Veľká francúzska revolúcia - VFR

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dominikaa1 (19)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 05.11.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 187 slov
Počet zobrazení: 2 075
Tlačení: 155
Uložení: 192

Veľká francúzska revolúcia - VFR

rok : 1789 - 1799

Francúzsko v 18 storočí:

- nepokoje
- hlad
-absolutizmus
- kráľ Ľudovít XVI. + Mária Antoinetta
- kvôli nedostatkom financíí → zvýšenie daní →trebalo schváliť

Máj 1789 - do Paríža boli po 175.rokoch zvolané Generálne stavy (podobné parlamentu

Prvý stav →šľachta (290 zástupcov)
Druhý stav→duchovenstvo (270 zástupcov)
Tretí stav→meštianstvo (589 zástupcov)

-každý stav mal jeden hlas
-to vyvolalo nespokojnosť 3.stavu, ktorý odišiel zo zasadnutia a vyhlásil sa za Národné zhromaždenie

Požiadavky : zrušenie poddanstva, rovnosť pre zákony

-začína sa VFR pod heslom:
,,Sloboda, rovnosť, bratsvo"
,,Liberté, egalité, fraternité"

14 júla 1789 : dobytie Bastily (väznica), znak absolutizmu

-susedné štáty sa pokúšali zaútočiť na Fran. a dobyť Paríž

-dobrovoľníci z Marseille pochodovali na pomoc Parížanom - revolučná pieseň Marseillaisa (dnešna fr. hymna)

Ľudovít XVI. s rodinou na úteku → odhalenie→väzenie→poprava

1792 : z Franc. sa stáva republika
- vládne parlament →konvent

-tvorili ho girondisti a jakobíni (Maximilián Robespierre)

Jakobínsky teror

- bol zriadený výbor pre verejné blaho a verejnú bezpečnosť
- ústava sa nerešpektovala (vláda gilotíny)

 

- bola to diktatúra
- skončila zatknutím a popravou M. Robespierra termidormi

Direktórium

-následne bola prijatá nová ústava
-republiku riadil konvent + 5 členné direktórium

 

- ľud bol nespokojný a búril sa a preto vládu prebral 3 členný konzulát

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Video: Veľká francúzska revolúcia - VFROdporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.046