Sovietizácia režimu po 1948

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča agile (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 336 slov
Počet zobrazení: 868
Tlačení: 61
Uložení: 72

Sovietizácia režimu po 1948

(monopol moci,politické procesy, ŠTB,TNP,buržoázny nacionalizmus)

 • 9.5.1948 prijatie ústavy, zakotvená vedúca strana KSČ, polit. víťazstvo robotníckej triedy
 • 30.5.1948 nedemokratické voľby do parlamentu-jednotná kandidátka NF
 • október 1948 prijatie 3 zákonov: na ochranu rep., polit. procesy, tábory nútených prác
 • SNR len na papieri, nerokuje, neprijíma rozhodnutia
 • Zdôraznenie sl. záujmiv vnímané ako separatizmus, buržoázny nacionalizmus
 • budovanie komunizmu podľa soviet. režimu
 • prítomnosť soviet. poradcov na ministerstvách –ovplyvňovanie z Moskvy
 • ČSR členom Informbyra, RVHP, Varšavská zmluva
 • nárast počtu členov KSČ-nadšenie z budovania novej spoločnosti 
 • najdôležitejší post- generálny tajomník ÚVKSČ
 • do funkcií schvaľuje strana KSČ, vyžaduje sa stranícka legitimácia a triedny pôvod
 • podchytenie detí a mládeže-iskričky, pionieri, zväzáci,

dospelí –ROH (revolučné odborové hnutie)

 • polarizácia spoločnosti

pomocou ŠTB kontrola-postrach obyv., (min.nár.bezp. Kopřiva,...Bacílek)

 • 1950 zriadené Ministerstvo národnej bezpečnosti 
 • likvidácia opozície
 • súdníctvo stráca nezávislosť- min.spravodlivosti Čepička, Rais
 • podriadenie si telovýchovnýh org., investície do rozvoja športu, spartakiády
 • celoštátne oslavy sviatkov-1.máj, 9.máj, víťazný  február, MDŽ

útok proti kresťanstvu

→1949 cirkevné zákony –pod štátny dozor

→1950 akcia ,,K“ – rušenie muž. kláštorov                    →akcia ,,R“ rušenie rehol.sestier  

→ akcia ,,P“ zlúčenie gréckokat. cirkvi s pravoslávnou 

→ politické procesy s duchovnými .... ofic. ideológia ateizmus

masová nezákonnosť

→ akcia ,,B“ –vysťahovanie (nepohodlných) osob z lepších bytov z mesta na vidiek

→TNP (tábory nútených prác) –asi 80 tisíc ľudí

→PTP (pomocný technický prápor) pracovali v baniach, na stavbách

→ vykonšt. procesy → proti funkcionárom nekomun. strán- Ursíny, Lettrich

→ procesy s Milenou Horákovou, gen. Píkom,Žingorom –trest smrti

                                              s biskupmi Vojtašák,Buzalka,Gajdič –doživotie

→s gen.tajomníkom KSČ Slanským, býv.min.zahr.vecí Clementis

→ odporcovia režimu: Pôčik,Tunega,Tesár –popravení

→ s tzv. buržoáznymi nacionalistami Husák,Novomeský,Horváth

 

14 obžalovaných, 11 odsúdených na smrť,pri vypočúvaní fyzický a psych. nátlak, 

Obvinenia: zo špionáže, vlastizrady, sprisahanie proti štátu, =nepriatelia čsl ľudu

Cieľ: výstraha proti všetkým odporcom režimu

Hospodárstvo ČSR po 1948

 • likvidácia súkromného sektoru
 • zavádzanie plánovanie do ekon.
 • na S rýchla industrializácia, ťažký a chem. priem. (ZťS MA, hlinikáreň ŽH) 
 • kolektivizácia, povinný vstup roľníkov do JRD
 • sťahovanie z vidieka do miest
 • budujú sa detské jasle a a materské školy
 • bezplatná zdravotná starostlivosť
 • spotrebný tovar zo záp. krajín-TUZEX
 • 1953 menová reforma→znehodnotenie meny a vkladov, prudký rast cien potravín a spotr.tovaru,

→demonštrácie,štrajky (Plzeň), nespokojnosť spisovateľov, vysokoškolákov,katolíkov-kritici potrestaní

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#sovietizácia československa #sovietizácia

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015