Fašizmus v Taliansku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 783 slov
Počet zobrazení: 2 654
Tlačení: 102
Uložení: 112

Fašizmus v Taliansku

(Mussolini, čiernoodenci,pochod na Rím)

Taliansko síce vstúpilo do 1. svetovej vojny na strane Nemecka a Rakúsko-Uhorska ako člen Trojspolku, ale v roku 1915 z neho vystúpilo a pridalo sa na stranu Dohody. Po skončení vojny bolo teda Taliansko víťaznou mocnosťou a očakávalo rôzne výhody a územné zisky. Nesplnenie týchto požiadaviek a hospodárska kríza spôsobila v Taliansku nespokojnosť. To bola situácia, ktorú využili rôzne politické strany a zoskupenia a ponúkali rôzne riešenia krízovej situácie.

Riešenie krízovej situácie

 •  snaha politikov získať si nespokojné obyvateľstvo nereálnymi sľubmi
 • nacionalisti - aby vláda bojovala proti svojmu novému susedovi - Juhoslávii a odňala mu územie, na ktorom žili aj Taliani
 • socialisti -organizovali robotnícke štrajky, aby podnikateľov prinútili zvýšiť mzdy
 • Benito Mussolini -sľuboval, ževyrieši všetky problémy  (nezamestnanosť, vyššie mzdy a zisky podnikateľom) a nastolí vládu pevnej ruky – poslušnosť a oddanosť režimu a vodcovi

→ ľudia  uverili,okolo Mussoliniho  skupina mladých fašistov → vytvoril fašistickú stranu, cieľ: získať všetku moc v štáte

 

Vznik fašizmu, fašistickej politiky

 •  1.krát v medzivojnovom Taliansku vedenom Benitom Mussolinim
 • Fašizmus (taliansky fascismo) -totalitná ideológia, politické hnutie, 

 vychádzala z nacionalizmu (taliansky fašizmus), prípadne rasizmu (nemecký nacizmus)

 • následok 1. svet. v. →nestabilita a nejednotnosť vlád, ekon. a politická kríza, nedôvera verejnosti k demokracii

Kto bol Benito Mussolini

 • bol vodca talianskeho fašizmu,
 • v rokoch 1922 - 1943 fašistický diktátor v Taliansku,
 • od roku 1926 vystupoval ako neobmedzený vodca – duce.

Mussoliniho začiatky

 • narodil sa 29. júla 1883 v  rodine kováča a učiteľky  Dovia di Predappio
 • študoval v kláštore, neskôr v učiteľskom inštitúte →1901 stal sa učiteľom, neskôr  novinár a redaktor
 • vstúpil do socialistickej strany, kde vydával časopis Avanti! (Vpred!),
 • bojoval v 1. svetovej vojne
 • 1919 založil militantnú protirev. a teroristickú organizáciu Fasci di Combattimento (1.faš. skupina)

názov podľa znaku tzv. starorímskych fasces – zväzky prútov so sekerou uprostred

symbolizoval právo bičovať a stínať hlavy v starovekom Ríme – moc ríše nad životom a smrťou obyvateľov

 • cieľ Mussoliniho - obnova rímskeho impéria

Mussolini pri moci

 • 15. mája 1921 poslanec, založil Národnú fašistickú stranu
 • fašisti vytvorili polovojenské ozbrojené organizácie
 • vyvolávali na uliciach bitky a prepadávali príslušníkov iných, najmä robotníckych strán, 
 • nosili čierne uniformy- čiernoodenci
 • symbol ľudská lebka s prekríženými hnátami 
 • Mussolini teror zámerne stupňoval a sľuboval, že keď bude pri moci, nastolí poriadok
 • Mussolini žiadal účasť svojej strany vo vláde
 • 28.10. 1922 fašisti zorganizovali tzv. „pochod na Rím“ →kráľ Emanuel III. Mussoliniho požiadal o vytvorenie novej vlády
 • nový režim budovaný formou teroru - zavraždenie socialist. vodcu Matteotiho v júni 1924, vyhlásenie diktatúry v januári 1925

-zrušenie slobody tlače v decembri 1925

-odstránenie vš. občianskych práv a slobôd (zrušené volby)

podriadenie vedenia štátu, súdnictva, školstva, kultury

 • začala ľuďom predpisovať, čo si majú myslieť a ako sa majú správať
 • politickí protivníci súdení, väznení, poslaní na opustené Liparské ostrovy na nútené práce
 • tajná štátna polícia OVRA
 • organizácia Synovia vlčice- výchova ml.fašistov 
 • 1929 podpora od katolíckej cirkvi (tzv. Lateránske zmluvy)
 •  Formálne  Taliansko monarchiou s kráľom, kráľ Emanuel III. podporoval Mussoliniho až do roku 1943

Mussolini viedol dobyvačnú politiku:

 • útok na Korfu v roku 1923
 • obsadenie Etiópie (Habeša) v roku 1936
 • účasť na mníchovskej dohode v roku 1938
 • podpis spojenectva s Hitlerom roku 1939
 • obsadenie Albánska v roku 1939

