Holokaust (arizácia, deportácie, koncentračné a vyhladzovacie tábory)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 333 slov
Počet zobrazení: 42
Tlačení: 3
Uložení: 2

Holokaust (arizácia, deportácie, koncentračné a vyhladzovacie tábory)

 • 1.1942 Konferencia vo Wannsee-stretnutie vysokých predstaviteľov nacistického Nemecka, koordinácia pre konečné riešenie židovskej otázky
 • rasová hierarchia -panská rasa“-Germáni, „parazitujúce“ rasy /„podludia“ (Slovania:Rusi,Srbi,Poliaci) –zotročiť,vyhladiť, nehodní žitia: Rómovia,Židia-vyhladiť
 • 9.1935 Norimberské zákony: 2 ústavné zákony prijaté na zasadnutí Ríšskeho snemu, týkali sa občianstva a nem. pôvodu občanov .Platili v Nem. a v jeho okupovaných št. (Protektorát Čechy a Morava, 1.SR)
 • zákon (Zákon o ríšskom občianstve) -občanom Ríše môže byť len občan s "príbuznou krvou" Židia stratili vš. politické práva a postupne aj občianske
 • zákon (Zákon o ochrane nemeckej cti a krvi) zakázal uzatvárať manželstvá medzi Nemcami a Židmi, Židovským domácnostiam zakázané zamestnávať nem. služobníkov., vyvešiavať ríšsku vlajku alebo používať jej farby

plný Žid-mal aspoň 3 žid. prarodičov, "miešanci" -mali 2 žid. prarodičov +neboli členovia žid.náb. obce, nežili v manželstve so Židom (podobné práva ako Nemci, + obmedzenia,smeli uzavrieť manželstvo iba s "miešancom 1. stupňa" ..."miešanec 2. stupňa" mali 1 židovského prarodiča -obmedzenia vo výbere povolania, integrácia do nemeckej spoločnosti

 • Program T-4Aktion T4=ofic. Masová sterilizácia + eutanázia „nežiadúcich“, založený na rasovej hygiene, 1939-41 systematické vyvražďovanie postihnutých, potom v utajení (200-250 000 ľudí)
 • 10.11.1938 KŘIŠŤÁLOVÁ NOC =protižidovský pogram

zámienka: atentát na sekretára na nem. veľvyslanectve v Paríži Ernsta vom Ratha Židpm Herschelom Grünspan, propagované ako spiknutie proti nem. národu, Goebbels vyzýva k pomste,

SA útočí na žid. objekty, vypaľujú synagógy, plienili žid. obchody a podniky, zabitých 100 Židov, 30 tisíc do koncentr. táborov Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen, Židia museli odstrániť škody, zaplatiť pokutu 1 miliarda mariek

 • Koncentračné a vyhladzovacie tábory - hromadné popravovanie zastrelením, obesením a jedovatým plynom v plynových komorách
 • 1838 -1.koncentr.tábor v Anglicku
 • 1933 -1.nacistický koncentračný tábor v Dachau
 • pokusy na živých ľuďoch - nájsť dôkazy o nadradenosti árijskej rasy, prispieť k získaniu medicínskych znalostí (Herta Oberheuserová, Mengele - „Anjel smrti“-pokusy na zmenu farby dúhovkypomocou vstreknutia chemikálií priamo do detských očí, rôzne amputácie bez použitia anestetík, dvojčatám odoberal obrovské množstvá krvi, pokúsil sa umelo spojiť dvojčatá zošitím ich tepien dohromady, pitval priamo zaživa
 • vyhladzovacie tábory : Treblinka, Osviečim,Sobibor, Belzec,Jasenovec
 • pracovné tábory: Sereď, Nováky, Vyhne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Holokaust (arizácia, deportácie, koncentračné a vyhladzovacie tábory)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.027