franc.
 • postupne sa vzdáva Bulh., Osm.r, Rak-Uh. -3.11.1918 Villa Guisti pri Padove, 11.11.Karol I. podpísal abdikačnú listinu
 • 11.11.1918 podpisujú kapituláciu Nemci v Compiegnskom lese  prímerie s Dohodou = KONIEC 1.SVETOVEJ VOJNY
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013