Matej Korvín (1458-1490)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 1 912
Tlačení: 145
Uložení: 154

Matej Korvín (1458-1490)

 • syn uhorského gubernátora Jána Huňadyho
 • 1458 – bol zvolený uhorskými stavmi za uhorského kráľa
 • Uhorská šľachta očakávala od Mateja obranu proti Turkom a spoliehali sa na to, že veľké majetky, ktoré zdedil po otcovi, poskytnú dostatok prostriedkov na vydržiavanie stáleho protitureckého vojska. Takto chceli obranu krajiny  presunúť celkom na panovníka. Ten ale vládol absolutisticky a skoncoval s feudálnou anarchiou v krajine.
 • Opiera sa o silné žoldnierske vojsko a pravidelné kráľovské príjmy
 • Bratrícke boje: 1458 bratríci ušli zboja do Poľska spolus Jánom Jiskrom
 • 1462 mier, prijal Jiskru do svojich služieb
 • V bitke pri Veľkých Kostoľanoch ( 1467) definitívne porazil bratríkov (bývalí husitskí bojovníci samostatne pôsobiaci na Slovensku, Morave a v Poľsku) Mnohí z nich sa pridali na Matejovu stranu a stali sa základom Čierneho pluku
 • júla 1467 v Bratislave začala svoju činnosť univerzita Academia Istropolitana. Pôsobili na nej významní učenci (matematik J. Műller-Regiomontanus, hvezdár M. Bylica z Olkuszu, Ján z Krakova). Na univerzite pôsobila artistická (filozofická) a teologická fakulta. Existencia lekárskej a právnickej fakulty nie je celkom jasná, pretože sa nám dochovalo len málo správ. Finančne však úplne závisela od veľkorysosti Mateja Korvína, a tak po jeho smrti zanikla
 • Po smrti Matejovej manželky Kataríny si vzal za manželku neapolskú princeznú Beatrice (1476). Jej príchodom začali do Uhorska prúdiť aj humanistickí učenci, keďže v Taliansku bol humanizmus už v plnom rozkvete. Kráľ založil veľkú knižnicu.
 • Výpravy proti turec. ríši –čiastočné úspechy
 • Boje s čes. Kráľom Jurajom Podebradským 1468-1471
 • Dobytie Moravy
 • Český kráľ 1469
 • Podebrdský ponúkol český tron Vladislavovi Jagelovskému- nepriatelom Korvína aj Poľsko
 • Sprisahanie uh. šľachticov proti Korvínovi odhalené, sprisahanci uväznení,vojská vyhnané do Poľska
 • 1479 mier s Jagelovským, obaja si podržali titul českého kráľa
 • Moc vysokej šľachty obmedzená, podpora strednej a nižšej šlachty, udeôovanie erbových listín –armálesov
 • Udeľoval županskú hodnosť dedične
 • Obnovil placetum regium (je nariadenie, ktoré zakazuje zverejniťbulu bez súhlasu panovníka.)
 • Svojvolne udeloval cirkevné hodnosti a ostrihomské arcibiskupstvo udelil sedemročnému Hypolitovi d ´Este, príbuznému kráľovnej Beatrice
 • Nákladné vojny financoval daňovými reformami (daň z komína,vojenská daň (subsídium),zakázané sťahovanie poddaných
 • Postavenie poddaných sa ani za „spravodlivého kráľa“ nijak nezlepšilo (údajne chodil v preoblečení medzi poddaných, aby zistil, čo si o ňom jeho ľud myslí). Rozvíjala sa výmena tovaru medzi mestom a dedinou, ale na druhej strane narastali dane.
 • Podporoval odboj proti cisárovi Fridrichovi v Rakúsku
 • Postupne dobyl časť Dolného Rakúska , 1485 Vieden, sídlom
 • Snažil sa o nem. cisársku korunu-neúspech
 • Neočakávaná smrť na vrchole jeho výbojov vo Viedni 1490
 • Jeho smrťou sa vytvorila uhorsko-česká únia.
 • Zápasy o tron
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#matej korvín #Čierne vojsko - čierny pluk #placetum regium #Matej #matej korvin poviedky


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.146