Nacizmus v Nemecku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča agile (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 566 slov
Počet zobrazení: 1 923
Tlačení: 117
Uložení: 131

Nacizmus v Nemecku

(A.Hitler,noc dlhých nožov, zmocňovací zákon, Norimberské zákony,Krištáľová noc)

Nemecko po 1.svetovej v.

 • prehra vo vojne znamená zánik cisárstva
 • cisár Wilhelm II. v novembri 1918 pod tlakom odstupuje
 • vyhlásená demokratická Weimarská republika (1918-33)  s prezidentom Friedrichom Ebertom
 • 28.6.1919 podpísaná zmluva vo Versailes- tvrdá rana pre Nem., vysoké reparácie, strata územia a vš. kolónií
 • 1925-29 hospod.rast, pôžička na obnovu ekon. od USA
 • 29.10.1929 krach na NY burze hospodárska kríza na celom svete
 • Nemecko  zasiahnuté  viac kvôli plateniu vojn. reparácií, ľudia bez práce, bez zdroja obživy,inflácia

Riešenie krízovej situácie 

 • Nacizmus /národný socializmus = fašistická ideológia silného štátu + vodcovský princíp + nadradenosť árijskej (germánskej) rasy nad ostatnými národmi sveta, (Židmi -antisemitizmus)
 • + myšlienky socializmu -sľuby sociálnych istôt
  • predstaviteľ nacizmu v Nem. - Adolf Hitler
  • stál na čele politickej strany NSDAP, kt. mala aj svoju ozbrojenú zložku SA a SS
  • Jeden národ, jedna ríša, jeden vodca
  • rozšírenie životného priestoru -3.ríša
  • Nacisti odmietali Versailleský systém, žiadali zrušenie reparácií a znovuvyzbrojenie Nem.
 • Nem. prestalo platiť reparácie, začalo zbrojiť a rozširovať armádu
 • 1933 vystúpilo zo Spoločnosti Národov
 • 1936 obsadilo demilitarizované (odzbrojené) Porýnie a pripojilo si späť Sársko
 • 1936 Os Berlín-Rím-Tokio vojensko-polit. zoskupenie, určovalo sféry vplyvu a spoluprácu vo vojne

Kto bol Adolf Hitler 

 • nemecký politik, diktátor
 •  vstúpil do Nem.robotníckej strany, neskôr premenovanej na Národno-social. nemecká robotnícka strana (NSDAP) 
 •  1921 vodcom NSDAP
 •  vytvoril SA (Sturmabteilung – Bojové oddiely) – Ernst  Röhm 

a svoje osob. oddiely SS (SchutzstaffelOchranné oddiely)-Heinrich Himmler

 • Hitlerjugend (Hitlerova mládež) - polovojenská, mládežnícka fašist. organizácia NSDAP
 •  1923 neúspešný pokus o nacistický puč v Mníchove, strana zakázaná a Hitler do väzenia v Landsbergu
 • autor diela Mein Kampf (Môj boj), v kt. predstavil svoju rasovú orientáciu a predstavy o vedúcej úlohe Nemcov ako rasy a ich ovládnutí sveta
 • sľuboval Nem. bohatstvo a slávu, potrestanie vinníkov nemeckého úpadku (Židia, komunisti, či susedné štáty, Fr.-kvôli vysok. reparáciám,obsadili Porúrie)
 •  1932 vďaka rečníckemu talentu a fanatizmu sa strana NSDAP stala najsil. stranou 
 •  30.1.1933 ríšsky prezident Paul von Hindenburg menoval Hitlera ríšskym kancelárom 
 • po smrti prezidenta Hindenburga  Hitler =„vodca (führer) a ríšsky kancelár" (1934-1945)
 •  hl. organizátor masového vyvražďovania obyvateľstva a vojnových zajatcov v okupovaných krajinách, osobitne v ZSSR
 • za nepriateľov Nemecka považoval najmä Židov (kvôli nim prehralo Nem.vojnu), Rómov, Slovanov, homosexuálov, zdravotne postihnutých, ale aj polit. oponentov (vš.ostatné strany zakázané)
 • zriadil koncentračné a vyhladzovacie tábory pre ideologických a „rasových nepriateľov“

Hitler pri moci

 • zaviedol fašistickú diktatúru
 • zinscenoval požiar Reichstagu (ríšskeho snemu), z kt. obvinil komunistov, zrušenie obč. slobôd a presadenie diktát. Právomocí

23.3. 1933 Zmocňovací zákon 

 • prijatý Ríšskym snemom podpísaný Hindenburgom
 • možné odchýlenie zákonov od ústavy
 • vláda môže prijímať zákony bez schválenia Ríš.sn.

29.-30.6 1934 „Noc dlhých nožov/operácia Kolibrík 

 • príslušníci SA (hnedé košele) mali už 2,5 mil. príslušníkov a chceli vyvolať ďalšiu socialist. rev. ← nesúhlas Hitlera
 • Röhm (zakladateľ SA) si chcel podmaniť konkurenciu-SS 
 • SS vyvraždili nepohodlných členov vedenia SA a NSDAP, na čele SS –Heinrich Himmler, členovia SS zodpovední za vojen.zločiny (Katýň, Ostrý Grúň)
 • Hermann Göring nariadil spáliť všetky dokumenty súvisiace s akciou, prevzal velenie SA
 • moci sa ujala SS a tajná polícia - Gestapo 
 • generál polície Reinhard Heydrich budoval spravodajskú službu NSDAP-SD 

15.9.1935 Norimberské zákony 

 • základ pre vylúčenie Židov z nemeckej spoločnosti, prenasledovanie, nacistická rasová diskriminácia a genocída 
 • Židia zbavení občianskych práv, nesmeli navštevovať kiná, divadlá, kaviarne, vykonávať intelektuálne zamestnania, uzatvárať manželstvá s Nežidmi, bol im zhabaný majetok (arizácia), museli sa označovať žltou šesťcípou hviezdou, nakupovať len v určitých hodinách, v doprave sedeli len vzadu

9.-10.11.1938 „Krištáľová noc“ 

 • zámienka: atentát Žida Grynszpana na  Ernsta vom Ratha po oslave výročia Pivného puča v Mníchove
 • protižidovský program, aby boli nakoniec Židia vyvražďovaní v koncentračných táboroch (tzv. konečné riešenie)
 • krištáľové sklo výkladov obchodov bolo rozbíjané, útoky na židovské obydlia a majetok, pálenie synagóg, 
 • asi 400 obetí + 30 tisíc Židov do koncentr. táborov 
 • Židia nútení zaplatiť škody spáchané SS  →záchrana pred blížiacim sa bankrotom Nem.
 • hromadný útek Židov z Nem.
 • sterilizácia ľudí s mentál. a fyzick. poruchami 
 •  Mengele- experimenty 
 •  centrá, kde árijské ženy  + árijskí muži = čo najviac čistých detí
 •  Joseph Goebbels –minister ľudovej osvety a propagandy, v NSDAP
 • marec 1935 zavedenie všeobecnej brannej povinnosti veľké vyzbrojovanie a výcvik armády
 • 1938 anšlusom H. pripojil Rakúsko
 • 29.9.1938  nanútenie Mníchovskej dohody (získal Sudety) 
 • 14. marca 1939 Slovensko- samostatný fašistický štát, o deň neskôr bol vyhlásený Protektorát Čechy a Morava ako územie pod nemeckou správou
 •  Cieľ: rozpútať vojnupomsta Nemecka za porážku v 1. svetovej vojne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.3)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020