Národnosti v SR

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 03.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 5 249
Tlačení: 478
Uložení: 497
· nútený odchod Čechov pokračoval aj po vzniku Slovenskej republiky a skončil v roku 1940:
zo 120 000 Čechov ostalo na Slovensku len 30 000
· vo vzťahu k národnostiam sa používal princíp reciprocity (bol zakotvený aj v Ústave SR):
• koľko práv dáte našej menšine vo vašej krajine, toľko práv dáme my vašej menšine u nás
• hlavne vo vzťahu k maďarskej menšine
 
Nemecká menšina
· hlavný predstaviteľ – Franz Karmasin
· politická a materiálna podpora z Nemecka
· 136 000 Nemcov
· jeseň 1944väčšina z nich bola evakuovaná na príkaz z Berlína – obavy, aby sa nestali terčom útokov partizánov a sovietskej armády
· zvyšok bol vysídlený po roku 1945
 
Rusíni a Ukrajinci
· nemali žiadnu politickú organizáciu
 
Maďari
· 53 000
· stratili dominantné postavenie
 
Židia
· po Viedenskej arbitráži sa stali cieľom útokov pre ich údajné pomaďarčovanie
· autonómna vláda – nemajetných Židov s cudzou štátnou príslušnosťou vysťahovali na juh Slovenska (malo pripadnúť Maďarsku)
· 1. etapa (1939  – 1940):
obmedzoval sa počet Židov v rôznych zamestnaniach, boli vylúčení zo štátnej a verejnej správy
• 1940 – arizačný zákon, ktorý umožnil odňať Židom živnosti a podniky
· 2. etapa (1940 – 1942):
• po rokovaniach v Salzburgu
• 1941 – vláda prijala Židovský kódex:
· Židia mohli byť zbavení majetku a základných občianskych práv (po vzore Norimberských zákonov)
Židia sa stávajú príťažou pre štát
• na rokovaniach s Nemeckom slovenská strana odmietla na rok 1942 zvýšiť počet robotníkov, ktorí pracovali v Nemecku
ako náhradu vláda ponúkla 20 000 slovenských Židov
3. marec 1942TukaMach oznámili na zasadnutí vlády, že podľa dohody s Nemeckom budú Židia deportovaní:
· deportácie trvali od 25. marca 1942 do októbra 1942
· Vatikán protestoval
· umiernení na čele s Tisompasívni
· cieľom nebolo osídľovanie ľudoprázdnych oblastí v Poľsku, ale vyhladzovacie tábory
· bolo deportovaných 57 628 Židov
· ďalšie deportácie boli po príchode nemeckej armády na jeseň 1944 (13 500 Židov)
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012