Nacizmus v Nemecku (A.Hitler, Noc dlhých nožov, zmocňovací zákon, Norimberské zákony, Krištáľová noc)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 647 slov
Počet zobrazení: 39
Tlačení: 3
Uložení: 2

Nacizmus v Nemecku

(A.Hitler,noc dlhých nožov, zmocňovací zákon, Norimberské zákony,Krištáľová noc)

Nemecko po 1.svetovej v.

 • prehra vo vojne znamená zánik cisárstva
 • cisár Wilhelm II. v novembri 1918 pod tlakom odstupuje
 • vyhlásená demokratická Weimarská republika (1918-33) s prezidentom Friedrichom Ebertom
 • 28.6.1919 podpísaná zmluva vo Versailes- tvrdá rana pre Nem., vysoké reparácie, strata územia a vš. kolónií
 • 1925-29 hospod.rast, pôžička na obnovu ekon. od USA
 • 29.10.1929 krach na NY burze→ hospodárska krízana celom svete
 • Nemecko zasiahnuté viac kvôli plateniu vojn. reparácií, ľudia bez práce, bez zdroja obživy,inflácia

Riešenie krízovej situácie

 • utiekanie sa k radikálnemu polit. systémunacizmu
 • Nem. prestalo platiť reparácie, začalo zbrojiť a rozširovať armádu
 • 1933 vystúpilo zo Spoločnosti Národov
 • 1936 obsadilo demilitarizované (odzbrojené) Porýnie a pripojilo si späť Sársko
 • 1936 Os Berlín-Rím-Tokio vojensko-polit. zoskupenie, určovalo sféry vplyvu a spoluprácu vo vojne

 Kto bol Adolf Hitler

 • nemecký politik, diktátor
 •  vstúpil do Nem.robotníckej strany, neskôr premenovanej na Národno-social. nemecká robotnícka strana (NSDAP)
 •  1921 vodcom NSDAP
 •  vytvoril SA (Sturmabteilung – Bojové oddiely) – Ernst Röhm

a svoje osob. oddiely SS (Schutzstaffel–Ochranné oddiely)-Heinrich Himmler

 • Hitlerjugend (Hitlerova mládež) - polovojenská, mládežnícka fašist. organizácia NSDAP
 •  1923 neúspešný pokus o nacistický puč v Mníchove, strana zakázaná a Hitler do väzenia v Landsbergu
 • autor diela Mein Kampf (Môj boj), v kt. predstavil svoju rasovú orientáciu a predstavy o vedúcej úlohe Nemcov ako rasy a ich ovládnutí sveta

o sľuboval Nem. bohatstvo a slávu, potrestanie vinníkov nemeckého úpadku (Židia, komunisti, či susedné štáty, Fr.-kvôli vysok. reparáciám,obsadili Porúrie)

 •  1932 vďaka rečníckemu talentu a fanatizmu sa strana NSDAP stala najsil. stranou
 •  30.1.1933 ríšsky prezident Paul von Hindenburg menoval Hitlera ríšskym kancelárom
 • po smrti prezidenta Hindenburga Hitler =„vodca (führer) a ríšsky kancelár" (1934-1945)
 •  hl. organizátor masového vyvražďovania obyvateľstva a vojnových zajatcov v okupovaných krajinách, osobitne v ZSSR

o za nepriateľov Nemecka považoval najmä Židov (kvôli nim prehralo Nem.vojnu), Rómov, Slovanov, homosexuálov, zdravotne postihnutých, ale aj polit. oponentov (vš.ostatné strany zakázané)

o zriadil koncentračné a vyhladzovacie tábory pre ideologických a „rasových nepriateľov“

Hitler pri moci

o zaviedol fašistickú diktatúru

o zinscenoval požiar Reichstagu (ríšskeho snemu), z kt. obvinil komunistov, zrušenie obč. slobôd a presadenie diktát. Právomocí

23.3. 1933 Zmocňovací zákon

→ prijatý Ríšskym snemom podpísaný Hindenburgom

→ možné odchýlenie zákonov od ústavy

→ vláda môže prijímať zákony bez schválenia Ríš.sn.

29.-30.6 1934„Noc dlhých nožov/operácia Kolibrík

príslušníci SA (hnedé košele) mali už 2,5 mil. príslušníkov a chceli vyvolať ďalšiu socialist. rev. ← nesúhlas Hitlera

Röhm (zakladateľ SA) si chcel podmaniť konkurenciu-SS

→ SS vyvraždili nepohodlných členov vedenia SA a NSDAP, na čele SS –Heinrich Himmler, členovia SS zodpovední za vojen.zločiny (Katýň, Ostrý Grúň)

Hermann Göring nariadil spáliť všetky dokumenty súvisiace s akciou, prevzal velenie SA

→ moci sa ujala SS a tajná polícia - Gestapo

→ generál polície Reinhard Heydrich budoval spravodajskú službu NSDAP-SD

 15.9.1935 Norimberské zákony

→ základ pre vylúčenie Židov z nemeckej spoločnosti, prenasledovanie, nacistická rasová diskriminácia a genocída

→ Židia zbavení občianskych práv, nesmeli navštevovať kiná, divadlá, kaviarne, vykonávať intelektuálne zamestnania, uzatvárať manželstvá s Nežidmi, bol im zhabaný majetok (arizácia), museli sa označovať žltou šesťcípou hviezdou, nakupovať len v určitých hodinách, v doprave sedeli len vzadu

9.-10.11.1938 „Krištáľová noc“

→ zámienka: atentát Žida Grynszpana na Ernsta vom Ratha po oslave výročia Pivného puča v Mníchove

protižidovský program, aby boli nakoniec Židia vyvražďovaní v koncentračných táboroch (tzv. konečné riešenie)

→ krištáľové sklo výkladov obchodov bolo rozbíjané, útoky na židovské obydlia a majetok, pálenie synagóg,

→ asi 400 obetí + 30 tisíc Židov do koncentr. táborov

→ Židia nútení zaplatiť škody spáchané SS →záchrana pred blížiacim sa bankrotom Nem.

→ hromadný útek Židov z Nem.

o sterilizácia ľudí s mentál. a fyzick. poruchami

o  Mengele- experimenty

o centrá, kde árijské ženy + árijskí muži = čo najviac čistých detí

o  Joseph Goebbels –minister ľudovej osvety a propagandy, v NSDAP

o marec 1935 zavedenie všeobecnej brannej povinnosti veľké vyzbrojovanie a výcvik armády

o 1938 anšlusom H. pripojil Rakúsko

o 29.9.1938 nanútenie Mníchovskej dohody (získal Sudety)

o 14. marca 1939 Slovensko- samostatný fašistický štát, o deň neskôr bol vyhlásený Protektorát Čechy a Morava ako územie pod nemeckou správou

o Cieľ: rozpútať vojnu, pomsta Nemecka za porážku v 1. svetovej vojne

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Nacizmus v Nemecku (A.Hitler, Noc dlhých nožov, zmocňovací zákon, Norimberské zákony, Krištáľová noc)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018