Rozpad koloniálnej sústavy po 2. sv. vojne

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 810 slov
Počet zobrazení: 1 726
Tlačení: 91
Uložení: 96

Rozpad koloniálnej sústavy po 2.sv.vojne

(dekolonizácia, neokolonializmus, ,,tretí svet“, hnutie nezúčastnených)

Dekolonizácia 

- proces vymaňovania kolónií z priamej politickej závislosti na svojich materských krajinách

-od medzivojnového obdobia, hlavne 2. polovica 20. storočia

Príčiny

-nacionálne hnutia v Afrike a Ázii,  chceli rešpektovanie ich kultúry a väčšiu mieru autonómie

-impulz -2. svetová vojna - obrovský nápor

-materské krajiny strácali kontrolu nad svojimi kolóniami, ekonzáťaž

-japonská okupácia Indočíny, Filipín, Indonézie, Malajzie a Barmy poškodila tamojšie br, fr. a hol. vzťahy

-USA naliehala na Britániu a Fr., aby sa vzdali kolónií

-1941 Atlantická charta -právo pre vš. národy vybrať si svoju formu vlády

-Organizácia spojených národov -právo na sebaurčenie národov 

-obavy, že nár. hnutia Afriky či Ázie sa pod vplyvom komun. pridajú do sovietskeho tábora

Zdroj: http://booksandreviews.wordpress.com/2011/03/01/postcolit-1/

  -dekolonizácia prebiehala v každej krajine inak

-Veľká Británia –Commonwealth-spojenie rôznych krajín pod symbolickou Britskou korunou

-Francúzsko -obnoviť v kolóniách svoju nadvládu i za cenu násilia a kultúrnej asimilácie

-Španielsko a Portugalsko –udržať si nadvládu, no po uplynutí desaťročia sa ho boli nútené vzdať 

Bandunská konferencia

-uplatnenie novej sily tzv. tretieho sveta (rozvojová krajina),

-zišlo sa 29 afrických a ázijských krajín= viac ako 50% svet.populácie

-vyriešiť 2 problémy: rozvoj krajín tretieho sveta

+ odmietnuť zasahovanie, kolonializmus, apartheid,  sionizmus 

-významní politici Nehrú, Sukarno a Násir

Priebeh dekolonizácie v Ázii

India

 • najväčšia a najbohatšia kolónia VB
 • 2.pol. 19.st. odpor voči britskej nadvláde,
 • 1885 indická politická strana presadzujúca väčšiu autonómiu – Indický národný kongres
 • na čele - Mahatmá Gándhí a Džaváharlál Nehrú, s požiadavkou úplnej nezávislosti Indie, myšlienka nenásilného odporu 
 • nebola homogénna -250 mil. hinduistov, 90 mil. moslimov, 6 mil. sikhov ...  3000 kást 
 • Vládnuť tak rozdielnej skupine obyvateľov bolo takmer nemožné
 • Moslimská liga - Ali Džinnáh, žiadala rozdelenie Indie a vytvorenie mosl. Štátu
 • 1946 napätie medzi moslimami a hinduistami vyústilo do tzv. kalkatského masakru
 • VB čelila povojnovým hosp. problémom, →1947 zbaviť sa Indie, presadila rozdelenie Indie
 • https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Portrait_Gandhi.jpg14.8.1947 vznikli 2 nezávislé štáty: prevažne hinduistická India moslimský Západný a Východný Pakistan
 • 1956 Východný + Západný Pakistan =Islamská republika Pakistan
 • 1971 po nepokojoch sa Východný Pakistan odtrhol a vznikol nový štát Bangladéš
 • od 1948 je Pakistan s Indiou v neustálom konflikte o územie Kašmíru 

Indočína

 dekolonizácia vo Francúzskej Indočíne (Vietnam, Laos a Kambodža) → vojenský konflikt 1945-54

 • počas 2. sv. vojny Japonci krajinu okupovali a narušili fr. správu
 • vzniklo bezvládie→ Liga nezávislosti Vietnamu Vietminh, vedená Ho Či Minom

→ovládol postupne väčšinu krajiny 

 • 2.9. 1945 vyhlásil nezávislosť Vietnamskej demokratickej republiky
 • Francúzsku sa podarilo obnoviť vládu nad južnou časťou Indočíny a zatlačiť vietnamskú komunistickú armádu na S
 • marec 1946 Francúzsko v Indočíne vytvorilo tzv. Francúzsku úniu (tvorilo ju Viet. cisárstvo, Laos a Kambodža)
 • Vietminh -partizánsky spôsob boja proti fr. nadvláde
 • vojna v Kórei USA už finančne podporuje Fr. 
 • politická podpora konfliktu vo Francúzsku klesala
 • jar 1954 porážka fr. jednotiek pri Dien Bien Phu ukončila francúzske panstvo v Indočíne
 • máj 1954 konferencia o Indočíne v Ženeve -potvrdenie nezávislosti Kambodže a Laosu
 • 1954 Vietnam rozdelený: S-ZSSR+Č   J-USA
 • 1965-73/75 vojna vo Vietname 
 • J Vietnam nebol spokojný s vládou, podpora S Vietnamu
 • Ho či minov chodník zo S Vietnamu do J, podpora zbraňami
 • 1973 USA sťahuje svoje vojská
 • 1975 zjednotenie –víťazstvo S

