Udalosti v Rusku v r. 1917

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 349 slov
Počet zobrazení: 1 578
Tlačení: 116
Uložení: 118

Udalosti v Rusku v r. 1917

(febr.revolúcia, októbrový prevrat,boľševici, Brestlitovský mier) 

 • Vladimir Iľjič Uľjanov  Lenin
 • - ruský marxistický politik a revolucionár, tvorca moderného komunizmu – boľševizmu (vodca boľ.strany)
 • - na čele boľševickej revolúcie (Veľká októbrová socialistická revolúcia)  
 • - zakladateľ komun. štátu Sovietskeho zväzu
 • -organizátor masového vyvražďovania vlastného obyvateľstva v mene leninizmu 
 • 1903 Sociálnodemokr. robotnícka strana Ruska sa rozdelila: radikálny tábor boľševikov (boľše = viac členov) a umiernenejší menšinový tábor menševikov 
 • 1905 krvavá nedeľa v Petrohrade , ozbrojené nepokoje, cár sľubuje vytvorenie voleného poradného zboru-dumy
 • hospodársky rozvrat vyvolaný 1.svetovou vojnou  február 1917 v Petrohrade  nepokoje
 • vznikali štrajkové výbory v továrňach a robotnícke rady –soviety
 • 15.3. (v Rusku február) 1917 cár Mikuláš 2. (Romanovci) odstúpil/abdikoval  dočasná vláda, zrušená absolut. monarchia, vyhlásená republika
 • snaha o hosp. a polit. nápravu krajiny –neúspech
 • zrútenie sa armády- problém so zásobovaním, chceli skončiť vojnu,nemohli potlačiť prevrat
 • Leninovi stúpenci pripravujú ozbrojené povstanie
 • 7.11. (oktober) 1917 Veľká okt. socialist. revolúcia 
 • výstrel z krížnika Aurora - útok na Zimný palác, sídlo Dočasnej vlády-boľševici obsadzujú palác 
 • ovládli hlavné komunikačné uzly v Petrohrade, zadržali členov Dočasnej vlády a prebrali moc v krajine
 • rozpustili parlament , zavraždenie cárskej rodiny, nastolenie diktatúry
 • vytvárajú novú vládu  Rada ľudových komisárov Lenin (predseda), Trockij (komisár pre zahraničie) +Alexej Rykov (k.vnútra), Stalin (k. pre národnost. otázky) 
 • jasný komunistický program : zrušiť peniaze,osob.vlastníctvo,spravodlivý systém pre všetkých
 • Dekrét o pôde –vyvlastnenie veľkostatkov, prerozdelenie roľníkom
 • Dekrét o mieri – Brestlitovský mier, ukončenie vedenia vojny
 • Dekrét o oddelení cirkvi od štátu
 • Tajná št. polícia –čeka, červený teror –zatýkali a popravovali svojich odporcov, gulagy
 • bielogvardejci nesúhlasili s bolš. prevratom
 • marec 1918 Lenin nariadil prijať nemecký návrh na ukončenie vojny -brestlitovský mier  
 • 1918-22 občianska vojna bielogvardejci (bieli dôstojníci bývalej cárskej armády) vs. červenogvardejci

vojnový komunizmus (zoštátnenie priem.podnikov, ľudia nedostávajú mzdu, ale dostanú to, čo potrebujú od štátu –nedostatok,hladomor) - víťazstvo boľševikov Červenej armády

 • 1919 založenie Komun. Internacinály -Komiterny -  rozšírenie rev.do ďalších krajín s pomocou Č.armády
 • nedostatok potravín, tovaru, hladomor, nespokojnosť
 • nová ekon. politika NEP –ľudia môžu vlastniť malé podniky a pôdu na vidieku
 • 1922 sovietske Rusko sa premenovalo → Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR)

-4 republiky (Ruská, Bieloruská, Ukrajinská a Zakaukazská), neskôr 15 

-hl. mesto Moskva (predtým Petrohrad, na počesť Lenina premenovaný na Leningrad)

1922 vydal Lenin smernice na boj s cirkvou - odstrániť z kostolov cenné veci, vyvraždenie kňazov

 • 1924 zomrel Lenin
 • boj o polit. moc medzi Trockým (veliteľ červ.armády),Kamenevom,Zinovjevom,Stalinom (gener.tajomník)
 • Stalin využil rozpory medzi boľševikmi, odstránil všetkých protivníkov

Kroky sovietskej moci : 

 • Päťročný plán v ekonomike, budovanie ťažkého priemyslu
 • Kolektivizácia poľnohosp., zakladanie družstiev –kolchozov, boj proti ded.boháčom-kulakom
 • Čistky v červ.armáde,, teror,zatýkanie, pracovné tábory, vykonštruované súdne procesy,
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035