1. svetová vojna

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 536 slov
Počet zobrazení: 33
Tlačení: 2
Uložení: 2

1. svetová vojna

28.7.1914 – 11.11.1918

- 18.1.1871 vyhlásené Nemecké cisárstvo vo Versailles = francúzske poníženie

- vo FRA politika revanšu

- v NEM politika preventívnej vojny

- VB a FRA nechceli, aby bolo NEM silné (chceli sa vyrovnať)

Aliančný systém: - DVOJSPOLOK – RAK-UH + NEM

- TROJSPOLOK – RAK-UH + NEM + ITA

- centrálne mocnosti (RAK-UH + NEM + TAL) + Osmanská ríša a Bulharsko

- zmluva RUS + FRA

- srdečná dohoda FRA + VB

- dohoda RUS + VB →DOHODA – RUS + FRA + VB

  1. balkánska vojna (1912): Srbsko, Čierna Hora, Grécko, Bulharskox Osmanská ríša
  2. balkánska vojna (1913): Bulharsko xSrbsko, Čierna Hora, Grécko + Osmanská ríša

Príčiny 1. svetovej vojny: - VB, FRA x NEM – poníženie, vyrovnanie

- RAK-UH x RUS – spor o Balkán

-zámienka – atentát v Sarajeve na rak.-uh. následníka trónu Františka Ferdinanda

28.7.1914 – Rak.-Uh. vyhlásilo Srbsku vojnu = začiatok mobilizácie a vzájomných vypovedaní vojny

- Osmanská ríša a Bulharsko sa pridali na stranu ústredných mocností, neskôr aj Japonsko a Egypt

- Taliansko vyhlásilo neutralitu, ale 1915 vstúpilo do vojny na stranu DOHODY

NAJVÝZNAMNEJŠIE MEDZNÍKY:

Západný front: bojovali – ANG, FRA (+ USA) x NEM

-Nemci napadli Francúzsko → 1. rieka Marna

  1. Ypres
  2. rieka Somme (prvý krát použitý tank)
  3. Verdun

-zmena systému boja (zákopy), chemické zbrane, dela, tanky

-USA pomáhalo ANG hospodársky = ANG bolo zadlžené USA

1.2.1917 – neobmedzená ponorková vojna: NEM x USA (Lusitania)

Apríl 1917 – USA vstúpilo do vojny z ekonomických dôvodov

Východný front: bojovali – RUS x Rak-Uh

- Brusilovova ofenzíva – ruská armáda na Slovensku, ofenzíva na juhovýchodnom fronte, aby odbremenili západných spojencov

- vojna na východnom fronte sa skončila skôr ako samotná svetová vojna

- 3.3.1918 – separátny mier v Brest-Litovsku s Nemeckom podpísalo Rusko → na východe sa prestalo bojovať

- výhody: pre Nemcov – Nemci získali územie, mohli presunúť vojsko na Z front (USA)

pre Rusov – mohli sa sústrediť na revolúciu: bolševici x biely

-Lenin zaplatený Nemeckom vydal dekrét o miery → vystúpenie Ruska z vojny

Južný front: bojovali – Rak-Uh x Taliansko

-bitky: Gallipoli, Pijava

MEDZNÍKY:

  1. Sarajevský atentát (28.júna 1914)

- zámienka pre vypuknutie 1. svetovej vojny

- atentát na rak.-uh. následníka trónu Františka Ferdinanda

- študent Gavrilo Princip

- bol členom organizácie Mladá Bosna, čo bola revolučná organizácia juhoslovanskej mládeže v Bosne a Hercegovine, kt. bojovala proti Rakúsko-Uhorsku

  1. Vyhlásenie neobmedzenej ponorkovej vojny (1.2.1917)

V máji 1915 Nemci bez výstrahy potopili luxusný anglický parník Lusitaniu, ktorý prevážal vojnový materiál (muníciu) a zásoby z Ameriky do Európy. O život prišlo aj viac ako sto Američanov a zachránila sa iba tretina cestujúcich.

Nemecko začalo neobmedzenú ponorkovú vojnu t.j. torpédovanie vojnových, ale aj obchodných lodí všetkých štátov vo vodách, ktoré boli vyhlásené za vojnovú oblasť

  1. Vstup USA do prvej svetovej vojny (apríl 1917)

- ako zámienku používali, že chcú pomôcť v boji proti Nemecku

- Dohoda bola odkázaná na dovoz a zásobovanie materiálom potrebným na vojnu z USA = USA z toho profitovalo, Trojspolok nemal na to peniaze preto začal ponorkovú vojnu = Amerika strácala zisky, musela pomôcť aby štáty Dohody neprehrali a mohli splatiť svoje dlhy voči USA

  1. Brestlitovský mier (marec 1918)

- ukončenie rokovaní medzi Ruskom a Nemeckom
- Rusi im museli nechať všetko územie, kt. Nemci získali pri zatlačení ruskej armády (len do konca 1. SV to platilo)
- V front prestal definitívne fungovať

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky z dejepisuOdporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017