Vývoj hospodárstva na Slovensku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 03.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 210 slov
Počet zobrazení: 4 524
Tlačení: 435
Uložení: 426
· ČSR bolo priemyselne najvyspelejšie územie bývalej monarchie
· ČSR nemalo kúpyschopné obyvateľstvo g výrobky do zahraničia
· vláda sa snaží obmedziť vznik priemyselných podnikov na Slovensku – český priemysel potreboval odbytiská
· Slovensko je po vojne viac zničené ako Česko (ešte v roku 1919 boje s maďarskom armádou)

· vývoj slovenského hospodárstva mal etapy:

1918 – 1920:
· vývoj priemyslu a hospodárstva riadil štát
· 1919 – bývalé peniaze nahradené korunou
· vychádza zákon o pozemkovej reforme
· pôda sa mala prerozdeliť (nedodržalo sa to)
· elektrifikácia, stavba železníc – veľmi zdĺhavé
· zákon o podpore v nezamestnanosti

1921 – 1928:
· liberalizácia podnikania a výroby g boj o suroviny, štátne zákazky
· zaniká 167 podnikov (13 386 ľudí prišlo o prácu)
• najviac na strednom Slovensku
• hlavne kožiarske a hutnícke firmy
• vznikajú tzv. hladové doliny
• vysťahovalectvo
· oživenie hospodárstva prebieha veľmi pomaly

1929 – 1933:
· roky hospodárskej krízy
· ako prvé pocítilo krízu poľnohospodárstvo (cukrovarníctvo) a textilný priemysel
· roľníci sa zadlžujú, dochádza k exekúciám
· dochádza k roľníckym vzburám
· mnohé závody zastavili činnosť (300 000 nezamestnaných)
· žobračenky – podpory v nezamestnanosti

1933 – 1938:
· napätie vo svete sa stupňuje
· oživenie hospodárstva
· začína stúpať zamestnanosť
· hrozí nebezpečenstvo vojny: armáda žiada dobudovať železnice a cesty, závody na výrobu zbraní
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vývoj hospodárstva na slovensku


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014