Mussolini a 2. svetová vojna

 • zatiahol Taliansko do 2. svetovej vojny ←1940 vstúpil s Hitlerom do vojny proti Francúzsku a vypovedal vojnu Anglicku
 • zaútočil  proti Grécku (neúspech) a 1941 Nemci museli Talianov zachraňovať
 • Tal. vojensky slabé, Hitler sa na jeho pomoc nemohol spoliehať
 • neúspechy Talianska sa kopili
 • vylodenie angloamerických jednotiek na Sicílii →Mussoliniho kolegovia na hlasovaní Veľkej faš. rady 25. júla1943 hlasovali proti nemu
 • kráľ Viktor Emanuel III.  odvolal Muss. a dal ho zatknúť (izolovaný v str. Taliansku)
 • vláda oficiálne pokračovala po boku spojenca Nemecka, 

v skutočnosti pracovala na dohode kapitulácie, ktorú potom podpísala

 • Skupina hitlerovských výsadkárov uniesla Mussoliniho,18.9.1943 v severnom Taliansku zriadil bábkovú Taliansku socialistickú republiku (tzv. Republika Saló)

Posledné dni Mussoliniho

 • 27. 4. 1945 pri dedine Dongo Mussoliniho spolu s vtedajšou partnerkou Clarettou Petacci zajali talianski partizáni, keď sa chystal utiecť do Švajčiarska
 • 28.4.1945 oboch popravili spolu s ich 16-členným sprievodom (ministri a úradníci Talianskej socialistickej republiky)
 • na Milánskom námestí Piazza Loreto zavesili hlavami dolu 
 • pochovaný v neoznačenom hrobe na milánskom cintoríne
 • 1950 jeho telo preniesli do Predappia

Dejiny výrobných systémov

Cech

 • je organizácia remeselníkov alebo drobných obchodníkov  v stredovekých mestách na ochranu remesla a obchodu, 
 • zaoberali sa tým istým remeslom (učeň, tovariš)  1človek =1 výrobok
 • dozerali na spôsob výroby, na kvalitu výrobkov a ich cenu
 • predpisovali, koľko môže byť v meste majstrov, koľko tovarišov a učňov. 
 • v Uhorsku zrušené zákonom v roku 1872

Manufaktúra (z lat. manus = ruka + factura = robenie) 

 • veľký podnik (dielňa), v ktorom sa tovar vyrábal do veľkej miery ručne, ale s intenzívnou špecializáciou a deľbou práce 1človek=časť výrobku
 • pracovali tam schudobnení remeselníci a roľníci strácajúci pôdu na vidieku. 
 • vznikali v 14. storočí vo Flámsku a Florencii. Vyrábalo sa v nich prevažne súkno
 • Známa manufaktúra v Šaštíne -1736  František Lotrinský ( najväčšia textilná manufaktúra na Slovensku) 

Továreň

 • V 19. storočí boli manufaktúry nahradené továrňami, ktoré sa od manufaktúr odlišujú tým, že sa v nich nevyrába prevažne ručne, ale pomocou strojov.

 Delenie  obyvateľstva : a) proletariát (roľníci)

                                   b) buržoázia (majitelia cechov, tovární)

Priemyselná revolúcia /industrializácia 

 • proces základnej zmeny v oblasti výroby nástrojov, ktorý umožnil prechod od manufaktúry, založenej na ručnej práci, ku kapitalistickej továrni
 • začala sa v Anglicku, v 18. storočí
 • odštartovala éru vynálezov v 19. storočí

Vynálezy 

 • James Watt- VB- zdokonalil parný stroj (doprava)
 • Stephenson- VB- parný rušeň, lokomotíva
 • Volta – Tal.- galvanický článok
 • Ampere, Ohm, Faraday –el. energia
 • Von Siemens –Nem. –dynamo
 • Edison- USA – žiarovka, mikrofon, fonograf,parná elektráreň
 • Tesla –Srb. –striedavý prúd. , elektromotor
 • Wilhelm Röntgen  -Nem -  Röntgenové lúče X
 • Carl Benz - trojkolesový motorový voz , automobil
 • Gottlieb Daimler -štvorkolesový motor. koč, spaľovací (benz.) motor, motocykel, automobil
 • Nobel - vynález dynamitu 
 • Bell – telefón
 • Alexander Graham Bell – Škotsko, Kanada- telefón 
 • Bratia Wrightovci –USA – lietadlo (1903 prvý let)
 • Bratia Lumiérovci –Fr. –film
 • Gustav Eiffel –Fr. –Eiffelova veža
 • Rudolf Diesel –Fr. – dieselový (naftový)  motor
 • Henry Ford –USA - automobil
 • Murgaš –SK – bezdrôtový telegraf
 • Štefan Banič – SK –padák
 • Andrej Stodola – SK – teplovzdušné turbíny
 • Bahír –SK- vrtulník
 • Petzval – SK – moderná optika, fotogr. objektívy,dalekohlad  
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030