Príklady kultúrneho prínosu a dedičstva starovekého Grécka a Ríma

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 665 slov
Počet zobrazení: 111
Tlačení: 5
Uložení: 7

23. maturitné zadanie

Uveďte konkrétne príklady kultúrneho prínosu a dedičstva starovekého Grécka a Ríma

staroveké Grécko - kolíska európskej civilizácie

- 3 obdobia archaické /7.-5.BC/, klasické /5.- 4.BC/, helenistické /4.-6. BC/

 • formovanie gréckych mestských štátov → demokracia / vtedy ‘lepšia‘ kontrolovanosť politických funkcií - priama demokracia/
 • vznik filozofie /6.st BC./ predsokratovská, Platón, Aristoteles, sofisti, helenizmus
 • kalokagatia, grécky humanizmus – upriamenie pozornosti na človeka - zobrazovanie telesnej dokonalosti a fyzickej krásy človeka → Rimania, talianski humanisti
 • monumentálna architektúra /7 divov sveta, vodovod, kanalizácia kúpele.. /
 • literatúra - epika – Iliada a Odysea /Homér/, O pôvode bohov /Hesiodos/

- lyrika – Sapfó, Pindaros

- dráma – Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, amfiteátre

- historiografia /Herodotos, Tukydides/

- Olympijské hry

- náboženstvo – mytológia, polyteizmus → kresťanstvo v období rímskeho cisárstva

- helenizmus – Alexandria, stret kultúr, rozvoj matematiky, mechaniky, medicíny a astronómie /Euklides, Archimédes, Aristarchos/

 staroveký Rím

 • nepôvodná kultúra, vychádzala z gréckej kultúry
 • latinčina → latinka z gréckej abecedy, základrománskych jazykov - fr, tal, portug, špan, v stredoveku jazykom vzdelancov, súčasná terminológia
 • literatúra - Vergilius - epos Aeneas, Ovidius - Metamorfózy /Premeny/, Horatius
 • rétorika – Cicero
 • rozvoj vied - geografia, dejepis, medicína /Galenos/, matematika /rím. číslice/
 • filozofia – Seneca /stoicizmus/
 • právo
 • náboženstvo – mytológia → kresťanstvo /Milánsky edikt 313/
 • umenie – grécke a etruské vplyvy

architektúra - chrámové stavby – Panteón, baziliky, kanalizačný systém, thermy, dláždená cestná sieť, akvadukty, divadlá, víťazné stĺpy, víťazné oblúky, amfiteátre /Koloseum/

 • sochárstvo – Diskobolus

→ z antiky vychádzali humanizmus a renesancia, klasicizmus

 1. Predstavte najvýznamnejšie vojnové konflikty po 2. svetovej vojne

- hlavné príčiny lokálnych konfliktov

- bipolárnosť /snaha o rozširovanie komunizmu/

- nerastné suroviny

- prirodzené a historické právo

Kórea

 • vážnejší konflikt Vých. vs Západ po II. sv. vojne
 • po oslobodení od Japoncov sever obsadený ZSSR vs. juh USA / 17. rovnobežka/
 • sever pod vedením komunistickej strany /Kim Ir-Sen/ sa pokúsil obsadiť juh

→ konflikt prerástol do rozmerov USA vs. ZSSR a Čína

 • vojská boli zatlačené späť na sever → 2 štáty KĽDR a Kórejská republika (dodnes, Kim Jong-Il, Kim Jong-Un,‘skanzen‘ komunistického režimu )

Vietnam

 • po vojne osamostatnenie od Francúzskeho kolon. systému /do ‘54/
 • rozdelenie na 2 časti Sev. – Ho Či Min a juh s kapitalist. režimom, podpora USA

1963 - zvrhnutie sev. diktátora

1964 – zásah USA /Johnson, Kennedy/

veľmi brutálna vojna, vyvražďovanie civilného obyvateľstva, chemické a bio zbrane, odboj Vietkong

 • aplikácia Trumanovej doktríny zadržiavania komunizmu, morálne zlyhanie USA spoločensky odsúdené, antikampane, úteky pred narukovaním....
 • 1973 ukončenie vojny
 • 1975 jednotný komunistický Vietnam → neúspech USA

Arabsko-Izraelský konflikt

 • dlhotrvajúci konflikt Izrael vs. arabské štáty, cieľ zničiť Izrael
 • 5.1948 vznik Izraela (Palestína) z rozhodnutia OSN

Prvá arabsko-izraelská vojna 1948/49

 • invázia - Egypt, Zajordánsko, Sýria, Libanon a Irak na pomoc palestínskym Arabom
 • izraelský protiútok prešiel do obsadenia území, na kt. nemal nárok

Druhá arabsko-izraelská vojna 1956/57

 • Suezská kríza, Izrael (podpora VB a FR) zaútočil na Egypt ( ZSSR, Jordánsko, Sýria)

Tretia arabsko-izraelská vojna - Šesťdňová vojna 1967

 • začala leteckým útokom Izraela na Egypt, po tom ako E. zablokoval Tyranskú úžinu /podľa medzin. práva vojnový akt/
 • porážka arabskej koalície
 • obsadil Gazu, Východný Jeruzalem, Západný breh Jordánu a Golanské výšiny

Štvrtá, Piata

 • Camp David – E. I., USA, E. uznal I., oni ustúpili určité územie – odsúdenie arab. štátov, svet to však uvítal
 • Jásir Arafat
 • 1993 čiastočný úspech, dodnes nevyriešený konflikt, napätie

Perzský záliv

 • nerastné suroviny, ropa
 • Irak, Irán, Kuvajt
 • USA podpora Iraku, vzostup Saddáma Husseina, obsadil Kuvajt, USA ho oslobodili, zlikvidovali („chem. zbrane“)
 • situáciu gradujú náboženské konflikty – Šíti a Sunniti
 • Irán – jadrové zbrane?
 • Afganistan
 1. Vysvetlite akú úlohu zohrávala a zohráva OSN pri riešení lokálnych vojenských konfliktov
 • vznik po I. sv. vojne – Spoločnosť národov, oficiálne 24.10.1945 po ratifikácii Charty 5 stálymi členmi Bezpečnostnej rady /Čína, USA, Francúzsko, VB, Rusko/ + 46 signat. krajín, sídlo NY
 • proti vzniku konfliktov /II. sv. vojna zlyhaním/, garancia ľudských práv
 • 193 krajín, Bezpečnostná rada – 20 členov, v prípade konfliktu niekoho určí za agresora, prijíma opatrenia napr. ekonomické /embargo-Iránska ropa do EÚ/

alebo použije vlastné vojenské prostriedky /modré prilby/

 • zasiahla v Kosove, Afganistane, Afrike...
 • Nemci nie sú stálymi členmi BR, nemčina nie je ani oficiálnym rokovacím jazykom /„trest“ za nacizmus / aj otázka Japonska
 • stále nevyriešené – Palestína, Perzský záliv
 • iné organizácie pod záštitou UN- UNESCO, UNICEF...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné okruhy z dejepisu

Diskusia: Príklady kultúrneho prínosu a dedičstva starovekého Grécka a Ríma

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016