Charakteristika SR

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 268 slov
Počet zobrazení: 1 889
Tlačení: 94
Uložení: 111

Charakteristika SR

(Malá vojna, Salzburské rokovania, hosp. a kult. rozvoj)

Slovakia borderHungary.png

Prezident: J.Tiso

Predseda vlády: Vojtech Tuka

Predseda slov. snemu: Martin Sokol

Minister vnútra: Alexander Mach

Min. zahr. vecí: Vojtech Tuka

Min. nár. obrany: Ferdinand Čatloš

23.-31.3./4.4.1939 Malá vojna/maďarsko-sl. vojna

 • vojenský konflikt medzi 1.SR a Maďarskom
 • Maďarsko zabralo Podkarp.Rus, a útočí aj na V Sl. bez vyhlásenia vojny, nárokuje si na územie až po Poprad
 • Sl. armáda do protiútoku
 • bombardovanie Spišskej Novej Vsi
 • na výzvu Nemecka a žiadosť Maďarska  vyhlásené prímerie
 • Nemecko napriek ochrannej zmluve Sl. nepodporilo
 • Sl. stratilo najvých. pás svojho územia s viac než 40 000 obyv. 

Rozpory v HSĽS 

- umiernení : Tisova skupina, za priateľstvo s Nem., je to pol. nevyhnutnosť 

radikáli : Tuka,Mach, systém nemeckého nacizmu, podporovaní N.

28.7.1940 Salzburské rokovania/ salzburský diktát

 • medzi Hitlerom a sl. delegáciou vedenou Tisom
 • Hitler presadil posilnenie postavenia radikálov na čele s Tukom
 • zmeny v sl. vláde : Ďurčanský →Tuka, min. vnútra- Mach
 • prijať do dôl. rezortov nem. poradcov – beráterov (presadzovať nem. vplyv v hosp. + politike)
 • satelitné postavenie SR voči Nemecku, príklon k nacizmu

3 etapy SR

 • 1939-júl 1940 vládne umiernené krídlo, slabší nem.vplyv
 • 1940-44 radikálne krídlo
 • 1944-45 Sl. okupované Nem.

SR

 • totalitný režim s fašist. prvkami 

- pri moci 1 strana HSĽS,  -založená Hlinkova garda, Hl. mládež,

- veľa kult. a šport. spolkov zrušených,  - tlačová cenzúra,  zatýkanie ľudí s inými názormi

1942 -Zákon o ľudovej strane -prepojenie HSĽS so štátnou mocou

- právne zakotvený tzv. vodcovský princíp, Tiso prezident i vodca

Hospodársky život

-na zač. vojny hospodárstvo prekvitalo a mizla nezamestnanosť

-prosperoval strojársky, textilný a potravinársky priemysel

-vybudovanie ciest a železníc, vodné elektrárne na Váhu

-do Nemecka na sezónne práce každoročne asi 40 000 robotníkov

-Sl. mena 2. najhodnotnejšia mena v Strednej Európe

 • Spoločenský život  -rozvoj kult. života,bohatý športový život, .....založené
 • Slovenská národná banka (stálosť meny a poskytovanie úverov nár. hospodárstvu)
 • Slovenský rozhlas
 • Slovenské múzeum v Bratislave
 • Slovenská národná knižnica pri Matici slovenskej v Martine;
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018