Proti fašizmu

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: apfel
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 955 slov
Počet zobrazení: 5 703
Tlačení: 476
Uložení: 571
V júni 1939 sa podarilo polícii odhaliť organizáciu Revolučná mládež Slovenska, ktorá združovala študentov, mladých robotníkov z rôznych zakázaných pokrokových organizácií. Viedol ju Ján Opavský.

KSS vydávalo od januára 1940 ilegálne noviny Hlas ľudu. Komunisti rozvíjali protifašistickú propagandu, organizovali pomoc prenasledovaným, pokračovali aj v tradícii organizovania sociálnych zápasov. Pretože štrajky boli zakázané, z každého sa stalo aj politické vystúpenie. Najväčší štrajk bol v novembri 1940 v Handlovej. Viedli sa aj iné formy boja – sabotáže vo výrobe a doprave, ničenie výrobkov a surovín a príprava ozbrojeného boja.

Komunisti sa v podstate usilovali o to isté, ako ostatné ilegálne hnutie:
-  odstrániť ľudácku diktatúru a pomôcť poraziť Hitlera . Orientovali sa na vytvorenie sovietskeho Slovenska, ktoré bude buď súčasťou ZSSR alebo členom nejakej širšej sovietskej stredoeurópskej federácie.

Situácia sa zmenila po napadnutí ZSSR Nemeckom. 22. júna 1941. ZSSR uznal londýnsku vládu za právoplatnú vládu ČSR. Aj zahraničné vedenie KSČ uznalo za predstaviteľku republiky londýnsku vládu a prezidenta Beneša. V ZSSR sa začali vytvárať československé vojenské jednotky. V Anglicku sa sformovala československá brigáda. Zákony SR umožňovali uväzniť bez súdu každého podozrivého. Minister vnútra mal právo poslať do koncentračného tábora osoby, ktoré doterajšou činnosťou vzbudili a vzbudzujú vážnu obavu, že budú prekážkou v budovaní Slovenského štátu. Koncentračný tábor bol zriadený vo väznici v Ilave.

Podmienkou úspešnej odbojovej činnosti, boli informácie. Oficiálne tlač podávala dianie vo svete skreslene a neúplne. Verejnosť mala k dispozícii rozhlas. Správy BBC, ako aj Moskvy, sa ďalej šírili ústne, letákmi, ale aj v ilegálnej tlači. Spojenie so zahraničnými strediskami sa realizovalo za pomoci neutrálnych štátov. Domáci odboj sa politicky opieral o tradície predvojnového ČS. Po vypuknutí vojny založil Beneš v Paríži Československý národný výbor. Pracoval na obnovení ČSR.

Boli tu rôzne skupiny. Flóra, Demec, Justícia, Obrana národa a ďalšie.
Komunisti začali vytvárať svoju ilegálnu sieť, ktorá do jesene 1939 obsiahla celé Slovensko. Od roku 1942 vznikali aj na Slovensku prvé partizánske skupiny: J.Kráľa v Malých Karpatách, Exnárova skupina Sitno na Hornej Nitre i na východnom Slovensku.

13.decembra 1943 podpísal prezident Beneš v Moskve dlhodobú československo-sovietsku spojeneckú zmluvu. V tomto čase konečne našli cestu k sebe aj rôzne smery domáceho odboja. Koncom roka 1943 uzavreli zástupcovia občianskeho a komunistického odboja, takzvanú Vianočnú dohodu a vytvorili Slovenskú národnú radu. V SNR boli zastúpené obe skupiny rovnocenne: komunisti K.Šmidkem, L.Novomeským, G.Husákom,
  občiansky odboj J.Ursínyim, J.Lettrichom, M.Joskom.
Časť Slovenska prežila vojnu v nemeckej okupácii. Štvrtina obyvateľov Slovenska v horthyovskom Maďarsku. Režim v Maďarsku bol v mnohom zaostalejší, ako v predmníchovskej ČSR.

