Slováci a revolučný rok 1848/49

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ivanus (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 241 slov
Počet zobrazení: 46
Tlačení: 1
Uložení: 2

Slováci a revolučný rok 1848/49

Snemovanie a revolúcia:

 • 1847 – v Ba (Prešporok) ďalšie snemové obdobie à Ľ. Štúr – na uhorskom sneme => národné a demokratické práva v Uhorsku a výučba v materinskom jazyku...

Jar národov 1848/1849:

 • Februárová revolúcia v Paríži à povstala Viedeň aj Pešť...
  • revolucionári žiadali: odstránenie poddanstva, občianske práva a národné práva pre Maďarov...
  • uhorský snem à zákon o rovnosti obyvateľov pred zákonom a zrušení poddanstva

Rušné časy:

 • Štúrovci pochopili, že nadišiel čas verejne vystúpiť s požiadavkami pre Slovákov:
  • máj 1848 – Liptovský sv. Mikuláš – prvý politický program Slovákov = Žiadosti slovenského národa (Štúr, Hurban a Hodža) à zrovnoprávnenie národov v Uhrosku; v slovenských stoliciach Slovenčina ako úradný jazyk a vlastný snem
 • Uhorská vláda vyhlásila v slovenských stoliciach výnimočný stav a vydala zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu (à ušli do Čiech)
 • V Prahe sa zúčastnili zhromaždenia Slovanov à Slovanského zjazdu
 • Situácia v uhorskej časti monarchie – naďalej vyhrotená, panovník odmietol uznať nezávislosť Uhorska a zasiahol vojensky...
  • dobrovoľnícke vojsko zložené s Čechov, Slovákov, Chorvátov sa pridalo na stranu Viedne
 • September 1848 – Viedeň à prvý nezávislý politický orgán v dejinách Slovákov = Slovenská národná rada (SNR = Štúr, Hurban, Hodža) => vypovedala poslušnosť uhorskej vláde + odtrhnutie Slovenska od Uhorska
 • Počas revolúcie nastúpil na Habsburský trón mladý 18 r Fratišek Jozef I. à Slováci prišli za ním s tzv. Prosbopisom

Koniec revolúcie v Uhorsku:

 • Revolúciu v Uhorsku sa nedarilo potlačiť a tak rakúsky cisár (František Jozef I.) požiadal o vojenskú pomoc ruského cára (Mikuláš I.) => uhorskí revolucionári porazení pri meste Világoš (Világos) v r 1849
 • V Habsburskej monarchii nastolený prísny policajný režim
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012