Rakúsko – uhorské vyrovnanie a jeho dôsledky / Matica slovenská a gymnáziá

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 255 slov
Počet zobrazení: 35
Tlačení: 2
Uložení: 2

Rakúsko – uhorské vyrovnanie a jeho dôsledky / Matica slovenská a gymnáziá

Vyrovnanie Viedne s Maďarmi by sa nebolo vydarilo bez zahraničných komplikácií. Ich vrcholom bola prusko-rakúska vojna o mocenský vplyv v Nemecku. Prusko si nárokovalo vedúcu úlohu v Nemecku. Rakúsko, ktoré si túto výsostnú pozíciu držalo dlhé roky, sa vzoprelo. Začala sa vojna, v ktorej Bismarckova obratná diplomacia a moderne vyzbrojená pruská armáda spôsobila cisárskemu vojsku pri Hradci Králové ťažkú porážku.

Tragický výsledok prusko-rakúskej vojny urobil koniec panovníkovmu váhaniu. Rakúsko sa muselo dohodnúť s Maďarmi. Tak roku 1867 rakúsko-uhorské vyrovnanie stalo sa skutkom. (Predlitavsko, Zalitavsko)

Namiesto federatívneho zväzku štátov, ktorého sa dožadovali najmä slovanské národy habsburského mocnárstva, uskutočnil sa dualizmus, ktorý rozdelil monarchiu na dve časti, rakúsku a maďarskú. Uhorsko dostalo vlastnú ústavu, samostatné ministerstvo na čele s grófom Júliom Andrássym, a cisár František Jozef sa dal korunovať za uhorského kráľa.

V zmysle tohto vyrovnania rakúsko-uhorská monarchia tvorila navonok jednotný štátny celok, ale v skutočnosti to boli dva štáty. Okrem spoločného panovníka mali spoločnú zahraničnú politiku, spoločnú armádu a spoločné financie.

O týchto spoločných veciach monarchie rokovali osobitné výbory, takzvané delegácie, volené z rakúskeho a uhorského snemu. Vo všetkých ostatných veciach boli obidve časti monarchie samostatnými štátmi. Pretože toto rozdelenie monarchie nebralo ohľad na práva a požiadavky ostatných národov, ktoré obývali územie tejto ríše, rakúsko-uhorský dualizmus znamenal počiatok nevyhnutného rozkladu monarchie.

V Uhorsku bol prijatý národnostný zákon: - maďarčina štátnym jazykom

- popieranie národnej samostatnosti

- Slováci kládli odpor

- zastavenie činnosti Matice slovenskej

Stará škola slovenská – Hurban, Daxner – bojovali proti vyrovnaniu a národnostnému zákonu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky z dejepisu

Diskusia: Rakúsko – uhorské vyrovnanie a jeho dôsledky / Matica slovenská a gymnáziá

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016