K vojenskému, politickému a úradníckemu útlaku horthyovskej diktatúry pristupoval aj útlak národnostný. Zavreli väčšinu slovenských škôl, a boli ničené slovenské knižnice a učebnice. Povolili dve slovenské gymnázia. V Šuranoch a v Košiciach. Veľkou posilou boli Slováci z okupovaných častí Juhoslávie. Posilnili demokratický smer časopisu Slovenská jednota, ktorý vydávala v Budapešti Strana slovenskej národnej jednoty. Víťazstvo Hitlera hrozilo pohĺtením celého Slovenska Maďarskom. V marci 1944 okupovali Maďarsko nemecké vojská. V krajine sa dostávali k moci fašistické a teroristické živly okolo Šípových krížov. Existovalo stovky ilegálnych národných výborov. Začali vznikať rôzne partizánske skupiny. Veľkou nádejou povstania bola armáda, kde vojaci odopierali poslušnosť. Plán povstania vychádzal z postupu sovietskej armády k severných hraniciam Slovenska. Pre prípad, žeby Nemci začali pred začatím povstania obsadzovať Slovensko, mali sa povstalci zmocniť a brániť aspoň jadro krajiny – stredné Slovensko. Hrozilo, že nemecké vojsko obsadí Slovensko. Povstanie muselo začať v druhom, menej výhodnom variante. Ako obrana proti nemeckej okupácii. 29. augusta 1944 vydal pplk.Golián v mene vojenského ústredia SNR o 20.00h dohovorené heslo. Začnite s vysťahovaním. Národné výbory v mestách a v obciach preberali moc, partizánske skupiny z horských základní schádzali do dolín. Povstanie bolo v plnom prúde. Najväčšou ranou bola strata dvoch divízií na východnom Slovensku. Nemci pripravovali akciu“Kartoffelernte“ a s pomerne malými silami prekvapené a dezorganizované slovenské jednotky, odzbrojili. Nemecké jednotky narazili na tvrdý odpor v Strečnianskom priesmyku. Významný boj bol o vrch Ostrô, ktorý uzatvára cestu cez Liptovskú Osadu a Nízke Tatry na juh. Ťažké boje sa viedli aj v priestore Žarnovica, dnešného Žiaru nad Hronom, Horných Hámrov a inde. Vzdušný most sovietskeho letectva prepravoval na Slovensko náboje, benzín a zbrane. Najcennejšou pomocou povstania bolo viazanie veľkých nemeckých síl na východnej hranici Slovenska. 21. septembra 1944 oslobodili prvú obec na Slovensku. Boj vojakov, partizánov a miestnych milícií umožnil v zázemí dva mesiace budovať novú revolučnú moc. Povstalecké Slovensko bolo prvým oslobodeným územím obnovenej ČSR, ale nebola to predmníchovská republika, ale revolučná a ľudová krajina.

Vychádzali početné noviny a časopisy: Bojovník, Pravda, Nové slovo a Čas.
Vysielal slovenský vysielač Banská Bystrica. Vyrobili tri pancierové vlaky – Hurban, Masaryk a Štefánik. Bolo zjednotenie KSS a Sociálnej demokracie. Vznikla nová občianska strana – Demokratický klub. Združovala antifašistov, prívržencov ľudákmi zakázaných alebo pohltených strán.

SNR svoje stanovisko k budúcej republike sformulovala v Deklarácii z 1. septembra 1944, vo vzťahu českého a slovenského národa dôsledne dodržiavala aj ústavne zakotvený princíp – rovný s rovným. Najpočetnejšou zložkou ozbrojených síl povstania bola armáda organizovaná ako Prvá československá armáda na Slovensku. Do polovice októbra sa povstalcom darilo odrážať nemecké útoky od severu, západu i východu. Maďari boli neutrálni. Nemecká ofenzíva proti povstaniu sa začala 18. októbra. Partizánske hnutie rozhodlo pre ústup do hôr a prechod na partizánsky spôsob boja. Hlavný štáb partizánskeho hnutia vedený A.N.Asmolovom rýchlo obnovil spojenie s rozptýlenými partizánskymi oddielmi. Ako postupovala sovietska armáda a 1.československý armádny zbor, partizánske jednotky sa podľa plánu buď presúvali ďalej na západ, alebo sa prebíjali ďalej cez fron, pričom pomáhali úderom z tyla lámať nepriateľskú obranu. Cesta oslobodzovacích sovietskych, československých a rumunských vojsk nebola až do posledného dňa vojny ľahká.

Do konca roku 1944 oslobodzovacie vojska dosiahli na východe rieku Ondavu, na juhu sa na čas front zastavil v Rimavskej Sobote. V marci a v apríli 1945 1.československý armádny zbor a sovietske vojská viedli ťažké boje v Liptove a na Orave s nemeckými a maďarskými jednotkami. 4.apríla po krátkom boji sovietske vojská oslobodili hlavné mesto Slovenska, Bratislavu. Najdlhšie, až do konca apríla, držali Nemci na Slovensku časť Považia od Čadce, Žiliny po Trenčín. 30.apríla bola oslobodená Žilina a Považská Bystrica, 1.mája Čadca. Slovensko prešlo do povojnovej Európy ako súčasť svetového antifašistického frontu s väčším politickým sebavedomím a skúsenosťami, ako kedykoľvek predtým.

Navyše s národným politickým orgánom
– Slovenskou národnou radou, ktorá nevznikla v poslednej chvíli, ale získala si vážnosť a vplyv svojou prácou v povstaní na oslobodzovanom území.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#partizánsky spôsob boja #nastup fasizmu v taliansku a nemecku #fašizmus v nemecku


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.068 s.
Zavrieť reklamu