Ľudovít I. Veľký 1342-1382 dynastia Anjuovci

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 350 slov
Počet zobrazení: 1 857
Tlačení: 137
Uložení: 153

Ľudovít I. Veľký 1342-1382 dynastia Anjuovci 

 • Syn Karola Róberta Anjou a Alžbety Poľskej
 • Panovnícki predchodcovia : Karol Róbert (Uh.) a Kazimír III. Veľký
 • Na uhorský trón dosadol v r. 1342 a nástupníctvo v Poľsku mu zaistil jeho otec o tri roky skôr, zmluvou s poľským kráľom Kazimírom
 • Počiatok jeho vlády - vojny s Benátkami o Dalmáciu a Dubrovník, ktoré získal v roku1358.
 • 1348-50 viedol vojnu o neapolskú korunu s kráľovnou Janou I.,  Neapolsko sice dobyl, ale potom ako vypukla morová epidémia, bol donútený ustúpiť a ponechal si iba salernské kniežatstvo.
 • Podrobil si dočasne Valašsko, Bosnu, Srbsko a Bulharsko, kde potlačil sektu bogomilov. 
 • Dekrét - potvrdil Zlatú bulu,zrovnoprávnil zemanov s vysokou šľachtou, šľachtici nemohli dávať majetok bez súhlasu panovníka,
 • Poddaní a mešťania platili zemepánovi deviatok
 • Uhorské kráľovstvo postavenie európskej veľmoci a prežívalo rozkvet
 • 1366 byzantský cisár Ján V. Palailogos sľúbil pripojenie východnej cirkvi k Rímu, ak kresťanská Európa podporí Byzanciu proti Turkom. V nasledujúcom roku Ľudovít uzavrel vo Viterbe sedemročné spojenectvo s cisárom Karolom IV., ktoré zahŕňalo vzájomnú podporu v Taliansku. Svoju dcéru Máriu, ktorá sa stala dedičkou uhorského trónu, vydal v roku 1372 za cisárovho najmladšieho syna Žigmunda I. Luxemburského.
 • Po smrti svojho bezdetného strýka Kazimíra III. sa stal v roku1370 poľským kráľom - uhorsko-poľská personálna únia.
 • Na počesť svojej korunovácie podnikol krížovú výpravu proti Litovcom a dobyl Červenú Rus, ktorú pripojil k Uhorsku.
 • 1374 zahájil vojenskú výpravu proti Turkom a podarilo sa mu zvíťaziť nad sultánom Muradom I.. Aj tak však nedokázal znovu získať balkánske kniežatstvá, ktoré sa v nasledujúcich rokoch od Uhorska definitívne odtrhli.
 • poskytoval mestské privilégia, podporoval hospodársky a kultúrny rozvoj krajiny. V roku 1367 založil prvú uhorskú univerzitu., rozmach miest,baníctva, Kolonizácia pokračovala tzv. valašskou kolonizáciou
 • 1381 žilina -udelil Privilegium pro Slavis /žilinské)

- doklad narastania vplyvu slovenských mešťanov vo vtedy ešte prevažne nemeckých mestách na Slovensku.

-polovicu mestskej rady tvoriť nemeckí a polovicu slovenskí mešťania s rovnakými právami a richtára mali voliť každý rok striedavo z oboch národností. Udelil ho po sťažnosti Slovákov, ktorí tvrdili, že toto dávnejšie pravidlo mesta nemeckí mešťania odmietajú dodržiavať.

 • Po smrti Ľudovíta I. Veľkého sa dedičkou poľského trónu stala jeho dcéra Hedviga (Jadwiga) a na uh. Trón zasadla jeho dcéra Mária z Anjou
 • Karol Malý z rodu neap. Anj. –nároky na tron- zavraždený
 • Alžbeta a Mária zajaté- nepokoje v krajine
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Ľudovít I. veľký #Karol velky #anjuovci #ludovít I


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.116