Činnosť protifašistickej koalície a protifašistický odboj v Európe

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 793 slov
Počet zobrazení: 133
Tlačení: 7
Uložení: 8

12. maturitné zadanie 

Charakteriujte činnosť protifašistickej koalície a protifašistický odboj v Európe

Vysvetlite vznik protifašistickej koalície

Uveďte hlavné závery Teheránskej a Jaltskej konferencie

Vymenujte najčastejšie formy ilegálneh protifašistického hnutia v Európe

- po prepadnutí ZSSR Hitler nepočítal s tým, že za ZSSR sa postaví USA a Anglicko

- USA najprv neutralita -14.8 spojenectvo s VB - Atlantická charta

24.9.1941 aj ZSSR → základ protihitlerovskej koalície

- USA, VB poskytovali ZSSR materiálnu pomoc a vojenskú výzbroj, ale hlavnú ťarchu boja nechávali na ZSSR

- po vstupe USA do vojny Japonska bolo treba prehĺbiť záväzky protihitlerovskej koalície - máj 42 uzavretá sovietsko-anglická zmluva o spojenectve vo vojne a o povojnovej spolupráci

- jún1942 dohoda medzi vládou ZSSR a USA o vzájomnej pomoci vo vojne. USA, VB sa zaviazali ZSSR, že utvoria druhý front v Európe na podporu vedenia vojny proti

Nemecku (Roosevelt sľúbil 42 ale sľub nedodržal)

Teheránska konferencia

– koalícia rozhodovala o povojnovom usporiadaní sveta - predstavitelia 3 veľmocí: Stalin, Roosvelt , Chuchill

 • nov 1943
 • záväzok vlád USA a VB, že najneskôr do 1.mája 1944 bude otvorený druhý front
 • Stalin požadoval pripojenie časti východného Pruska s prístavom Konigsberg k ZSSR
 • Riešila sa otázka rozdelenia Nemecka a posunutia poľských hraníc na západ na úkor Nemecka
 • po Teheránskej konferencii, 12.12.1943 podpísal E. Beneš v Moskve zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci so ZSSR. Československo sa tak stalo členom protihitlerovskej koalície

Jaltská konferencia /Krymská/

- konečná porážka Nem sa blížila - 4.-11.2.1945 sa po druhýkrát stretli

predstavitelia „veľkej trojky“- Stalin, Roosvelt a Churchill

 • závery : dohoda, že spojenci budú viesť vojnu až pokým Nem bezpodmienečne nekapituluje, kým neobsadia jeho územie svojimi vojskami

dohodli sa, že zničia nemecký nacizmus a potrestajú vojnových zločincov zodpovedných za rozpútanie 2. svetovej vojny a za zločiny, ktoré sa v nej spáchali (denacifikácia)

 • zničiť nemecký vojnový priemysel a nemecké ozbrojené sily (demilitarizácia)
 • demokratizácia povojnového Nemecka
 • decentralizácia Nem

- západná a severná hranica Poľska

- aby urýchlili porážku Japonska, rozhodli sa, že po skončení vojny s Nemeckom vstúpi ZSSR najneskôr o 3 mesiace do vojny s Japonskom

- ako záruka bezpečnosti a mieru – OSN (1945 v San Franciscu)

ma chrániť mier, zabezpečovať sociálny pokrok, ľudské práva a blahobyt národov.

- odbojové hnutia – rôznorodé, od malých skupiniek (diverzné akcie, sabotáže) aź po silné ozbrojené oddiely

- zmenili sa aj na skutočné partizánske armády v Grécku, Juhoslávii a Poľsku (spôs. ťažké straty nem. armáde)

- silné povstania počas okupácie – Varšavské

- odboj aj vo Fr a Tal

- v Juhoslávii takmer vyhnali vojská takmer bez pomoci spojencov

- partizáni na okupovaných územiach ZSSR

- politicky hnutia odporu združenie rôznych demokrat. síl, avšak veľa komunistov → po vojne vplyv aj vďaka antifašizmu

