Pražská jar 1968/69

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 275 slov
Počet zobrazení: 2 707
Tlačení: 205
Uložení: 229

Pražská jar 1968/69

(socializmus s ľudskou tvárou, Akčný program KS, A.Dubček,normalizácia,mosk.rokovanie)

 • Od začiatku 60.rokov snaha o demokratizáciu systému
 • jar 1968 k moci reformní komunisti
 • Alexander Dubček-gen. tajomník,hovoril o novom prístupe pri riešení spoloč.problémov, prekonanie chýb z minulosti
 • Ludvík Svoboda-prezident
 • Cieľ: ,,socializmus s ľudskou tvárou“ aby slúžil človeku a jeho rozvoju
 • Novotný abdikoval, marec 1968 prezidentom gen. Ludvík Svoboda
 • 5.apríl 1968 Akčný program ÚV KSČ
 • vedúca úloha strany zachovaná, polit. opozícia sa nepripúšťala
 • povolenie súkr. podnikania v malom
 • dodržiavať zákl.ľudské práva a obč. slobody
 • koniec prenasledovania odporcov režimu, prepustenie väzňov
 • sloboda náboženstva,cestovania,zhromaždovania,tlače
 • vznik iných polit. strán 
 • rehabilitačný zákon
 • usporiadanie vzťahov medzi Č a S na federat. princípe 
 • predstavitelia : Dubček, predseda parlamentu Josef Smrkovský, predseda vlády Oldřich Černík
 • pre ZSSR obrodný proces ČSSR neprijateľný
 • reakcia : 20/21.8.1968 vojská Varšavskej zmluvy obsadzujú územie ČSSR
 • obyvateľstvo voči okupovateľom neprijateľné,94 mŕtvych ..vojsko si myslí, že ide pomáhať
 • vedenie ČSSR odvlečené do Moskvy
 • 22.8.1968 v Prahe mimoriadny vysočanský zjazd KSČ-odsúdil okupáciu,dôvera Dubčekovi
 • protesty proti cudzím vojskám
 • Brežnev pozýva prezidenta L.Svobodu do Moskvy, sformovalo sa konzervatívne krídlo na čele s Husákom-ochotní ustúpiť Moskve
 • 26.8.1969 nútení podpísať Moskovský protokol (vojská zostávajú, žiadne reformy, nekritizovať ZSSR, normalizovať pomery v ČSSR) 
 • Mimoriadny zjazd KSČ vyhlásený za neplatný, začína likvidácia reform.hnutia,cenzúra
 • 16.10.1968 prijatá zmluva o dočasnom pobyte soviet. vojsk v ČSSR
 • 28.10.1968 zákon o federácii –žiadna zmena
 • Niet iného východiska ako prispôsobiť sa..pasivita
 • 1969 reakcia obyvateľov –emigrácia
 • 1969 český študent Ján Palach protestuje proti okupácií upálením v Prahe na námestí
 • 17.4.1969 odstupuje Dubček aj s celým vedením,sledovaný do 1989, očistenie strany od vš. reformných elementov
 • nástupca Gustáv Husák→podpora normalizácie, postupné zrušenie vš. reforiem
 • vznikli previerkové komisie-preverovaníe straníkov,novinárov,učiteľov, ekonómov
 • začína Husákovsko-Biľakovská éra/čas nehybnosti 1971-89 –úplná ľahostajnosť spoločnosti
 • tvrdé stíhanie opozičných prejavov
 • 1980-81 ekon. kríza , priemysel zastaraný, rast cien surovín, tepelné elek. poškodzujú živ.pr.
 • Korupcia, zneužívanie úradného postavenia, rozkrádanie št. majetku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pražská jar #dejepis koniec nehybnosti #Dejepis pražská jar #Jar #prazska jar dejepis #esej o pražska jar


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033