Vývoj v ZSSR po 2. sv.vojne

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 390 slov
Počet zobrazení: 1 677
Tlačení: 95
Uložení: 102

Vývoj v ZSSR po 2.sv.vojne

(destalinizácia,N.Chruščov,L.Brežnev,M.Gorbačov,perestrojka,glasnosť) 

Mocenské zmeny v ZSSR

 • po Stalinovej smrti (1953) sa rozpútal brutálny mocenský boj 
 • vrcholil zavraždením šéfa tajnej služby L. Beriju 
 • Nikita Chruščov sa stal tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany 
 • Nastúpila vláda oligarchie (=štátna moc v rukách neveľkej skupiny ľudí)
 • zmeny sa presadzovali ťažko, prekážkou stály obdiv Stalinovej osobnosti 
 • vo februári 1956- XX. Zjazd KSSZ
 • Chruščov na ňom predniesol rozsiahly prejav a odsúdil kult Stalinovej osobnosti 
 • Chruščovova politika bola nezvykle liberálna "doba odmäku", zmiernila sa izolácia ZSSR,uvoľnilo sa podriadenie vedy,kultúry ideológii

Chruščovove reformy

 • spočiatku dosahoval úspechy vo vnútornej i v zahraničnej politike
 • Ďalej zbrojil
 • vyhlásil mierové spolužitie s kapitalistickými štátmi
 • zastavil aj protijuhoslovanskú kampaň
 • priemyselná výroba na veľmi dobrej úrovni, postupne ťažkosti
 • chcel zreformovať aj poľnohospodárstvo, no riešili len rozširovanie obrábanej pôdy 
 • obrovská ťažba uhlia a výroba ocele, zaostávanie v chémii, v nových technológiách, v elektronike
 • destalinizácia napokon vyvolala krízu v celom bloku 

Kríza v satelitoch

 • vo všetkých štátoch zostali pri moci staré garnitúry
 • 1953- vlna štrajkov proti menovej reforme v ČSR       robotnícke povstanie v NDR
 • 1955 uznal ideolog. nezávislosť Juhoslávie
 • 1956- nepokoje v krajinách so silnou protiruskou tradíciou: v Maďarsku a Poľsku
 • v júni 1956- ozbrojený povstanie v Poznani
 • koniec poľskej kolektivizácie
 • nové vedenie umožnilo drobné súkromné podnikanie
 • v Maď.okt. 1956-  protikomunistickej revolúcie, predseda mad.vlády Imre Nagy-symbol destalin.vznikli nekom.strany,žiadali slobodné voľby, ohlásilo vzstúpenie z Varš.zmluvy a vyhlásilo neutralitu
 • sovietska vláda- ozbrojený útok na Budapešť, zahynuli tisícky Maďarov a soviet. vojakov
 • vznikla nová prosoviet. orientovaná vláda na čele s Kádarom

Pokusy o reformy a stagnácia

 • 1964- politbyro Ch. zvrhlo a jeho nástupcom sa stal Leonid Brežnev 
 • Začala sa éra neoficiálne rehabilitácie J. V. Stalina
 • Na jar 1966 Brežnev otvorene vyhlásil, že hlavným cieľom zahraničnej politiky je obnoviť ohrozenú sovietsku nadvládu a posilniť funkcie sovietskych komunistov 
 • Brežnevova doktrína- právo zasiahnuť v ktorejkoľvek krajine jeho bloku, ak usúdil že "vnútorné" alebo "vonkajšie" sily tam ohrozujú socializmus
 • breznev.gifZaviedol pragmatickejšie metódy práce (získal si tým podporu byrokracie) 
 • Modernizoval priemysel dovozom špičkových technológií 
 • Kupoval stroje, celé továrne, licencie a patenty 
 • Vyvážal zemný plyn, elektrinu a ropu 
 • Čiastočne sa zvyšovala životná úroveň 
 • Príjmy kolchozníkov sa trochu zvýšili
 • Domáca poľnoh. produkcia nebola schopná uživiť vlastné obyvateľstvo 
 • Museli dovážať obilie a platiť zaň zlatom alebo devízami 
 • Koniec nehybnosti nastal po Brežnevovej smrti 
 • 1982- generálny tajomník Jurij Andropov 
 • Uvedomoval si nevyhnutnosť reforiem a oprel sa o mladé a kvalifikované kádre 
 • 1984- po jeho predčasnej smrti- Konstantin Černeko 
 • Uprednostnil brežnevovský štýl vlády 
 • 1985- Michail Gorbačov 
 • Pod heslom "glasnosť"(informovanosť) sa začala verejná diskusia o spoločenských problémoch: o korupcii, neefektívnosti vedenia podnikov, nedostatkoch v zásobovaní, kriminalite, obrovskom stupni alkoholizmu 
 • Do tejto diskusie sa zapájali aj prívrženci aj odporcovia "perestrojky"(prestavby)
 • Reformy neviedli k uspokojivým výsledkom
 • Silnel odpor funkcionárskych kruhov 
 • 1991 sa pokúsili o štátny prevrat Boris Jeľcin ho prekazil
 • Zrušil komunistickú stranu 
 • Rozpad ZSSR
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#dejepis koniec nehybnosti #zssr #glasnosť a perestrojka #chruščov nikitA


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.197