Obnova ČSR po 2.sv.vojne (Košický vládny program, E.Beneš, Benešove dekréty, 3 pražské dohody)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 447 slov
Počet zobrazení: 42
Tlačení: 3
Uložení: 3

Obnova ČSR po 2.sv.vojne (Košický vládny program, E.Beneš, Benešove dekréty, 3 pražské dohody)

 • Január 1945 SNR vytvorilaDelegáciu SNR pre oslobodené územie a žiadala o federatívne usporiadanie budúcej ČSR –odsunuté na neskôr
 • SNR+Beneš na jednania s londýnskou vládou do Moskvy o obnove ČSR na princípe rovný s rovným
 • 22-29.3.1945 Moskovské jednania, českú stranu zastupovali pol. strany (KSČ, národní socialisti, sociálna demokracia, ľudovci) Slovensko – SNR
 • 4. v Košiciach oficiálne vymenovaná vláda –na čele stál Zdeněk Fierlinger, Laurence A. Steinhardt, Antonín Zapotocký,Vladimír Clementis
 • Výsledok :4.vyhlásený tzv. Košický vládny program
 • vrátenie niekt.území, Podkarp.Rus 1945 pričlenená do Ukrajiny, Spiš- Poľsku, Sl. získava Jarovce,Rusovce, čunovo
 • ČSR prehlásená za ľudovo-demokratickú republiku, orientácia na ZSSR
 • SNR +Zbor poverníkov-predstavitelia sl. národa
 • pravicové strany zakázané, HSLS
 • zjednocujúci prvok vládNárodný front Čechov a Slovákov-zastúpené vš. strany, mala riešiť povojnovú obnovu štátu, rozhodovalo o vzniku strán, pol. opozícia v štáte nebola povolená
 • 1945 tajné zmluva medzi ČSR a ZSSR o ťažbe uránu v Čechách
 • doDočasného národného zhromaždenia platiliprezidenstké/Benešove dekréty, 10. 1945 vydal 4 = prezident vládol autoritatívne bez parlamentu
 • zoštátnené bane a časť priemyslu, potrav. priem., banky a poisťovne,podniky nad 500 zamest.
 • žiadali potrestanie vojnových zločincov
 • Nemci a Maďari zbavení št. občianstva, skonfiškovaný majetok a pôda
 • cieľ: ČSR bez Nemcov a Maďarov (princíp kolektívnej viny) ( konf.)

odsun Nemcov, výmena Maď. za Slovákov, reslovakizácia(prihlásenie sa za občanov sl. národnosti)

 • čiastočné prerozdelenie pôdy roľníkom

komunisti- obsadzujú významné posty, v krajine vládne cenzúra, retribučné súdnictvo-obvinený je vinný, nie je možnosť odvolať sa, popravení/do prac.táborov

 • vládnuce polit.strany:
 • KSS –Šmidke, neskôr Široký hlásala triedny boj, podpora u robotníkov,chudobných
 • str.-Ursíny,neskôr Lettrich, strední roľníci,stredná vrstva,inteligencia
 • 1946 Aprílová dohoda –podpora DS katolíkmi
 • povojnové voľby-volebné právo len čs. občania (nie Maďari a Nemci), povinná účasť
 • 5.1946 Parlamentné voľby –na Sl. víťazstvo DS, v Čechách komunisti
 • predseda vlády: Klement Gottwald ,predseda SNR :Lettrich (DS), predseda ZP:Husák (KSS),

program : rozbiť DS→Moskva –protištátne sprisahanie, DS stráca v ZP väčšinu

 • komunisti vedú proces proti Tisovi až po popravu..aby katolíci prestali podporovať DS
 • princíp plánovania na obnovu vojnou zničeného hospodárstva, rozvoj priemyslu
 • lístkový systém-na prídel potraviny,šaty,obuv
 • 1945-48 budovanie ľudovo-demokratického systému

Pražské dohody –odoberanie kompetencí SNR a ZP, postupne pod kontrolou Prahy

 • 6.19451.pražská dohoda -ponechávala usporiadanie ČSR, v Č vládla ústredná vláda a na Sl SNR (výkonný orgán Zbor povereníkov)
 • 4.1946 oslabenie právomocí SNR pri vymenovaní št. úradníkov,profesorov,sudcov, upravovala právomoci sl.prezidenta
 • 6.1946 -úplná degradácia sl.orgánov, pod správou Prahy

Prezidenti ČSR/SR

 1. Tomáš Garrigue Masaryk
 2. Edvard Beneš
 3. Emil Hácha
 4. Edvard Beneš 1945-78
 5. Klement Gottwald 1948-53
 6. Antonín Zápotocký 1953-57
 7. Antonín Novotný 1957-68
 8. Ludvík Svoboda 1968-75
 9. Gustáv Husák 1975-89
 10. Václav Havel
 11. Michal Kováč
 12. Rudolf Schuster
 13. Ivan Gašparovič
 14. Andrej Kiska
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Obnova ČSR po 2.sv.vojne (Košický vládny program, E.Beneš, Benešove dekréty, 3 pražské dohody)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023