Poľsko - Varšavské povstanie – v okupovanej Varšave 1.8.1944

 1. Charakterizujte stredovekú kultúru (5.-15.st.)
 • Predstavte zdroje a piliere kultúry v stredovekej Európe
 • Charakterizujte románsku kultúru (vzdelanie, kultúra, kláštory, architektúra)
 • Charakterizujte gotickú kultúru ( univerzity, filozofia, architektúra, výtvarné umenie)
 • Na konkrétnych príkladoch ilustrujte vzdelanosť a umenie stredovekého umenia Slovenska)
 • prvé storočia po rozpade Rím. ríše v podstate chaos, rozvoj až po upevnení postavenia Franskej r. /Karolínska renesancia/
 • latinčina
 • 1000 r. charakteristickej stredovekej kultúry
 • Románska /9.-12.st./
 • Gortická /12.-15.st./
 • Scholastika a Patristika
 • Zdroje – antická tradícia

– kresťanstvo

Románska kultúra

 • nadväzouje na rím. kult.
 • vzdelanosť šírená cez cirkev - kňazi a mnísi
 • kláštorné školy (benediktíni)
 • kláštorné knižnice – aj opisy antických diel - skriptóriá
 • kresťanská vzdelanosť - 7 slobodných umení – základ stredovek. Myšlienkového bohatstva

– trívium – rétorika, gramatika, dialektika

– kvadrívium – aritmetika, geometria, astronómia, hudba

 • architektúra – zachované sakrálne pamiatky
 • typy stavieb - bazilika, rotunda
 • hrubé múry, nízke klenby, malé okná a dvere, prísny hierarchizmus / veľkosť postáv v reliéfoch/

Gotická kultúra

 • stavebný sloh, ale aj ucelený umelecký štýl
 • podľa germánskeho kmeňa Gótov
 • vznik vo Francúzsku, neskôr Nemecko a Anglicko, v strednej Európe neskôr
 • vzdelanosť vznik univerzít /12.-13.st./ Bologna, Padova, Sorbonna, Karlova, Oxford, Cambridge, Oxford, Krakov...(1465 Academia Istropolitana)
 • rytierska kultúra – svetská kult., Francúzsko – trubadúri, igrici
 • architektúra –typická stavba je katedrála
 • znaky – lomený oblúk, rebrová krížová klenba, oporný systém → vertikalita, úzke rozetové okná s vitrážou
 • sochárstvo výzdoba portálov, oltárov, madonny, piety, esovité prehnutie postáv, na rozoznávanie svätých atribúty
 • maliarstvo - iluminácie, nástenné maliarstvo, neskôr tabuľové /Giotto di Bondone/
 • pamiatky - katedrály - Notre Dame, v Remeši, dóm sv.Štefana /Viedeň/
 1. stavba chrám Saint Denis
 1. Na konkrétnych príkladoch ilustrujte kultúrnu úroveň a vzdelanosť stredovekého Slovenska
 • dokumenty – Zoborské listiny 1111, 1113 / 1. zmienka o Piešťanoch – Pescan
  • Nitriansky kódex
  • Ctibor z Ctiboríc, Beckov 1422
 • kroniky – Anonymova, Šimon z Kézy
 • architektúra románska
 • rotundy, jednoloďové kostoly
  • Kostoľany, Drážovce, Skalica, Križovany nad Dudváhom, Dechtice, Kopčany, Diviaky
 • kláštory – Zobor, Hronský Beňadik
 • hrady – obranné na Považí – Šintava, Tematín, Beckov, Dobrá voda,
 • gotická
 • dómy – Sv. Alžbety v Košiciach, Sv. Martina v Ba
 • ‘Gotická cesta’ – Spiš. Kapitula, Žehra, Levoča, Bardejov – kostol sv. Egídia
 • Mariánsky kult
 • krídlové oltáre – kostol sv. Jakuba v Levoči /Majster Pavol/ , oltár sv. Barbory v Banskej Bystrici
 • Matej Korvín – 2. manželka Beatrix Aragonská, kultúrny prínos, myšlienky humanizmu a renesancie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#od proti hitlerovskej koalicie k studenej vojne

Vypracované maturitné okruhy z dejepisu

Diskusia: Činnosť protifašistickej koalície a protifašistický odboj v Európe

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.043