Amerika a vznik USA

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 06.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 573 slov
Počet zobrazení: 8 008
Tlačení: 543
Uložení: 562
Praktické!
Roku 1763 sedmiletá válka přinesla Britům nadvládu v dalších oblastech SA - nyní vliv od Hudsonova zálivu až po Floridu. Jádrem britských držav 13 kolonií na východním pobřeží. První osadou byla Virginie. New York se zrodil obsazením nizozemského Nového Amsterdamu. Společné rysy osad: nepřenesly se do nich evropské feudální poměry, samospráva: volení zástupci, kteří fungují paralelně s královským guvernérem, zabírána půda Indiánům, zatlačováni na západ.

Rozdíly:

Sever - Nová Anglie: malé farmy, těžba dřeva, rybolov, zahraniční obchod, obyvatelstvo anglického původu, vývoj úzce propojen s puritány - 1620 - první puritáni na lodi Mayflower, příchod dalších puritánů, plně ovládli způsob života lidí; rysy: zbožnost, podnikavost, spořivost, střediskem byl Boston. Střed: složení obyvatel pestřejší, různé církve a sekty, menší farmy i velkostatky, podmínky pro průmyslový rozvoj - železářství, textil, lodní.

Jih - téměř výlučně zemědělský, rozsáhlé plantáže, bavlník cukrová třtina, práce černých otroků, velkostatek byl samostatnou hospodářskou jednotkou, obchod přímo s mateřskou zemí. Hraničáři pronikali z osad na západ, zabírali novou půdu, boje s Indiány. Kolonie byly Anglií chápány jako laciný zdroj surovin a výhodné odbytiště pro anglické výrobky. Osadníkům zapovězen přímí obchod s Evropou. Počátky konfliktu: zákaz dovážet do osad melasu z Antil - porušení trojúhelníkového obchodu (Amerika, Evropa, Afriky), z melasy rum, za rum otroci; v osadách vojsko - nákladné - zákon o kolkovním (kolky na úřední listiny a noviny) - odpor, zrušeno. Nová cla na některé zboží dovážené z Anglie - bojkot zboží, zrušeno, zůstalo jen clo na čaj - v roce 1773 „bostonské pití čaje“ - osadníci převlečení za indiány naházeli náklad čaje lodí Východoindické společnosti do moře (343 beden). Roku 1774 byl ve Filadelfii ustaven první kontinentální kongres, otázky společného boje, vytváření ozbrojených milicí. V roce 1775 se uskutečnila srážka milicí s vojskem, což byl počátek války.

Válka (1775-1783): V tomto roce vznikl 2.kontinentální kongres ve Filadelfii, urychleně vybudovat vojsko, v čele George Washington, virginský plantážník - vojsko z farmářů - nevalná disciplína. Dne 4.července 1776 kongres schválil Prohlášení o nezávislosti - zrod USA. Hlavním autorem Thomas Jefferson (hlavní myšlenky: všichni lidé mají právo na život, svobodu a lidské štěstí). Pokud je forma vlády v rozporu s právy lidí, mají lidé právo ji změnit nebo zrušit. Průběh války: zpočátku boje na S, řada proher osadníků, až 1/3 nesouhlasí s protibritským postojem, výhody osadníků: boj na domácí půdě, řídké osídlení země. V roce 1777 prohrála britská vojska v bitvě u Saratogy, nyní se objevila pomoc Francie, Nizozemí a Španělska poskytnout pomoc, boje se přesunuly na J. Roku 1781 byli Britové nuceni kapitulovat v Yorktownu. V roce 1783 byla podepsána mírová smlouva - VB uznala nezávislost USA. Další vývoj: potřeba ústavy - 1781 přijaty články konfederace - Kongres: moc zákonodárná, výkonná i soudní, ústřední vláda velmi slabá na úkor pravomoci jednotlivých států. Vytvoření krizové situace - hospodářské problémy po válce, zadluženost, nebezpečí války mezi jednotlivými státy. Roku 1787 postání nespokojených farmářů (zabavovány půda pro dluhy) - vůdce Daniel Shays, pokusí se vniknout do zbrojnice ve Springfieldu, poraženi, rozhodnutí vypracovat novou ústavu.

V roce 1789 vypracována nová ústava USA:
1. moc zákonodárná - Kongres - 2 komory (dolní podle počtu obyvatel, horní - dva z každého státu).
2. moc výkonná - president, na 4 roky, 1.prezident - Washington, 2.byl John Adamson, 3.- Jefferson, funkce: nejvyšší velitel, jmenuje nejvyšší úředníky, zastupuje stát navenek,volen nepřímo.
3. moc soudní - Nejvyšší soud; je nezávislá na zákonodárné i výkonné moci, má za úkol střežit dodržování ústavy a práva zrušit zákon, který odporuje ústavě.

Ústava byla první svého druhu na světě, poprvé federální forma státu, podstata zachována dodnes, vzorem v dalších zemích, formulována obecně - prostor pro doplňující články. V roce 1791 - 10 článků zajišťující obyvatelstvu demokratické svobody (ale na jihu nezrušeno otrokářství, pokračovalo vyvražďování indiánů). Dvě cesty dalšího vývoje: 1, zemědělská republika (Jefferson); 2, moderní průmyslový stát (Hamilton).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015