Indonézia

 • pod kol. nadvládou Holandska
 • Národnooslobodzovacie hnutie v krajine podporovalo počas vojny Japonsko
 • 17.8.1945 - vyhlásil vodca indon. nacionalistov Ahmed Sukarno nezávislosť Indonézie,1.prezident
 • vylodenie br. jednotiek→ obnovili holandskú koloniálnu správu na Jáve
 • dlhotrvajúci konflikt, →1949 konferencia v Haagu
 • vznikla Republika spojených štátov indonézskych, včlenená do Holandsko – indon. personálnej únie
 • 1956 Indonézia z únie vystúpila 

Maghreb (Tunis,Maroko, Alžírsko)

 • pod nadvládou Franc.
 • Alžírsko -bez politických práv pre pôvodné obyvateľstvo, čelilo asimilácii
 • počas 2.sv. vojny bojovali alžírske jednotky po boku de Gaulla,  sľúbil samosprávu → nesplnenie, protifranc. Povstanie
 • 1954 vojna Alžírskej oslobodzovacej armády (ALN) proti fr.nadvláde (partizánska vojna)
 • Fr. armáda v prevahe, no podpora verejnosti klesala

→1958 Charles de Gaulle jednal s Alž. -najprv tajne,1961 už verejne

 • jún 1962 Referendum sa vyslovilo za nezávislosť krajiny
 • diktatúra, vodca Ahmed Ben Bell, neskôr zvrhnutý a uväznený
 • územie Maroka rozdelené medzi Šp. a Fr.
 • hnutie za nezávislosť Istiqlál → v Maroku po vojne partizánska vojna
 • 1956 zrušenie fr. a šp. protektorátnej vlády→ Maroko nezávislý štát, sultán Muhammad V 
 • Tunisku -hnutie Mladých Tunisanov, bojovali o právoplatné začlenenie do fr.polit.systému
 • Fr. požiadavky odmietalo,→ strana Neo-Destúr -nezávislosť Tuniska
 • Fr. povolilo Tunisanom účasť na vláde, nestačilo to→ partizánske boje
 • 1956 vyhlásenie nezávislosti Tuniska, monarchiou, o rok sa zmenilo na republiku

Neokolonializmus = krajina už nie je kolonizovaná, ale jej vláda je riadená krajinou ktorá ju v minulosti kolonizovala

,,Tretí svet“ =vznikol vytvorením nových nezávislých štátov na polit. scéne , ani kapitalizmus (1.svet) ani komunizmus (2.svet), hl. krajiny Afriky a Ázie +Latinská Amerika, nestabilné krajiny so silnou diktatúrou

Dekolonizácia Afriky 60.roky do r.1965

 • nezávislé štáty existovali iba Egypt, Libéria, Etiópia a Južná Afrika.
 • 1957 vyhlásená nezávislosť britskej Ghany
 • 1960 nezávislosť brit. Nigérie
 • Belgičania opustili Kongo
 • 1962 po 8 rokov trvajúcej vojne získalo nezávislosť od Fr. Alžírsko
 • 1963 nezávislosť br. Kene a Severnej Rhodésie (Zambie)
 • 1964 nezávislosť br. Tanzánie
 • 1974 nezávislosť portug. kolónií Angola, Mozambik a Guinea-Bissau po smrti diktátora Salazara
 • 1980 nezávislosť br. Južnej Rhodésie (Zimbabwe)
 • po roku 1975  väčšina afrických kolónií nezávislosť
 • novovytvorené štáty však  ekonomicky a politicky veľmi nestabilné
 •  epidémie (AIDS), etnické, náboženské a politické rozbroje občianske vojny
 • Rwanda -odveká etnická neznášanlivosť medzi väčšinovými Hutuami a Tutsiami →masaker
 • mnoho afr. krajín –komunistický režim 

Hnutie nezúčastnených krajín 60.roky

 • medzinárodná organizácia združujúca 118 krajín, kt. nie sú členmi mocenských blokov
 • 1979 havanská deklarácia: „zabezpečiť národnú nezávislosť, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť územia a bezpečnosť nezúčastnených krajín v ich úsilí proti imperializmu, kolonializmu, neokolonializmu, apartheidu,sionizmu, rasizmu a vš. formám zahraničnej agresie, okupácie, dominancie, zasahovania alebo nadvlády, ako aj proti veľmociam a politickým blokom“
 • iniciátori hnutia: Josip Broz Tito (Juhoslávia),  Néhrú (India), Násir (Egypt)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.027