2. svetová vojna - príčiny vypuknutia

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 268 slov
Počet zobrazení: 4 890
Tlačení: 333
Uložení: 305

2. svetová vojna - príčiny vypuknutia

 1. Prísnosť Versaillského systému
 • Nemci považovali Versaillskú zmluvu za ponižujúcu
 • stratili časť svojho územia spolu s kolóniami 
 • ich hospodárstvo sa nadlho nemohlo spamätať z krízy
 • pocity frustrácie nahrávali extrémistickým nacionalistom
 • platenie veľkých vojn.reparácií
 • pomsta za porážku v 1.svet.vojne
 1. extrémizmus, militaristické režimy
 • Západné štáty podcenili nebezpečie extrémizmu
 • tolerovali krajine pravicové strany, lebo sa považovali za protiváhu komunizmu
 • nárast fašizmu, nacizmu
 1. Nároky na územie
 • mocnosti Osy Berlín-­Rím-­Tokio usilovali o získanie nových území
 • Nemecko v strednej a V Európe
 • Taliansko v Afrike a vo V stredomorí
 • Japonsko v JV Ázií
 1. Nacistická ideológia
 • Nacisti hlásali rasovú Nadradenosť nemeckého národa
 • nutnosť získať pre neho „životný priestor“ – vytvorenie 3.ríše
 • miesto medzinárodného práva uznávali holú moc
 1. Neschopnosť medzinárodných organizácií
 • Spoločnosť národov nezadržala agresorov
 • Západní politici sa nepostavili agresorom
 • zvolili kompromisnú politiku /appeasementu
 • Stalin uzavrel s Hitlerom pakt o neútočení

Zmluva o neútočení / „Pakt Ribbentrop – Molotov“

 • Podpísaná 23. 8. 1939 ministrami zahraničných vecí Nemecka a Ruska
 • určila ďalší pohyb k vypuknutiu svetovej vojny, ale iba pokiaľ ide o smer, ktorý sa ostro líšil od predstáv západných politikov
 •  tajný dodatkový protokol o rozdelení Poľska a rozdelení sfér vplyvu v Poľsku a Pobaltí
 • Hitler sa chcel vyhnúť konfliktu so ZSSR, nebol pripravený na vojnu proti ZSSR
 • Fínsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva sféra vplyvu ZSSR
 • v Poľsku rozdeľuje línia rieky Narvy, Visly a Sanu sféry vplyvu Nemecka a ZSSR (východné Poľsko)
 • ZSSR zdôraznil svoj záujem na Besarábiu
 • napomohol začať druhú svetovú vojnu, lebo tá bola po obsadení Rakúska a Československa nevyhnutná
 • Hitler chcel obsadiť aj Belgické územie ako strategický bod proti Veľkej Británii

Charakter 2.svetovej vojny

 • vojnu rozpútali najagresívnejšie št. - Nem., Tal., Jap. 
 • svetová vojna = bojovalo sa na vš. kontinentoch a oceánoch 
 • priama účasť: 36 št., nepriama: 40 št. 
 • na str. Osy bojovalo 10 št. z kt. 5 počas vojny prešlo na str. Spojencov 
 • 110 mil. vojakov, 58 mil. padlo, 35 mil. zranených s doživotnými následkami 
 • priame vojnové škody: 950 miliárd $ 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.010