Slovensko vstupuje do ČSR

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 03.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 276 slov
Počet zobrazení: 10 097
Tlačení: 797
Uložení: 815
· 1919súčasťou ČSR aj Podkarpatská Rus
· ČSR v tomto období mala 13 613 172 obyvateľov (3 000 870 Slovákov)
Slováci boli tretím národom – za Čechmi a Nemcami
· slovenské hospodárstvo zaostávalo za českým hospodárstvom (tvorilo iba 8,5% priemyselného potenciálu ČSR)
· po vyhlásení Martinskej deklarácie vznikajú na Slovensku národné výbory a rady:
• dozerajú na poriadok, aby nedošlo k rabovaniu
v januári 1919 boli zrušené
· 6. november 1918 – z Prahy na Slovensko prichádza tzv. skalická vláda (Šrobár, Blaho, Štefánik a Dérer – hlavné slovo mal Šrobár):
• snažili sa upokojiť pomery na Slovensku a začleniť Slovensko do nového štátu

· po vyhlásení ČSR prevzal moc v krajine Československý národný výbor:
• plnil zákonodarnú a výkonnú moc
• schválil zákon o dočasnej ústave
zriadil 14 ministerstiev
· právomoci odovzdal Národnému zhromaždeniu 14. novembra 1918:
• schválilo prvú československú vládu
• predseda vlády Karel Kramář
• Slováci vo vláde:
· V. Šrobár – minister zdravotníctva
· M. R. Štefánik – minister vojny
· 10. december 1918 – bol prijatý zákon, na základe ktorého vzniklo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska (V. Šrobár):
• sídlo bolo spočiatku v Žiline
• mal na Slovensku neobmedzenú moc
• zrušil SNR a národné výbory
• vytvárala sa sieť úradníctva, súdy, slovenské školy
• riešil sa vzťah cirkvi a štátu
· 4. február 1919 – vláda sa presťahovala s 200-členným ministerstvom do Bratislavy
· maďarská vláda je proti začleneniu Slovenska do ČSR:
máj 1919 – obsadila 2/5 Slovenska
16. jún 1919 – Prešov – Slovenská republika rád (na čele komunisti)
· mierová konferencia v Paríži určila definitívne hranice medzi ČSR a Maďarskom – Trianonská zmluva 4. jún 1920
· poľsko-československé hranice – máj 1924
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021