Ideologické a politické smery v 19. a 20. st.

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 412 slov
Počet zobrazení: 3 285
Tlačení: 193
Uložení: 217

Ideologické a politické smery v 19. a 20. st. 

Politická ideológia je ucelený myšlienkový systém, ktorý je využívaný ako model pre riadenie štátu či iné politické jednotky. Významným okamihom z hľadiska vzniku a vytvárania polit. ideológií bola Veľká francúzska revolúcia a myšlienková reakcia na ňu.

Politická veda rozoznáva tzv. tradičné polit. ideológie, tvoriace ideologický trojuholník – liberalizmus, konzervativizmus, socializmus a „nové“ politické ideológie, ktoré sa objavili najmä v 60. rokoch 20. storočia – environmentalizmus, feminizmus a pod. 

1. Liberalizmus 

- ideológia, ktorá sa objavila v 19. storočí v Španielsku

- chce oslobodiť spoločnosť od neslobody (občan má čo najväčšiu slobodu) 

- obmedziť moc cirkvi

- odstránenie cenzúry

Sloboda -  základ spoločnosti, na ktorom štát, politika a hospodárstvo spočívajú a ktorý štát chráni

- Kde začína osobná sloboda, končí štátna moc, ktorá môže zakročiť iba vtedy, keď je porušená osobná sloboda

- pravicová ideológia, bojujúca za maximálnu slobodu (osobnú, ekon., náb. a politickú)

- Libertarianizmus – neoklasický liberalizmus - pomerne veľké zásahy do št. ekonomiky, vysoké dane a starostlivý štát – welfare state

- "Ži a nechaj žiť

2. Kapitalizmus 

 • od slova kapitál=  peniaze
 • nerovnomerné rozdelenie bohatstva
 • ekonomický systém založený na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a súťaži súkromných podnikov na trhu
 • Veľká individuála podnikavosť, snahe o dosiahnutie zisku a systematickom reinvestovaní zisku
 • 1.miesto v živote - peňažný zisk
 • Sloboda podnikania a sloboda 

3. Konzervativizmus 

 • považovanie aktuálnych pomerov za dobré, alebo strach z ešte horších pomerov
 • odpor voči liberalizmu, socializmu a utop. reformátorom
 • Tradičné historické hodnoty a nie náhle zmeny
 • Celospoločenské záujmy a nie záujmy jednotlivca
 • viac štátu a štátnych inštitúcií (ako ochrancu občana a tvorcu právneho rámca; dôležité je zabezpečiť deľbu moci)
 • 1.krát ako reakcia na zmeny spôsobené Fr. revolúciou (dodnes pokračuje v Spojenom kráľovstve- Konzervatívna strana (Conservative Party)

4. Socializmus 

 • vznikol ako reakcia na industriálnu revolúciu
 • politická a ekonomická teória obhajujúca spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve
 • negatívna reakcia na kapitalizmus
 • delí sa na: a) sociálnodemokratický prúd ("socialistické") b) komunistický prúd
 • Predstava : ľudová demokracia → socializmus → komunizmus

 4. Environmentalizmus 

 • život v skromnosti a v súlade s prírodou
 • Greenpeace, Earth First!, Friends of the Earth
 • proti plytvaniu neobnov. zdrojov, proti sklen.efektu, kyslým dažďom, znečisťovaniu pôdy, morí a oceánov, proti ozónovej diere, vyrubovaniu dažďových pralesov,...

5. Feminizmus 

 • vznikol v Anglicku zač. 20.storočia
 • hnutie za voleb. práva žien, za spoloč. rovnopráv.žien (čerpá z  liberalizmu a osvietenstva) 

6. Nacionalizmus

 • stavia záujmy 1 národa či národnos.skupiny nad záujmy druhých 
 • nadradzuje jeden národ druhému a zvyčajne vedie k nedôvere až k nepriateľstvu voči iným národom 
 • Extrémnou formou je šovinizmus

7. Nacionálny socializmus 

 • korene siahajú do nem. prostredia
 • ostro sa vymedzoval proti Židom, Slovanom a boľševizmu

8. Fašizmus 

 • totalitná ideológia, resp. politické hnutie, 
 • vychádza z nacionalizmu, prípadne rasizmu
 • Taliansko vedené Benitom Mussolinim
 • Fascis= zväzok, prúty zviazané červenou páskou s vyčnievajúcou sekerou
 • Nadraďuje záujmy celku (národa, štátu, prípadne rasy) nad záujmami jednotlivca
 • Usiluje sa vybudovať totalitný štát
 • proti demokracii a liberalizmu, cudzincai a prisťahovalci = zlo
 • Na čele štátu požaduje silného vodcu (vodcovský princíp)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030