Slovensko – nový štát na mape Európy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 03.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 458 slov
Počet zobrazení: 9 006
Tlačení: 623
Uložení: 626
· Slovensko dostalo autonómiu → medzi českými a slovenskými ministrami vznikajú spory
· českí ministri pod vedením generála Aloisa Eliáša tajne pripravovali vojenský zákrok na Slovensku, ten sa uskutočnil v noci z 9. na 10. marca 1939Slovensko obsadili českí četníci a vojaci, prezident Hácha odvolal slovenskú vládu, prívrženci slovenského štátu boli uväznení, Tiso sa vrátil na svoju faru do Bánoviec, Ďurčanský utiekol do Viedne
predsedom vlády sa stal Jozef Sivák a krátko po ňom Karol Sidor – prijal úrad len pod podmienkou, že české jednotky opustia Slovensko
• tento zásah na Slovensku dostal pomenovanie Homolov pučpodľa generála Bedřicha Homolu, ktorý sídlil v Banskej Bystrici a počínal si najráznejšie

· nacisti vyvíjali na Sidora nátlak, aby hneď vyhlásil slovenský štát, Sidor však odmietolHitler preto pozval do Berlína Jozefa Tisu:
Tiso prišiel spolu s Ďurčanským (13. marca 1939)
• Hitler im oznámil, že Nemci budú okupovať Česko
Slovensko malo dve možnosti: samostatný štát alebo byť ponechané napospas svojim susedom, hlavne Maďarsku
• Tiso v Berlíne odmietol okamžité vyhlásenie slovenského štátu, telefonicky sa spojil s Prahou a Bratislavou – prezident Hácha zvolal Slovenský snem na 14. marca 1939
· poslanci sa zišli v bývalom bratislavskom Župnom dome, o otázke – „Kto súhlasí, aby bol vyhlásený samostatný slovenský štát?“ – hlasovali aklamáciou (povstaním), všetkých 57 prítomných poslancov bolo jednomyseľne za vznik slovenského štátu
• ešte v ten istý deň bola vymenovaná prvá slovenská vláda, jej predsedom sa stal Jozef Tiso
• slovenský štát po prijatí Ústavy v júli 1939 dostal oficiálny názov – Slovenská republika
· 15. marca 1939 – Nemci okupujú Čechy → bol vyhlásený Protektorát Čechy a Morava – bol súčasťou nemeckej ríše, na jeho čele stál prezident Emil Hácha, ale skutočnú moc mal ríšsky protektor
· vyhlásenie samostatnosti bolo jediným reálnym východiskom ako zabrániť rozdeleniu Slovenska
· 23. marca 1939 obsadila maďarská armáda východné Slovensko – chceli vytvoriť veľké Uhorsko
• maďarské letectvo bombardovalo Spišskú Novú Ves (24. marca)
• vojna trvala tri dni
• slovenská armáda za pomoci Hlinkovej gardy zastavila maďarský postup
· ochranná zmluva medzi Slovenskom a Nemeckom:
• podpísaná 23. marca 1939
• platnosť 25 rokov
• slovenská strana sa zaviazala viesť zahraničnú politiku v zhode s nemeckou
• slovenské hospodárstvo sa malo prispôsobiť nemeckým záujmom
na území západne od Malých Karpát až po Javorníky sa vytvorila tzv. ochranná zóna, kde si nemecká strana mohla zriaďovať svoje vojenské posádky

· prvú Slovenskú republiku uznalo 27 štátov (USA nie)
• zahraničnú politiku viedol Ferdinand Ďurčanský – usiloval sa obmedziť vplyv Nemecka na zahraničnú politiku Slovenska
· 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna – Slovensko malo podľa pôvodnej dohody s Nemeckom zostať neutrálne, slovenské ozbrojené sily však boli podriadené nemeckému veleniu – to nedodržalo sľub a zatiahlo do ťaženia proti Poľsku aj slovenskú armádu
· Slovensko bolo zapojené aj do vojny proti ZSSR, bojovali tu dve divízie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017