Štátna hymna Ukrajiny – Ukrajinská hymna + preklad

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ivka47
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 329 slov
Počet zobrazení: 1 258
Tlačení: 25
Uložení: 32

Štátna hymna Ukrajiny – Ukrajinská hymna + preklad

Ukrajinská hymna – Originálny text

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло...

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами.

Душу й тіло…

Kurz ukrajinská hrivna (UAH) – Ukrajina  

Ukrajinská hymna – Prepis

Šče ne vmerla Ukrajiny ni slava, ni volja,
Šče nam, brattja ukrajinci, usmichneťsja dolja.
Zhynuť naši vorižeňky, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my, brattja, u svojij storonci.

Dušu j tilo my položym za našu svobodu
I pokažem, ščo my, brattja, kozackoho rodu.

Stanem, brattja, v bij kryvavyj vid Sjanu do Donu,
V ridnim kraju panuvaty ne damo nikomu;
Čorne more šče vsmichneťsja, did Dnipro zradije,
Šče u našij Ukrajini doleňka naspije.

Dušu j tilo...

A zavzjattja, pracja ščyra svoho šče dokaže,
Šče sja voli v Ukrajini pisň hučna rozljaže,
Za Karpaty vidob'jeťsja, zhomonyť stepamy,
Ukrajiny slava stane pomiž narodamy.

Dušu j tilo…

Ukrajinská hymna – Slovenský preklad

Ešte neumrela Ukrajiny ani sláva, ani sloboda,
Ešte sa na nás, bratia Ukrajinci, osud usmeje.
Zhynú nepriatelia naši ako rosa na slnku,
Začneme konečne vládnuť v našej zemi.

Dušu, telo, obetujeme za našu slobodu,
Ukážeme, že sme bratia, z kozáckeho rodu.

Všetci za slobodu sa postavíme od Sanu k Donu,
V domovine otcov nenecháme nikoho vládnuť.
Čierne more sa usmeje, ded Dneper zaraduje,
V našej Ukrajine sa osud zmení.

Dušu, telo...

Práca rúk a úprimné nadšenie doplní svoje
A slobody pieseň búrlivá sa po kraji rozľahne,
Za Karpaty sa odrazí a po stepiach zahrmi,
Sláva Ukrajiny stane medzi národy.

Dušu, telo...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Zavrieť reklamu
Vygenerované za 0.016 s.