Holokaust na Slovensku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča apfel
Typ práce: Referát
Dátum: 07.11.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 364 slov
Počet zobrazení: 9 215
Tlačení: 682
Uložení: 698
Židia sa stávali predmetom diskriminácie už počas autonómie Slovenska. Pre ich údajné promaďarské presvedčenie ich začali 4. novembra 1938 vysťahovať na južné Slov. V prvej etape 1938-1940 ich obmedzili v zamestnaniach, v slobodných povolaniach, boli vylúčený zo štátnej a verejnej služby. Arizačným zákonom z júna 1940 im odnímali živnosti a obmedzovali vlastnícke práva na podniky. V druhej etape 1940-1942 po salzburských rokovaniach vláda prijala 9. septembra 1941 Židovský kódex (vychádzal z norimberských rasových zákonov). Nariadenie zbavovalo Židov majetku i zákl. občianskych práv a slobôd.

Židovský kódex – Pod hrozbou väzenia sa zakázalo uzatvárať manželstvo medzi Židmi a nežidmi. Židia, ktorí dosiahli 6 rokov, museli byť označení žltou hviezdou. Nesmeli navštevovať verejné parky a kúpaliská, mali obmedzený alebo úplne zakázaný pobyt v niekt. častiach miest a obcí. Nesmeli navštevovať kiná, divadlá, výstavy, vlastniť rádiá a zbrane. Udeliť výnimku z kódexu mohol prezident, ktorý uprednostňoval pokrstených Židov. Proti žid. kódexu bezvýsledne protestovali zástupcovia kresťanských cirkví.

3. marca 1942 bolo vysťahovaných 20 tis. Židov do Nemecka na prácu. Deportácie sa začali nezákonne 25. marca 1942 a vyvážali ich v dobytčích vagónoch. Proti protestoval aj Vatikán. J. Tiso to považoval za vec radikálov a bol pasívny. Zákon o vysťahovaní Židov prijal snem 15. mája 1942 ale zo Slovenska už bolo vysťahovaných 40 tis. Deportácie trvali do októbra 1942 no oficiálne neboli zastavené. Už nebolo koho deportovať a Židia , ktorí tu zostali mali prezidentské výnimky alebo pracovali v pracovných táboroch v Novákoch, Seredi a Vyhniach. Celkovo bolo od 25. marca do 20. októbra 1942 deportovaných 57 628 Židov. Keď už bolo zrejmé, že Židia sú vyvražďovaný vláda tlmila nátlak Nemecka na obnovenie deportácií. Po príchode nemeckej armády na jeseň 1944 bolo deportovaných 13 500 osôb. Prísne sa postupovalo aj proti Rómom. V 1941 sa zrušilo kočovanie a museli sa vrátiť do obcí, kde mali domovskú príslušnosť. Sídla Rómov museli stáť mimo verejných ciest, oddelene od ostatného obyvateľstva. Boli vyčlenení zo spoločnosti, nesmeli navštevovať verejné miestnosti. Veľa odmietlo sa prispôsobiť a skončilo v pracovných táboroch z ťažkou fyzickou prácou bez riadnej mzdy, stravy a ubytovania. V 1944 Nem. armád hromadne vyvražďovala Rómov vo Zvolene, Dubnici nad Váhom.
Holokaust v nacistických táboroch si vyžiadal asi 70 tis. slovenských Židov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015