ČSR po 1. svetovej vojne - Otázky a odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: maximus
Typ práce: Ťahák
Dátum: 27.01.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 381 slov
Počet zobrazení: 10 828
Tlačení: 703
Uložení: 640

1. Akou zmluvou a kedy boli definitívne stanovené hranice Slovenska v ČSR?
- 4. júna 1920 v Trianone – trianonská zmluva.

2. Na ktoré štáty a prečo sa Československo zahraničnopoliticky orientovalo?

- Na Francúzsko – kvôli bezpečnosti + Malá dohoda (pozri nižšie:)

3. Čo bolo cieľom Malej dohody a ktoré štáty ju tvorili?
- Tvorili ju Česko-Slovensko, Rumunsko a Juhoslávia, cieľom bolo udržať výsledky mierových zmlúv z Versailles, čeliť návratu Habsburgovcov na trón aj snahám Maďarska o ovládnutie podunajského priestoru.

4. Prečo ČSR uzavrela roku 1935 zmluvu o vzájomnej pomoci aj so ZSSR?
- Pre posilnenie svojej bezpečnosti, ako ochrana pred vytvorením Veľkonemeckej ríše.

5. Charakterizujte politický systém v ČSR.
- Najvyšším predstaviteľom výkonnej moci bola vláda, ktorú menoval po voľbách prezident. V prvej ČSR boli koaličné vlády, počas kríz prechodne úradnícke vlády, ktoré tvorili odborníci.

6. Ako bolo riešené štátoprávne usporiadanie Slovenska?
- Na Slovensku platil župný systém, neskôr krajinské zriadenie. ČSR sa rozdelilo na 4 krajiny: Českú, Moravsko-sliezsku, Slovenskú a Podkarpatskú Rus. Tie sa delili na okresy a na čele krajiny stál krajinský prezident s obmedz. právomocou.

7. Vymenujte najvýznamnejšie politické strany v ČSR a na Slovensku.
- Československá sociálnodemokratická strana –1919- na Slov. Ivan Dérer, Komunistická strana Československa – po 1929 na čele s Klementom Gottwaldom,
Najsilnejšia strana počas medzivojnového obdobia bola agrárna(roľnícka) strana – na Slov. Milan Hodža.

8. Aké národy a národnosti tvorili obyvateľstvo ČSR a v akom pomere?
- Česi a Slováci – 65,5 %, Nemci – 23,4 %, Maďari – 18 % na Slovensku, v celoštátnom meradle 5,7%, 1,3 % bolo Židov a zvyšok iní.

9. Ako postupoval Hitler v pláne Fall Grun?
- Bola to akcia na likvidáciu Československa. Hitler chcel rozbiť Československo využívaním nespokojnosti nemeckých národnostných menšín. Sudetonemecká strana Konráda Henleina v Čechách a Karpatonemecká strana na Slovensku mali stupňovať národnostné požiadavky kým ich nebude možné uspokojiť. Hitler chcel obsadiť najskôr pohraničné územie Česka, neskôr celé Čechy a Moravu.

10. Ktoré štáty podpísali Mníchovskú dohodu a aké mala následky pre ČSR a vývoj polit. situácie v Európe?
- Dohodu podpísalo Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia. Rozhodli o odstúpení pohraničných území Československa Nemecku.

11. Aké následky mala Viedenská arbitráž?
- Viedenskou arbitrážou si Maďarsko pripojili 1/5 územia krajiny, vrátane Košíc. Poľsko obce na severe Slovenska a Tešínsko. Nemecko posunulo hranicu a k Bratislave a obsadilo Devín.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030