Pred vznikom Československej republiky

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 03.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 254 slov
Počet zobrazení: 5 267
Tlačení: 526
Uložení: 555
· 1916 – zomiera František Jozef (vládol 68 rokov)
· jeho nástupca – prasynovec Karol, ktorý prijal uhorskú korunu ako Karol IV.:
• pokúšal sa uzavrieť mier s dohodou – neúspešne
• obnovil zasadania rakúskeho parlamentu – českí poslanci s požiadavkou vytvorenia samostatného štátu Čechov a Slovákov
· 1918 – v Prahe vzniká Československý národný výbor
· na jar v roku 1918 – obnovuje sa politický život na Slovensku:
• prvomájové oslavy v Liptovskom Mikuláši
schôdza SNS v Martine – bola organizovaná jej predsedom – Matúšom Dullom
• deklarovali snahu o rozchod s Uhorskom a o vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov
· vzniká nová SNS:
• predseda – Matúš Dulla
· bola vydaná Washingtonská deklarácia (vytvoril ju Masaryk a dal ju vydať v amerických novinách):
• Česi a Slováci sa rozhodli vytvoriť spoločný štát na demokratických princípoch

· 27. – 28. októbra 1918 – minister zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska gróf Andráš podpísal kapituláciu Rakúsko-Uhorska a oznámil, že prijíma návrh amerického prezidenta Wilsona o vzniku národných štátov v strednej Európe
· v Prahe preberá moc Národný výbor (jeho členom bol aj Vavro Šrobár):
28. októbra 1918 vyhlásil vznik samostatného Československého štátu
· 30. októbra 1918Dulla zvoláva do Turčianskeho sv. Martina schôdzu slovenských politikov a tu bola prijatá Deklarácia slovenského národa:
• vyjadrila rozhodnutie Slovákov rozísť sa s Uhorskom a vytvoriť spoločný štát s Čechmi

• delegácia SNR vedená Ivanom Dérerom odcestovala do Prahy a Deklaráciu odovzdala Československému národnému výboru
· október 1918 v Ženeve – stretli sa tu predstavitelia domáceho a zahraničného odboja:
• budúci štát bude republika
• prvý prezident – T. G. Masaryk
• rokovali aj o zostavení vlády a rozdelení ministerských kresiel
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.010