1. svetová vojna a vznik ČSR - Otázky a odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: maximus
Typ práce: Ťahák
Dátum: 26.01.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 679 slov
Počet zobrazení: 20 082
Tlačení: 948
Uložení: 901
1. Ktoré dlhodobé a bezprostredné príčiny viedli k prvej svetovej vojne?
Úsilie o nové rozdelenie sveta, predovšetkým kolónii. Snaha Nemecka a neskôr aj Rakúsko-Uhorska o nové prerozdelenie Európy a získnie nových kolónií. Zámienkou na rozpútanie vojny sa stal sarajevský atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu a jeho manželku 28. júna 1914, ktorý spáchali srbskí teroristi. Rakúsko-uhorsko vyhláslo Srbsku vojnu.

2. Ako boli rozdelené vojenské bloky Dohody a centrálnych mocností?
Po vyhlásení vojny Srbsku zo strany Rakúska ihneď Srbsko podporilo Rusko (centrálne mocnosti), Nemecko vyhlásilo vojnu členom Dohody - Rusku a Francúzsku. Francúzsko vtiahlo do vojny aj Veľkú britániu (Dohoda). Taliansko neskôr odstúpilo od centrálnych mocností a priklonilo sa k Dohode a v centrálnych mocnostiach ho nahradilo Turecko.

3. Vymenujte najvačšie bitky a bojiská v 1. vsvetovej vojne.
Bitka na rieke Marna, boje pri Verdune a na rieke Somme.

4. Čo bolo príčinou revolúcii v Rusku?
Predohrou k revolúcii 1905 – 1907 bola porážka Ruska vo vojne s Japonskom. V januári 105 začali vojaci strieľať do pokojného sprievodu, ktorý žiadal amnestiu, slobodu tlače, pozemkovú reformu a parlamentné voľby. Tento deň sa označuje ako „krvavá nedeľa“. Vzápetí vypukla vlna štrajkov a roľníckych nepokojov. Cár Mikuláš II. sľúbil ustanovenie parlamentu ale keď sa situácia upokojila znova vládol absolutistiky.

5. Vyjadrite ciele Februárovej revolúcie.
Bola zvrhnutá absolutistická stredoveká vláda
- silneli hlasy za skončenie vojny a zmenu vlády, bola vyhlásená republika, moci sa ujala dočasná vláda.

6. Čo sledoval novembrový boľševický puč?
V noci so 6. na 7 novembra 1917 sa bolševici zmocnili vlády, najvyšším štátnym orgánom sa stal Všeruský zjazd sovietov, ktorý prijal Dekrét o miery, Dekrét o pôde, Dekrét práv národov Ruska. Dekrétmi chceli bolševici získať na svoju stranu roľníctvo a národy ovládané Ruskom. Na čele vlády bol Lenin. Pod jeho vedením začali ihneď boľševici nastovlovať diktatúru proletariátu.

7. Aký vplyv mali ruské udalosti na povojnový vývoj v Európe?
Na upevnenie svojej vlády bolševici potrebovali uzavrieť mier s Nemeckom, ktoré túto situáciu využilo a v marci 1918 podpísalo s Ruskom separátny mier v Brest-Litovsku. Rusko muselo poskytnúť nezávislosť Ukrajine, Fínsku a Pobaltsku a Arménsko. Gruzínsko obsadili centrálne mocnosti.

8. Kedy a za akých okolností sa skončila prvá svetová vojna?

Situácia centrálnych mocností na bojiskách bola zúfalá. Najprv kapitulovalo Bulharsko, potom Rakúsko-Uhorsko a Turecko. Nemecko podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu 11. novembra 1918. Vojna sa skončila víťazstvom Dohody.

9. Zhrňte následky prvej sv. vojny.
Z frontov sa nevrátilo 10 miliónov vojakov a viac ako 20 miliónov ľudí muselo žiť s následkami zranení. Náklady na vedenie vojny boli obrovské. Definitívne podmienky mieru mali stanoviť víťazi na Parížskej mierovej konferencii. Prejavila sa vojenská a ekonomická prevaha dohody.

10. Vymenujte najvýznamnejších predstaviteľov slovenského odbojového hnutia.

Matúš Dula, Vavro Šrobár, Andrej Hlinka, Emanuel Lehocký, Emil Stodola, Kornel Stodola, Ferdinand Juriga, Milan Hodža a Ivan Dérer, Tomáš Garik Masaryk, Milan Rastislav Štafánik, Edvard Beneš, Jozef Dürich.

11. Prečo sa slovenskí a českí predstavitelia národného odboja rozhodli vytvoriť samostatný spoločný štát Čechov a Slovákov?
Slováci snívali o národnej a politickej slobode, no uvedomovali si, že su slabí na to aby to dokazali. Tak sa potrebovali spojit s iným národom..Najbližšie boli Česi, tak vznikla myšlienka spoločného štátu

10. Charakterizujte Clevelandskú a Pittsburskú dohodu.
Výsledkom úsilia Čechov a Slovákov bol zrod národného odboja proti Rak-Uh. Tak sa aktivity museli ujat slováci žijúci v zahraničí. Ich organizácia bola Slovenská liga. Na konferencii jej predstaviteľov aj s predstaviteľmi českých spolkou prijali Clevelandskú dohodu. Načrtávala spolužitie Čechov a Slovákov. Koncom roku 1918 sa predstavitelia stretli v Pittsburghu aj s Tomášom Garrigom Masarykom a podpísali novú dohodu, ktorá hovorí o spoločnom štáte a autonómii pre Slovensko.

12. Vymenujte organizácie domáceho odboja v Čechách a na Slovensku

Maffia a Český zväz (na území Čiech)

13. Opíšte vznik prvej ČSR
Základný význam pre vznik ČSR malo to, že dohodové mocnosti uznali Československú národnú radu v Paríži za dočasnú č-s vládu. To viedlo T.G. Masaryka k vyhláseniu Deklarácie nezávislosti Česko-slovenskej republiky. Samostatnú Česko-slovenskú republiku vyhlásili 28. októbra 1918.

14. Aký význam mala Martinská deklarácia?
Dokument vyhlásil rozchod Slovenska s Uhorskom a zároveň vyznel ako súhlas Slovenska s vytvorením československého štátu. Použitie termínu“československý národ“ v ňom bolo zámerne. Znamenal politickú jednotu dvoch národov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021