Slovensko pod tlakom rozzúrenej Európy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 03.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 364 slov
Počet zobrazení: 4 898
Tlačení: 509
Uložení: 519
· 25. – 26. júna 1932 v Trenčianskych Tepliciachstretnutie predstaviteľov mladej slovenskej inteligencie (začínajúci spisovatelia):
• odmietli centralistický spôsob vlády a prihlásili sa k autonomizmu
· slovenskí politickí predstavitelia – mali rôzne spôsoby riešenia „slovenskej otázky“ (postavenia Slovenska v rámci Československa)
agrárnicisociálni demokrati žiadali zvýšiť právomoci Krajinského úradu
HSĽS + SNS žiadali uznanie samobytného slovenského národa pod heslom „Slovensko Slovákom!“
· roku 1932 HSĽS + SNS utvorili na spoločnej manifestácií vo Zvolene tzv. Autonomistický blok:
• zorganizoval na 13. – 15. augusta 1933 v Nitre tzv. Pribinove slávnosti pri príležitosti 1 000-teho posvätenia prvého kresťanského kostola na našom území:
· účastníci osláv si vynútili vystúpenie Andreja Hlinku a Martina Rázusa, ktorých vynechali z programu
· desiatky autonomistov stratili po manifestácií zamestnanie, mnohých uväznili
· 1933 – Adolf Hitler k moci; začína sa pripravovať Fall Grűn
· československá vláda sa snaží o zblíženie so ZSSR, snaží sa o väčšie spojenectvo s Francúzskom; pripravuje branné sily na mobilizáciu
· 1935 – mení sa zloženie československej vládynovým predsedom Milan Hodža (predstaviteľ Agrárnej strany):
Masaryk zo zdravotných dôvodov odstupuje
• nový prezidentEduard Beneš
· 1938 – Sudetskí Nemci vypracovali Karlovarský program:
• žiadajú odtrhnutie Sudetich pripojenie k Nemecku:
· západné krajiny – politika ústupkov voči Hitlerovi s cieľom zabrániť vojne
· československá vláda sa snaží riešiť požiadavky Sudetských Nemcov a vypracúva tzv. Národnostný štatút – Sudetskí Nemci odmietajú
· august 1938zomiera A. Hlinka š spory v strane o jej ďalšie smerovanie:
dočasným predsedomJozef Tiso
• začínajú sa vytvárať Hlinkove gardy:
· veliteľ – Alexander Mach
· v Sudetoch – nepokoje, demonštrácie – Hitler žiada urýchlene riešiť situáciu, inak napadne ČSR
· 29. september 1938konferencia v Mníchove (VB – Chamberlain, Francúzsko – Daladier, Taliansko – Mussolini, Nemecko – Hitler):
• súhlasili s územnými požiadavkami Nemecka
• vyzvali československú vládu, aby sporné územia odstúpila Nemecku
· 30. september 1938československá vláda ultimátum prijala; Beneš abdikoval, odchádza do Londýna
· 2. novembra 1938 vo Viedni – ministri zahraničných vecí za formálnej účasti československej a maďarskej delegácie, bola prijatá dohoda – Viedenská arbitráž:
• Slovensko odstúpilo Maďarsku južné a východné časti (aj Košice)
• Poľsku – obce na Orave, Spiši a okolie Čadce
• Slovensko stratilo 880 000 obyvateľov a 10 651 km2
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#politika ústupkov #slovensko pod tlakom rozburenej europy


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012