Slovenské národné povstanie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 531 slov
Počet zobrazení: 2 135
Tlačení: 115
Uložení: 125

Slovenské národné povstanie

(gen. Golian a Viest,Vianočná dohoda, Deklarácia SNR)

 

Zahraničný odboj:

Varšava –bývalí členovia agrárnej strany

Paríž- Osuský, Hodža

Londýn-Beneš a exilová vláda

Moskva-Gottwald a čs.komunisti 

2 smery domáceho odboja :

 1. občiansky odboj: prívrženci zakázaných čs. strán a spolkov, 

Zdroj:http://aktualne.centrum.sk/domov/politika/clanek.phtml?id=1171857obnova ČSR + autonómia pre Sl., spojenie s Parížom a Londýnom, funkcionári štátnej správy a armády, nejednotnosť a roztrieštenosť do mnohých skupín (Justícia, Obrana národa, Demec, Flóra, skupiny okolo V. ŠrobáraJ. Ursínyho a J. Lettricha), Karvaš, Zaťko

 1. slovenskí komunisti: najlepšie organizovaný, v závislosti od Moskvy, vytvorenie Sovietskeho Slovenska (pričlenenie Slovenska k ZSSR), po nadviazaní spolupráce medzi ZSSR a čs. exilovou vládou v Londýne sa priklonili k obnoveniu ČSR vo federalizovanej, na ZSSR orientovanej podobe, org.partizánske skupiny, Ďuriš, Osoha, Lietavec, Novomeský, Husák., Šmidke.
 • 1942 1.partizánske skupiny, 1944 sa stali politickou silou, +skúsení velitelia
 • vytvorenie voj. odbojových skupín (okolo J. Goliana a Victoire v BB, zapojili sa do voj. príprav SNP)
 • 1943 Vianočná dohoda –komunist. + občiansky odboj budú spolupracovať proti režimu
 • vytvorenie Slovenská národná rada -najvyšší orgán odboja
 • občiansky blok: Jozef Lettrich, Ján Ursíny a Matej Josko
 • komunisti: Gustáv Husák, Laco Novomeský a Karol Šmidke
 • hl. cieľ SNR = príprava ozbrojeného povstania
 • obnovenie ČSR -rovný s rovným 
 • povojnová ČSR orientovať sa na ZSSR
 • 2 východoslov. divízie uvoľniť cestu červ.armáde
 • Londýnska exilová vláda s Vianočnou dohodou súhlasila
 • vzniklo Vojenské ústredie pre prípravu povstania na čele s pplk. Jánom Golianom, náčelníkom štábu pozemného vojska v Banskej Bystrici
 • hosp.príprava SNP –skupina okolo Karvaša a Zaťka-presun materiálu do BB

Príčiny povstania:

-nespokojnosť s totalitným režimom

-nespokojnosť s kolaboráciou Nem.

-zhoršovanie životnej úrovne

-protičeská a protižidovská kampaň

Plán SNP

 1. útok-obsadenie Karpat. Priesmykov s ČA získať V Sl., oslobodzovanie
 2. obrana- ak nás Nem. obsadia pred SNP, obrana str. Sl.
 • Čs. exilová vláda plánovala ozbrojené povstanie 
 • 1942-43 rokovania so západnými spojencami  (dodávky vojenského materiálu)-neochota
 • 12.12.1943 čs. exilová vláda (Beneš)+ ZSSR Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi ČSR a ZSSR
 • 27.8. partizáni zadržali nem. misiu na stanici v Martine a postrielali ich v kasárňach

→ na Sl. premiestnené nemecké jednotky, odzbrojenie slov. oddielov

 • 29. 8. 1944 Nem. obsadzujú Slovensko
 • večer Vojenské ústredie v BB odpovedalo vydaním povelu posádkam „Začnite s vysťahovaním“ =dohovorené heslo= vyzývanie sl. vojakov na odpor proti nemeckým jednotkám 
 • ťažké boje na Strečne, v Malej Fatre, Nem. potlačilo sl. vojská na Z aj na V, povstalecké územie na str. Slovensku sa zmenšuje,zlyhala príprava v BA,NT,TN ...(60 000 vojakov,slabá výzbroj)
 • na oslobodenom území prebrala moc SNR
 • SNR sa Deklaráciou z 1.9.1944 prihlásila k obnove ČSR (demok. štát)
 • 28.10. pád BB, ..povstalci do hôr
 • nepodarilo sa skoordinovať postup soviet. vojsk so slovenskými povstalcami (tzv. prvá českosl. armáda na Slovensku, pod velením J. Goliana a neskôr generála Viesta) →neúspech 

3 fázy povstania : 

 1. 29.8.- 9.9.1944  straty na životoch i území (Spiš a Liptov)
 2. 10.9.- 18.10.1944 spomalenie nem. postupu,strata Hornej Nitry a Turca
 3. 18.10. - 27.10. 1944 nemecká ofenzíva, obkľúčené povstalecké územie

 27.10.1944 generál Rudolf Viest rozkaz pre ústup z BB na Donovaly, rozpustil povstaleckú armádu a súhlasil s prechodom na partizánsky spôsob boja

 • 6.10. 1944 ČA +čs zbor prekračujú Dukliansky priesmyk, ukrajinský front-gen. Moshalenko, čs zbor gen. Ludvik Svoboda
 • nacistický teror na Sl., mnoho povstalcov popravených, aj generáli  Golian a Viest
 • obnovenie transportov do konc.táborov
 • Tiso po potlačení povstania poslal Hitlerovi ďakovný telegram a v BB vyznamenával nem. vojakov
 • 1944/45 tvrdé boje Červenej armády na JV Slovensku 
 • 19.1.1945 oslobodené Košice
 • 4.4.1945 Bratislava oslobodená sov.vojskami
 • Tiso ušiel zo Sl. a skrýval sa v Rakúsku v kláštore v Kremsmunsteri, objavený 
 • 5.5. povstanie v Prahe, ťažké boje
 • 9.5.1945 Nemci v Prahe kapituloval
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.050